Numansdorp in oude ansichten deel 2

Numansdorp in oude ansichten deel 2

Auteur
:   A.C. Bos
Gemeente
:   Cromstrijen
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3946-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Numansdorp in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

29. De ansicht toont een veelvuldig afgebeeld gedeelte van de Voorstraat, ditmaal in 1913. Rechts ziet u het "Wapen van Cromstrijen", voor 1844 de herb erg "De drie Pluijmen" genaamd. In het pand ernaast woonde in de achttiende eeuw de rentmeester van de ambachtsheerlijkheid Cromstrijen, Arie Hoekseweg, die tevens eigenaar van de herberg was. In 1913 woonde er kleermaker Arie van Roon. Links ziet u eerst het huis van goudsmid David Morisco en erna de woning van Jan Maasdam. In de achttiende eeuw woonden hier de schouten Holierhoek en Zoutmaat.

Numansdorp

Voorstraat

30. In 1904 werd deze ansicht gemaakt van de Voorstraat, met in het midden het "Hoge Huis" van de ambachtsheerlijkheid Cromstrijen. De trapjes links leiden naar het "Wapen van Cromstrijen". Erachter is de woning van koopman Piet Bouman te zien, met daarnaast de smederij en schuur van Jan Nijsen. Dan volgen het woonhuis en het winkelpand van Maarten de Reus. Aan de rechterkant van de weg staan achtereenvolgens: de smederij met hoefstal van Hendrik Bos Czn., het huis van Arie Vos, de woning van burgemeester Dirk Kluifhoofd en het gemeentehuis.

,

31. De hervormde vrouwenvereniging "Tabitha" aan het Scheveningse strand op 30 juli 1936. Bovenaan ziet u, van links naar rechts: de dames T. Broere-Krijgsman, C. Barendregt-v.d. Engel, J. van Prooijen-Schilperoord, voorzitster J. ten Bokkel Huinink-van Poelgeest, J. ten Bokkel Huinink, T. Bloos en N. Hofrnan-v.d. Pijl, dan chauffeur W. de Goede en de dames W.S. Geilings-Koekkoek, C.A. de Reus-Charite en M. van Zanten-Malgrorn. Tweede rij: A. Vollaard-van Gameren, M. RuitenbergBouman, J. Vos-Prins, B. Verzijl-Vogelaar, J. Prins-de Jong, E. van Gameren-van Alphen en I. Maaten. Onderaan: J. Notenboorn-van Dam, R. v.d. Heuvel-Kievit, M. Vos-Huisert, L. 't Hooft-Greijn, W. Verbaas-de Graaf en F. v.d. Ree- Tolenaar.

Numansdorp Vogelvlucht

32. Numansdorp in vogelvlucht in 1925. De foto werd gemaakt vanaf de toren van de hervormde kerk. Het hoge gebouw rechts is de huidige ABN-bank. Aan de rookpluim is te zien dat de stoomtram door de Voorstraat rijdt. Achter de tramwagons staan de in 1973 afgebroken huizen op de Zomp, met links daarvan het eveneens afgebroken watergemaal. Op de achtergrond staat de korenmolen aan de Molendijk.

Numansdorp

33. Een foto van de Weel en de Trambrug, genomen vanaf de Molendijk in 1908. De houten kisten links zijn karen waarin vis werd bewaard. In het huis dat achter deze karen staat woonde Arie "t Hooft. De huizen op de achtergrond staan aan de Voorstraat. De Weel ontstond door een dijkdoorbraak in 1662, waarbij de boerderij van Jan Heijmansz. van Will werd vernield. Meer westwaarts werd een nieuwe boerderij gebouwd, de huidige "Mariahoeve".

Numansdorp

Binnenhaven

34. Een gezicht op de Trambrug in zuidelijke richting. De foto werd gemaakt in 1908. Links van de brug is de schuur die behoorde bij de smederij van de familie Bos te zien. Aan de andere zijde van de brug staat de woning van slager Izak Besteman.

35. Van circa 1908 dateert deze foto van de Kaai in vol bedrijf. Op de achtergrond ziet u het ashok en rechts daarvan de woning van metselaar Arie Korbijn. Hiervoor staat het weeghuisje. De mum op de voorgrond is het bovenste gedeelte van de sluis, die het binnenwater met het buitenwater verbond,

36. Deze foto van de Numansdorpse Kaai werd rond de eeuwwisseling gemaakt. In het midden het "Schippershuis", dat toen nog aan de zuidzijde van de Molendijk stond. Het pand werd in 1809 gebouwd en tijdens de Tweede Wereldoorlog verwoest. Ten tijde van het maken van de foto was Bas Huisert cafehouder. Het hoge huis rechts op de achtergrond is het voormalige gemeentehuis, met links ervan de "Peperbus", het kantoor van burgemeester Dirk Kluifhoofd. Midden op de Kaai staat het weeghuisje. De schuit op de foto is in 1911 vergaan.

Havengezlcht

37. Het "Schippershuis" gezien vanuit een andere hoek. Het huis links ervan werd bewoond door Leendert en Jan Knoot; er was een kruidenierswinkel in gevestigd. Het ambachtsherenhuis van de heerlijkheid Cromstrijen ziet u geheel rechts op deze ansicht van 1916.

38. De weegbrug of fairbank op de Kaai rond 1920. Deze weegbrug werd in 1895 gemaakt en in september van dat jam in gebruik genom en. Ret weegvermogen was toen 4000 kilo, nu 40.000 kilo. De eerste weger was Bas Huisert; Arij van Trigt volgde hem op. De weegbrug is gemaakt op initiatief en voor rekening van burgemeester Kluifhoofd en is later naar de gemeente overgegaan.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek