Numansdorp in oude ansichten deel 2

Numansdorp in oude ansichten deel 2

Auteur
:   A.C. Bos
Gemeente
:   Cromstrijen
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3946-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Numansdorp in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

19. De overgang van de Zandpad naar de Voorstraat in 1921. Het huis op de hoek van de Voorstraat en de Hoekstraat werd door twee gezinnen bewoond, Aan de linkerkant woonde schilder Leen Schalkoort en aan de rechterkant Piet Maasdam, houder van een galanteriewinkel. Het eerste huis aan de overkant is de bakkerij van Bas Dam. Dit huis werd in 1824 gebouwd op de plaats waar voorheen een leerlooierij had gestaan.

20. Een afbeelding van de binnenhaven in 1901, met op de achtergrond de heul bij de Tol. Het grote huis rechts is het pand Burgemeester De Zeeuwstraat 3, toen bewoond door Anth. C. Overwater. De achtergevels die u geheel rechts op de ansicht ziet zijn van huizen aan de Voorstraat. Opvallend op de foto is het grote aantal stappen dat werd gebruikt om de was te spoelen.

21. Eveneens een oude ansicht, nu van de Voorstraat in 1903. Links het cafe van Klaas 't Hooft Jzn. en zijn dochter Marie, die in de deuropening staat. Het grote pand ernaast werd bewoond door Bas van den Heuvel en het derde huis door horlogemaker Willem Poortvliet. Aan de overzijde van de straat woonde de weduwe T. den Hartigh-van der Waal (rechts) en Teunis de Fonkert.

22. Een bejaardenreisje in het midden van de jaren dertig. Dit gebeurde in de beginjaren met behulp van particuliere auto's. De man links op de foto, met de handen op de rug, is timmerman Arie van Pelt. Het eerste huis rechts werd bewoond door sigarenmaker Morisco. Daarnaast staat de horlogewinkel van de familie Poortvliet. In het derde huis woonde winkelier Bas van den Heuvel.

23. Omstreeks 1936 werd deze foto van een groep Numansdorpse bejaarden genomen aan het strand. Links in het midden staat zuster M. Hoos, die als verpleegster meeging. Geheel achteraan staat veldwachter Willem Speelman. Anderen van wie de namen bekend zijn: de gezusters Jans en Anna Nieuwland, het echtpaar Adrianus van der Mast en Lijntje van der Mast-van der Es, G. Verzendaal (vader van het diaconiehuis), Cornelis van der Lagemaat, Klaas Zijlstra, Cornelis Kabbedijk, Dirk Kluifhoofd, M. Beekman-van Roan en wethouder Hermen van der Waal.

Voorstraat Numan:dorp

--

24. De Voorstraat in 1920. Links de winkel van Jan Boos en emaast het huis van de beurtschippersfamilie Bouman. Voorbij de Heulbrug ziet u de manufacturenzaak van Jac. Vos. Dit pand dateerde van 1662 en is circa tien jaar geleden gesloopt. Rechts is nog juist de pastorie van de Hervorrnde Gemeente te zien, die bewoond werd door dominee I.A. ten Bokkel Huinink. Voorbij de Kerkstraat staat het huis van Piet Beekman, kleermaker en barbier. Emaast het huis van koopman Willem v.d, Heuvel. Links van het paard staat slager Klaas 't Hooft.

25. Op deze foto de binnenhaven in 1920. Links is de achtergevel van de schilderswerkplaats van Ter Langener te zien, met daarnaast een ark, die onder anderen bewoond werd door de familie Van Wee!. De schuur, die boven deze ark uitsteekt, is van Piet de Fonkert. Hij had een boerderij aan de westzijde van de Havenstraat. Aan de overzijde van de haven staat het huis van politieagent Jan van der Linde en daarachter, nog juist te zien, het huis van de familie Van Teeling.

--

N U MANSDORP. VOORSTRAAT.

26. De Voorstraat in 1930. Uiterst links is een stukje te zien van het huis van de farnilie Maasdam; emaast staat de slagerij van Klaas 't Hooft (het lage huis is het woongedeelte), Het volgende huis werd bewoond door Piet Maasdam. Aan de overzijde van de Voorstraat ziet u eerst de bakkerij van Aart Bussing. Het gebouw hiernaast werd in tweeen bewoond, rechts door de weduwe E. Andeweg-Louter en links door slijter Arie Bogaerds. Het derde pand is de slagerij van Willem Maris.

27. Omstreeks 1930 werd deze foto van de ehristelijke gemengde zangvereniging gemaakt, bij gelegenheid van een uitvoering in Rotterdam. Op de bovenste rij staan, van links naar rechts: Joh. Heijmans, Hermen Vos, Joh. de Ruiter, Marinus van Vugt, Wim van Vugt, Piet Bakker, Willy Hofman, Jaap Folkers, Joost Kalis en Jan de Fonkert. Tweede rij: Mina van Dam, Annie Vos, Dina Trouw, Maaike Bos, Bet Maaten en Marie Vos, Derde rij: Joh. Beekman, Ida Pouwe, Jaantje van Dam, Mina Boertje, dirigent Barend W. de Graaff, Lijntje Kabbedijk, Jaantje Knoop en Marie de Jongste. Onderste rij:

Trijntje van Dijk, Pietje Leeneman, Lijntje de Ruiter, Neeltje Langerak en Lena Maaten.

28. Een fraaie ansicht van de Voorstraat zoals die er in 1910 uitzag. Aan de linkerzijde staat eerst het huis van molenaar Jan Maasdam, dan voIgt de kruidenierswinkel van "mijnheer" Van Dis. Naast hem, in hetzeIfde pand, woonde schoenmaker Bas 't Hoeft. Aan de rechterzijde van de straat zien we achtereenvolgens: de siagerij van Klaas 't Hooft, de bakkerij van Aart Bussing, de slijterij van Wilhelmus Wassington, de slagerij van de familie Zwarenstein en ten slotte de voormalige hervormde pastorie, die bewoond werd door dominee F. Breen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek