Nuenen in oude ansichten deel 2

Nuenen in oude ansichten deel 2

Auteur
:   F.V.M. van Roy
Gemeente
:   Nuenen, Gerwen en Nederwetten
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4429-2
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Nuenen in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  >  |  >>

41. Hiemaast zien we thuiswever Toon Swinkels oftewel Toon Lap aan het werk in zijn woning aan de Berg, destijds gelegen tussen de bestaande panden Berg 52a en 54. Toon Lap is door Vincent van Gogh gekozen als model voor zijn werk "Wever achter weefgetouw". Achter Toon staat zijn buurjongen Frans van de Yen, de warme bakker van de Berg. De foto dateert van het begin van de jaren dertig. Dank zij het feit dat Nuenen c.a. beschikte over vele heidevelden en ten gevolge daarvan over nogal wat schaapskudden, waren er nogal wat thuiswevers. Voordat de wol kon worden gesponnen, moest zij eerst grondig worden gewassen in helder water. Vermoedelijk werd hiervoor de Lissevoortseloop gebruikt. Vreemd, dat in geen enkele buurtschap in Nuenen c.a. de naam voorkom t van "de Wolput", "de Wolsloot" of "Wolpoel"!

42. Een uit de jaren twintig stammende foto van Jan Scheepers. Jan Scheepers woonde destijds met zijn vrouw Hanna Beks vooraan in de Dubbestraat. De foto van de wagen vol met melkstulpen is gemaakt voor de boerderij van Piet Swinkels aan de Boordseweg. Jan ging dagelijks met de melkwagen de bij de cooperatie aangesloten boerderijen langs van de buurtschap BoordDubbestraat-Vorsterdijk-'t Slotje om de gereedstaande melkstulpen vol met melk op te halen en af te leveren bij de boterfabriek van de cooperatieve vereniging "Sint Clemens" aan de Boterstraat (thans Lindenlaan). Het vervoer gebeurde bij toerbeurt. Het paard draagt een halster met flossen van rood breigaren en een haam waaraan zware bellen, die men ook rommels noemde, hangen. Aan de kar hangt, duidelijk zichtbaar, het geldbakje. Aan het einde van de week - en iedereen stond dan al op de uitkijk - betaalde Jan de lonen uit. Later, toen Jan aan de Boordseweg woonde, ventte hij huis aan huis met koloniale waren, ellegoed en zonodig (illegaal) sterke drank.

43. Hannus van Lieshout laat zijn paard - dat toen het enige "luxe" paard was in de gemeente beslaan bij smid De Rooij. De smederij was gelegen op de plaats waar thans de Fiat-garage van "De Rooij b.v. Nuenen", Park I, is gevestigd. Vanwege de te kleine behuizing gesehiedde het beslaan van de paarden en allerlei reparaties in de open lueht. We zien op de foto, van links naar reehts: een onbekende, Annie de Rooij, Theo de Rooij, kneeht Paul Dings uit Valkenswaard, Toon de Rooij, Hannus van Lieshout en Jan van Veghel. Jan van Veghelleverde eieren aan de eierbond. De karrewielen die we op de aehtergrond zien, werden door smid De Rooij vanijzeren banden voorzien. De wielen werden toentertijd in Nuenen vervaardigd door aannemer De Groot en De Vries. Kastelein en smid Janus de Rooij (vader van Annie, Theo en Toon) is de grondlegger van "Firma Wed. C. de Rooij en Zonen Landbouwmaehinefabriek" en de huidige "Fiat De Rooij b.v. Nuenen".

44. In het kort wil ik iets over de hiernaast afgebeelde Leo Mesman vertellen. De foto is 1929 gemaakt voor de boerderij van Nijs Vogels aan de Boordseweg. Op de kar ontdekken we twee kraanbussen met stamper en een matenkistje. Leo is in 1911 te Spaarndam geboren. Hij stamt uit een oud boerengeslaeht. In 1923 is hij met zijn ouders, broers en zusters naar Nuenen e.a. gekomen, waar het gezin zieh vestigde in de bij de oud-Nuenenaren bekende Sint-Jans Hoeve aan de Berg, op de plaats waar later een nieuwe boerderij is gebouwd en waar thans de afdeling Openbare Werken van de gemeente is ondergebraeht. In 1928 verhuisde het gezin naar Soeterbeek.

Leo was zeer ondernemend. Op veertienjarige leeftijd ging hij vanaf de boerderij venten met de melkkar. Hij liep bijna alle woningen af die waren gelegen langs Soeterbeek, Boordseweg, Berg, Groot en Klein Heieind en Boterstraat. Zoals u wellieht bekend is, heeft hij dit - zij het later met paard en wagen - vijftig jaar volgehouden en wel tot maart 1975.

In 1943 trad hij in het huwelijk met mejuffrouw v.d. Linden. Binnen een jaar brandde hun woning aan 't Hoekske totaal af. Na een onderkomen van bijna een jaar bij de familie Hekker aan de Eeneindseweg verhuisde het gezin naar de woning, gelegen aan de hoek Lindenlaan-Opwettenseweg. In 1947 opende hij zijn eerste zuivelhuis aan de Opwettenseweg en in 1952 ,,'t Zuivelhuis" aan de Parkstraat. Thans woont het gezin aan de Kerkstraat.

Na de Tweede Wereldoorlog heeft Leo zich, ondanks zijn grote gezin en drukke zaak, aetief ingezet voor het verenigingsleven. Hij was dertig jaar lid van de "R.K. Middenstandsbond", jaren lid van de "R.K. Bond van Melkhandelaren afdeling Eindhoven", eveneens jaren lid van de "R.K. Gezinszorg Nuenen" en later van de "Instelling voor Maatsehappelijke Dienstverlening Nuenen", mede-opriehter van het plaatselijke blad "Rond de Linde", lid van het parochiehuisbestuur "De Vank" en sedert 1976 voorzitter van de "Bejaardenbond Nuenen e.a."

45. Martinus van Bakel geniet in 1926 op de bank voor zijn textielwinkel, gevestigd in 1920, van de passanten der Nuenense kermis. Martinus was de stichter van de textie1winke1, in we1k pand thans de zaak van Gie1 Meu1endijks is gevestigd en waarin tot september 1973 Jaantje Heijmans haar textie1zaak exploiteerde, Een ondernemend persoon, die mede grond1egger is geweest van de kousenfabriek van zijn zoon Toon van Bakel.

<<  |  <  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek