Numansdorp in oude ansichten deel 2

Numansdorp in oude ansichten deel 2

Auteur
:   A.C. Bos
Gemeente
:   Cromstrijen
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3946-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Numansdorp in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Het boekje dat u nu voor u he eft is het tweede deel van "Numansdorp in oude ansichten". Het toont u in 76 foto's het Numansdorp van 1890 tot 1940 met een aantal bewoners. Behalve de gebruikelijke ansichten van de straten zijn ook enkele foto's van boerderijen opgenomen; zij behoren immers ook tot het beeld dat het vroegere Numansdorp gaf.

Wij beginnen u de foto's te laten zien van de Middelsluis, vervolgens van het dorp, de Mo1endijk, de Schuringsedijk en we eindigen bij de Oost-Middelweg. De bebouwing van de Numanspolder is begonnen aan de Yoorstraat, Kerkstraat en Torenstraat. Een vijftiental boerderijen stond verspreid in de polder.

De molen aan de Mo1endijk, toen Zeedijk genaamd, werd in 1647 gebouwd, de hervormde kerk in 1648 en de hervormde pastorie werd in 1659 aangekocht. In 1664 werden voor het eerst aan de westzijde van de binnenhaven huizen gebouwd, de huidige Haven-

straat. In 1786 stonden er voorbij de Yoorstraat aan de Zandpad (nu Burgemeester De Zeeuwstraat) nog slechts zes huizen en twee boerderijen. Op de Middelsluis werden de Voor- en Achterbuurt het eerst bebouwd. Ook hier een vijftiental boerderijen in de Groot-Crornstrijensche polder, die in het jaar 1625 werd bedijkt.

In 1850 woonden te Numansdorp ruim 2400 inwoners; er stonden 310 huizen waarin 470 gezinnen woonden. In 1909 bestond het dorp uit 833 huizen, waarvan 615 ten zuiden van de Middelsluissedijk en 218 ten noorden daarvan. Het aantal inwoners bedroeg in dat jaar 3651.

Ten slotte een woord van dank aan het Streekmuseum te Heinenoord, in de persoon van de heer B. v.d. Born, voor het in bruikleen afstaan van vele fete's, en aan allen die door het geven van inlichtingen tot de totstandkoming van dit boekje hebben bijgedragen.

1. De eerste foto in dit boekje laat de Middelsluis in 1903 zien. De man links op de voorgrond is cafehouder Jan van Eeren. De negotiewagen is van Bas Hagoort, Bij de brugleuning staat Laurens van der Giesen en de vrouw met de zwarte rok is Zoetje Kooijman, Het eerste huis links werd bewoond door Andries Troost. Daarnaast staat het huis van koopman Cornelis van der Linden en iets verderop is de bakkerij van Willem van der Giesen.

2. Deze foto werd in 1935 op de Middelsluis gemaakt. Het eerste huis links werd bewoond door commissionair Andries Troost. Het tweede huis is van kleermaker Willem van Roon en emaast staat de bakkerij van de familie Van der Giesen. Rechts op de foto staat de boerderij van Kees Vogelaar en erachter de smederij van Willem Bijl.

3. Ook deze ansicht toont de Middelsluis, nu kort voor 1940. Aan de linkerzijde is de bakkerij van Jan H. van der Giesen te zien, met daarnaast het huis van Maartje Bouman-van der Giesen en Jannigje Bijl-van der Giesen. Aan de rechterzijde staan achtereenvolgens de smederij van Piet Bijl, het huis van Gabriel van Gameren en de boerderij van Cornelis Andeweg Jzn.

4. De Middelsluissedijk oostzijde in 1936. De kinderen bevinden zich voor het huis van Krijn Kraak Jzn. Erachter ziet u de bakkerij van Jas Kruithof, waar nu de bakkerij van L. Snijders is gevestigd,

5. De Middelsluissedijk westzijde tijdens asfalteringswerkzaamheden in 1937. Links het huis van smid Jeroenis van Eeren, ernaast woonde Arnold Bijl. In het midden op de achtergrond staat cafe Van Eeren; dit pand werd in 1938 afgebroken. Geheel rechts woonde Jan van der Velden. Enkele werklieden kwamen uit Numansdorp, namelijk Bertus de Jongste, Arie Snijders, Floor Malgrom (geheel rechts), Jaap Kruithof (met witte bretels) en Jillis van Dam (links vooraan met donkere pet). Vooraan staat de aannemer, Joost Leenheer.

6. De boerderij van J. Vrijlandt aan de Middelsluissedijk 28. De boerderij werd gesticht tussen 1625 en 1636; de eerste bewoner was Cornelis Arijens Houcksewegh alias Boender. Hij overleed in 1658 en werd opgevolgd door zijn schoonzoon Japhet Cabbedijck. Vanaf het midden van de vorige eeuw tot aan het begin van deze eeuw woonde hier de familie Overwater, daarna de families Rage en Vrijlandt. Door oorlogshandelingen en een storm werd de boerderij zwaar beschadigd en is daama geheel nieuw opgetrokken.

7. De postduivenvereniging "Gevleugelde Vrienden" in 1932 bij het tienjarig bestaan, voor cafe Rozendaal. Van links naar rechts ziet u: Bas Korbijn, Jan Noordhoek, Gerrit Kleiberg, Jillis van Dam, Wim van der Ree, Piet Pouwe, Jan Weijers, Piet Verrijp, Cor Bos, Goof Korbijn, Dries Biesheuvel en Flip Bogaerds. Zittend: Jan van der Giesen en Teunis Rozendaal.

8. De leerlingen van enkele klassen van de openbare lagere school op de Middelsluis, omstreeks 1921. Rechts staat hoofdonderwijzer J. Vreeken. Onder, van links naar rechts: Smits, Smits, C. Smits, J. Luijendijk, H. v.d. Ree, C. Andeweg, H. Korbijn, H. Bervoets, P. Bakker en Smits. Tweede rij: H. v.d, Giesen (voor), A. Andeweg (achter), M. Schelling, A. v.d, Sijde, A. v.d. Lagemaat, A. Pleit, Schelling, N. van Holten, B. v.d, Giesen, L. Korbijn, E. Pleit, P. Mouthaan en D. v.d, Giesen. Derde rij: H. Schelling, L. Korbijn, M. v.d. Sijde, N. Schelling, I. Bervoets, M. van Holten, A. v.d. Lagemaat, A. v.d, Giesen en J. de Wilde. Vierde rij: P. 't Hooft, M. Pleit, G. Mouthaan, H. Luijendijk, C. v.d, Giesen, J. Korbijn, J. v.d, Lagemaat, M. Bervoets en C. v.d, Lagemaat. Geheel boven: E. van Holten, L. v.d. Giesen, J. Bakker en A. Bakker.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek