Numansdorp in oude ansichten deel 2

Numansdorp in oude ansichten deel 2

Auteur
:   A.C. Bos
Gemeente
:   Cromstrijen
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3946-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Numansdorp in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

IYUf1AIYSDORP

vtestebriek

49. Aan de Hallinxweg was in de boerenhofstede "Zuidrust" een vlasfabriek gevestigd. Deze hofstede was in de zeventiende eeuw het eigendom van de Dordrechtse burgemeester Johan Halling, naar wie de Hallinxweg genoemd is. In 1924 werd de schuur door brand verwoest en nadat deze was herbouwd weer vernield, ditmaal door een zware storm op 3 november 1927. Daarna zijn in het middengedeelte enige tijd een wasserij en strijkerij gevestigd geweest, In 1917, toen deze afbeelding gemaakt werd, woonde bedrijfsleider Kees van den Heuvel in het woonhuis.

Numansdorp

50. De Groeneweg in 1933. Links ziet u een gedeelte van het huis van Arie van der Waal Azn. Dit pand is in circa 1860 gebouwd en in 1971 afgebroken. Het huis achter de bomen werd bewoond door veldwachter Dirk van Bodegraven en rond 1930 gebouwd. Rechts staat het huis van Arie de Ruiter Jzn. Ervoor staan, van rechts naar links: Arie de Ruiter junior, een onbekende, Arie de Ruiter senior en diens vrouw Cornelia Brand.

51. Even buiten het dorp, ter hoogte van waar nu de hoek Bemhardstraat-Julianastraat is, stond tot 1928-1929 de paltrok-houtzaagmolen "Mijn Genoegen". De molen is in 1854 van Dordrecht naar Numansdorp overgebracht door houthandelaar Maarten Verboom, de vader van de laatste eigenaar Cornelis Verboom. In de jaren 1928 en 1929 is de molen afgebroken en in het Openluchtmuseum te Arnhem weer opgebouwd. Ten tijde van het maken van de foto in 1915, werd het eerste pand bewoond door vier gezinnen. Tot 1904 was het het armhuis van de diaconie.

Numansdorp

Even Buiten

52. Rond 1920 is deze afbeelding gemaakt van de Achterbuurt, nu de Emmastraat. In het huis rechts woonde Arie van der Waal Azn. Hier is men kennelijk met de schoonmaak bezig, Erachter staat het gebouw van de Nederlands Hervormde Evangelisatie op Gereformeerde Grondslag, gesticht in 1918. De brede sloot werd gebruikt om bomen van de binnenhaven naar de houtzaagmolen te brengen.

0.;

53. Een afbeelding van de Zomp en de Weel van circa 1905. In het midden de Trambrug, waarvan Nelly Kluifhoofd, jongste dochter van burgemeester Kluifhoofd, op 18 juni 1897 de eerste steen legde. Duitse soldaten hebben de brug in 1945 opgeblazen. Op de Zomp was een laad- en losplaats van de stoomtram. Achter de brug staat het huis waarin v66r David Morisco een goud- en zilverwinkel had en achter schoenmaker Gerrit van Driel woonde. Rechts daarvan is de schuur achter de smederij van de familie Bos te zien.

54. Bij de ingebruikstelling van het watergemaal op de Zomp in 1912 werd deze foto gemaakt. De eerste steen van dit gemaal was gelegd door A.B.H. Vlielander. Van links naar rechts staan: J. Vos, J. Verhagen, P. Mast, J. Leeuwenburgh, H. v.d. Waal, W. Barendregt, notaris Bilderdijk, P. van Dijke, rentmeester J. Vlielander, P. v.d. Linde, J. de Reus, P.S. Overwater, architect Paul, A.C. Overwater, een onbekende en burgemeester D. Kluifhoofd. Als eerste machinist werd benoemd J.J. Nijsen. Het dieselmotorgemaal is in 1973 gesloopt.

55. Van 1932 dateert deze afbeelding van de Zomp en de Molendijk. Links staat de "Mariahoeve", die a1 sinds 1833 door de familie Van der Waal bewoond wordt. Het huis achter de boom midden op de ansicht werd bewoond door Arie van HeIden. In de ark daarachter woonden Leen Verbaas, A. de Fonkert-Loose en Arij van Trigt. In het volgende huis woonden G. Huisert-van Trigt en timmerman Paulus van Trigt.

56. Bij het maken van deze foto van de Havenstraat in 1910 trok de fotograafveel be1angstelling. De oliekar is van Jan van Pelt, die zelf rechts ervan staat. Aan de rechterzijde ziet u het huis van slager Pieter Rotscheid, met in de deuropening slagersknecht Siem Valko Dan volgen de huizen van bode Bas van der Zwaan en schipper Jacob Starn. Aan de linkerzijde van de straat staat de schuur van Jacob Starn en ernaast bevinden zich het huis van visser Jacob Groen en de slagerij van lzak Besteman. In het midden de woning van Arie 't Hooft.

57. Ter herdenking van de honderdjarige onafhankelijkheid van Nederland werd in augustus 1913 een groots feest georganiseerd. Op het programma stonden onder andere volksspelen, een historische optocht, een ringrijderij, een lampionoptocht en een gondelvaart, waarvan de foto een beeld geeft. De boten varen in de binnenhaven. Links ziet u de achtergevel van het huis van slager Izak Besteman, dan die van het cafe van Jeroenis van der Giesen en vervolgens de twee hout1oodsen van Cornelis Verboom.

Havenstraat - Numansdorp

58. Rond 1912 werd deze afbeelding van de Havenstraat gemaakt. Het herenhuis links werd bewoond door de familie C. Verboom, houthandelaren. Zij waren de eigenaren van de houtzaagmolen. In het pand ernaast was de sigarenfabriek van de gebroeders Louis en Andre Morisco gevestigd. Deze beide gebouwen zijn in 1942 afgebroken. In het derde huis woonde Krijn den Hartigh en in het vierde veehouder Arie Vos. Deze laatste huizen zijn gebouwd nadat een grote brand op 13 augustus 1896 de hier staande huizen in de as had gelegd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek