Numansdorp in oude ansichten deel 2

Numansdorp in oude ansichten deel 2

Auteur
:   A.C. Bos
Gemeente
:   Cromstrijen
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3946-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Numansdorp in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Oostdyk N'u rn a n s d or-p

.?. ..

69. De Schuringsedijk, hier de Oostdijk genoemd, in 1920. Het gebouw rechts is het kantoor van de ambachtsheerlijkheid Cromstrijen, met daamaast het koetshuis. Vervolgens ziet u het huis van Pieter Bouman. Het lage huis werd bewoond door Arie van Dam en in het volgende huis was de smederij van Hendrik en Johannes Bos gevestigd.

70. De Schuringsedijk in 1915, ditmaal in de richting van het dorp gezien. Het huis dat links gedeeltelijk is te zien, is het boekwinkeltje van Dirk 't Hooft. De woning daarnaast werd bewoond door de timmerlieden Pieter en Jacob Maaten. In het derde huis woonde Jan Maaten Gzn. en in het vierde de smid Klaas Bos Czn. Geheel rechts op de foto staat de woning van Willem Quartel en links ervan het winkelpand van kruidenier Kuijl. Bij de deur staat Pieter Maaten en de vrouw met donkere jurk is Cornelia Snijders J dr.

71. De boerderij van de familie Biesheuvel aan de Schuringsedijk 45 in 1912. De eerst bekende bewoner was Jacobus Corneliszn. Hoekseweg, die in 1660 genoemd wordt. Na hem woonde zijn zoon Cornelis Jacobsz. Hoekseweg hier. Vervolgens hebben vier generaties Boender op de boerderij gewoond. De laatste, Anthonie Boender, overleed aldaar in 1914. Zijn schoonzoon Jan Biesheuvel Dzn. volgde hem toen op. Op 18 mei 1925 brandde de oude stee door blikseminslag geheel af en werd in hetzelfde jaar op kleinere schaal herbouwd.

72. De boerderij "De Schuring" staat, zoals de naam al aangeeft, aan de Schuringsedijk. Ret woonhuis van deze boerderij werd in 1712 vernieuwd. De eerst bekende bewoner was Cornelis Pietersz. Radesteijn, die in 1656 genoemd wordt. Na hem komen Dirk Meeuwisz. Kranenburg, Laurens Aerts Andeweg, Cornelis Andeweg, Laurens Andeweg Czn., Jan de Reus (gehuwd met de weduwe van Laurens Andeweg), Gijsbert de Reus, Jacob de Reus, Aart Veldhoen en Henk Veldhoen, In 1957 is het woonhuis afgebroken en door een nieuw vervangen.

73. Een groepje dijkwerkers aan de Hoogezandse kade in 1921. Van links naar rechts: aannemer Van Wijnen uit Zwijndrecht, J. Nederlof, P. Kruithof, B. Engels (van Strijensas), B. de Jongste, Chr. Notenboom (ook van Strijensas), 1. van Holten en op de machine J. Korbijn.

74. De Korte Boomweg op een ansicht uit 1938. In het begin van de jaren dertig zijn de huizen aan deze weg gebouwd en door de watersnoodramp in 1953 verwoest, In het eerste dubbele huis woonden Euft en Jan Hoek. Voor het huis staan J. Hoek-Korbijn en H. Monen-de Reus. In het tweede huis woonde eerst Aalbert Luijendijk, daarna Arie v.d. Ree. In het volgende dubbele huis woonden Arie Herweijer en Leen Belder. In het vierde dubbele huis ten slotte woonden Chris v.d. Sluis en Jan Kot.

75. Een doorkijkje in de Hoogezandse sluis, vermoedelijk in 1892. Deze sluis werd toen drooggelegd voor reparatiewerkzaamheden. De sluis werd gebouwd bij de indijking van de Hoogezandse polder in 1793. Vanwege de ouderdom van de foto konden de namen van de personen niet achterhaald worden.

76. De laatste foto laat de boerderij "Dijkenzicht", gelegen aan de Oost-Middelweg, zien, Deze boerderij werd vermoedelijk kort na de indijking in 1642 gebouwd voor dijkgraaf Reinier Vos. In 1734 wordt als bewoner genoemd Dirk Hendriksz. v.d, Linden, wiens nakomelingen hier tot 1856 woonden. Daama kwam Anthonie Overwater tot 1900 op de stee. Sedertdien wordt de boerderij door de familie Van Gilst bewoond. De schuur is in 1944 door een storm vernield en tegelijk met het woonhuis nieuw opgetrokken. De foto is in 1925 gemaakt.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek