Numansdorp in oude ansichten deel 1

Numansdorp in oude ansichten deel 1

Auteur
:   A.J. Stehouwer
Gemeente
:   Cromstrijen
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3945-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Numansdorp in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Bijna vijf eeuwen terug wordt voor het eerst melding gemaakt van het ontstaan van Numansdorp. Op 16 juli 1492 geeft Maximiliaan van Oostenrijk aan zijn eerste secretaris, mr. Gerard Numan, in aItijddurend erfpacht uit, de gronden, de wateren en de ambachtsheerlijkheid Cromstrijen. Deze gebeurtenis is op een fraaie wijze afgebeeld op het gebrandschiIderde raam in het trappenhuis van het gemeentehuis.

Toch moesten er nog veel dijken aangelegd worden alvorens de gronden en wateren in vruchtbare landerijen zouden zijn herschapen. In 1642 kwam de bedijking tot stand van de N umanspolder: hiermede was de stichting een feit. In een in 1649 gehouden vergadering van ambachtsheren waren allen - uitgezonderd een - het er over eens, dat de naam moest worden .Dorp van Cromstrijen". De voorzitter, dijkgraaf Vos, verkoos evenwel "Numansdorp". Hij kreeg gelijk, want het nieuwe dorp werd vernoemd naar de ambachtsheer. In de volksmond wordt het ook wei "De Buitensluis" genoemd.

Helaas laat deze beknopte inleiding niet toe, dat er

uitvoerig wordt stil gestaan bij de rijke geschiedenis, die N umansdorp heeft.

Geinteresseerden wil ik gaarne wijzen op het in 1892 verschenen boekwerk "Geschiedenis van de AmbachtsheerIijkheid, de Polders en de Dorpen van Cromstrijen", op boeiende wijze geschreven door P. M. H. Welker, destijds hoofd van de openbare lagere school te Numansdorp, uitgegeven ter ere van het vierhonderdste jaar van de uitgifte en leenverheffing. Bij de .fotografische rondwandeIing" zult u dingen tegenkomen, die nu geheel of gedeeItelijk zijn verdwenen ofveranderd.

Ik hoop, dat bij het bekijken van deze afbeeldingen voor de ouderen weer iets uit vroeger jaren gaat herIeven en dat het ook de jongeren veel genoegen zaI verschaffen om te ontdekken, hoe de gemeente er in de jaren 1880-1930 uitzag.

Rest mij nog dank te brengen aan het streekmuseum te Heinenoord voor het in bruikleen afstaan van diverse ansichtkaarten uit hun uitgebreide collectie.

Raadhuis

Links op deze foto, gemaakt aan het einde van de Eerste Wereldoorlog, ziet u het voormalige raadhuis aan de Voorstraat, dat in 1944 bij een beschieting vanuit Willemstad ernstig werd beschadigd. Rechts de vroegere woning van de burgemeester, waar nu het garagebedrijf Knoot is gevestigd.

5

De heer J. G. de Zeeuw werd in 1934 geinstalleerd als burgemeester der gemeente Numansdorp. U ziet op de foto, zittend van links naar rechts: Abr. Kruithof, M. Kievit, C. Flohil, J. Vlielander (wethouder), H. van der Waal Dzn. (wethouder), burgemeester De Zeeuw met echtgenote, twee zonen (IJsbrand en Jan), de moeder van burgemeester De Zeeuw, K. Niemantsverdriet (secretaris), Joh. Visser en P. Bouman. Staande van rechts naar links ziet u de politieagenten J. Tiggelman, P. Dorst en P. Speelman.

7

NUMANSDORP.

Het openbaar vervoer werd vanaf 1898 verzorgd door de N.V. Rotterdamsche Tramweg Maatschappij. De Numansdorpse historieschrijver P. M. H. Welker schrijft hierover in zijn boek "Vit de Vroegte" het volgende: ,,8 juni 1898 - sedert eene maand stoomt nu de tram met vroolijke drukte door de Hoeksche Waard. De reizigers zijn zo talrijk dat ze menigmaal niet allen meegenomen kunnen worden, zelfs niet als ze zich met eene standplaats willen behelpen", Bovenstaande foto werd omstreeks 1924 gemaakt op de "Zomp", waar een laad- en Iosplaats voor goederen van de tram was.

9

Deze afbeelding werd gemaakt op de Burgemeester de Zeeuwstraat nabij de Hallinxweg. waar vroeger een tol aanwezig was. Links het tolhuis met slagboom. Aangezien uit de foto blijkt, dat nog geen tramrails aanwezig is, moet deze opname gemaakt zijn v66r 1898.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek