Numansdorp in oude ansichten deel 2

Numansdorp in oude ansichten deel 2

Auteur
:   A.C. Bos
Gemeente
:   Cromstrijen
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3946-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Numansdorp in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

59. Een bijzonder mooie foto van de Heulbrug en de Kerkstraat, vermoedelijk in 1904 genom en. De huidige toestand herinnert in vrijwel niets meer aan de vroegere situatie. In het kleine huisje links woonde veldwachter Jac. van Raaij. Het hoge pand ernaast is de manufacturenwinkel van Jac. Vos Azn. De gehele rechterzijde van de Heulbrug werd bewoond door de schippersfamilie Bouman.

UVtA SDORP

t<erkstraat

?

60. De Kerkstraat in 1905. Links staat het huis van de familie Beekman; in de deuropening staat Jaapje Beekman. Ernaast is het huis van de familie Van Eijmeren; voor het huis staan Bas van Eijmeren en zijn zuster Aaltje. Het derde huis is de winkel van Kommer de Korver. Rechts op de ansicht is de zijgevel te zien van de voormalige hervormde pastorie, die teen bewoond werd door dominee C. Touw.

61. Een afbeelding van de Kerkstraat in 1895, met links het kruidenierswinkeltje van Meins Vrijland. Enige jaren geleden is dit huis afgebroken. Het eerste huis reehts werd bewoond door timmerman Arie Maaten. Men kan hier goed zien dat de kieren tussen de dakpannen zijn dichtgesmeerd, wat vroeger wel meer gebeurde. Van kort na 1900 tot 1933 is in dit pand het postkantoor gevestigd geweest. Eraehter is de timmermanszaak van de familie Van Heeren. In het midden de hervormde kerk.

Verlengde Torenstraat

Numansdorp.

62. In 1911 werd deze ansicht van de Verlengde Torenstraat gemaakt. Aan de linkerzijde ziet u de schuur en het huis van de weduwe A. Verboorn, vervolgens het huis van Henk Zwijns. Op de achtergrond staat de molen "Landzicht". Aan de rechterzijde van de straat woonden achtereenvolgens: de weduwe W. van Dijk, Kees van den Heuvel Lzn., Arie Viskil, Joh. van der Ree en Joh. van Teulingen.

63. Een groep leerlingen van de naai- en knipeursus, die onder leiding van mejuffrouw E. de Ruiter gehouden werd in het oude "Schippershuis". De foto werd in 1918 gemaakt. Staand ziet u, van links naar reehts: Josina van den Heuvel, Geesje 't Hooft, Maaike van Spanje, Anna Visser, Maaike Groeneveld, Jannigje van der Giesen, Dina Breen en Dirkje van der WaaL Zittend: Aagje Reedijk, mejuffrouw De Ruiter en Pietje Smits.

Numansdorp Torenstraat

64. De Torenstraat in 1914. Rechts ziet u de openbare lagere school, die ruim tien jaar gel eden is afgebroken. Het eerste huis links is van Leen de Blonde; het huis ernaast van Piet de Winter. De vrouwen met krullenmuts zijn Maria Korbijn-Kalis en Annigje Nooteboom-de Ruiter. Naast hen staat Neeltje van der Ree-Nooteboom, met op haar arm haar dochter Maria. Het kind links is onbekend, het meisje is Truus van den Heuvel. Op de achtergrond links staat metselaar Willem 't Hooft en geheel rechts Jacobus van Heeren.

65. Een groep leerlingen van de openbare lagere school in de Torenstraat in 1897. Helaas zijn niet alle namen bekend. Bovenaan staat als tweede van links Marie Flohil Cdr. en als vijfde Maaike Poortvliet Wdr. Op de tweede rij als tweede Lena Kruithof, vierde Jaantje 't Hooft, vijfde Saartje Huisert en als zevende Jaantje v.d. Berg. De derde rij: als eerste Keetje v.d. Spek, tweede Neeltje Bouman Pdr., vierde Vermaat, vijfde Jans Groeneweg, zesde Leentje Verboom Cdr., zevende Mien Wassington, achtste Aaltje van Eijmeren en als tiende Til Wassington. De vierde rij: als vijfde Jan Flohil Czn., zesde Piet Viskil, zevende Liza Bouman en als achtste Maasdam. De onderwijzer is P.M.H. Welker.

Torenstraat

Mtlmansdorp

66. De Torenstraat in 1910, met links de kruidenierswinkel van Jan Snijders Jzn. en daarnaast de bakkerij van B.J. Valkrnan, nu van S. de Ruiter. Het derde pand werd lange tijd gebruikt a1s magazijn van de ambachtsheerlijkheid Cromstrijen en is in 1961 gesloopt. Voor 1790 diende dit gebouw als koetshuis voor de familie Hoekseweg, die eigenaar was van de herberg "De drie Pluijmen", De boerderij rechts is van de familie Maasdam. Voor de winkel staan Jan Snijders Jzn., Faab Langerak, Marie Snijders-Langerak en Jacoba en Jan Snijders.

67. Arbeiders aan het aardappels mudden op het land van Koos Maasdam in 1927. Van links naar rechts: Cor Vollaard Czn., Toon Bervoets, Jan Snijders senior, Kees Vollaard, Jan Snijders junior, Jaap van Geemert, Jan Hoogwerf, Kees van Geemert, Daaf Maaskant (op de wagen) en Henk Vollaard.

Panorama

Numansdorp

68. Een panorama van de huizen aan de Torenstraat vanafhet "Witte Huis" in 1914. Op de voorgrond de woning van Will em Quartel, rechts daarvan het huis van Jan Snijders. In de ark hierachter woonden Jan 't Hooft, Dingeman Snel en Piet Boertje; vo6r was de bakkerij van Berend Valkman. In het midden de boerderij die bewoond werd door Pieter Maasdam Azn. Links op de achtergrond de hervormde kerk.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek