Obbicht en Papenhoven in oude ansichten deel 1

Obbicht en Papenhoven in oude ansichten deel 1

Auteur
:   J.A. Knoors
Gemeente
:   Born
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3360-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Obbicht en Papenhoven in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

20. Schoolfoto van omstreeks 1920. Rij 1: Anna Pelzers, Nelis Perebooms, Maria Peters, Sjieer Willems, Sof Hermans, Koab Hermans, Props, Nic Leurs en Sjang Leurs. Rij 2: Ida Pelzers, Marie van Mulken, Wim Salden, Cato Derhaag, Joep Hermans, Harie Props en Frits Toonen (later pater Conventueel)/. Rij 3: Lambaer Perebooms, Liza Salden, Bej van Mulken, Mia van Hensberg, Lei Hendriks, Willem Stoffels, Martin Toonen, Mina Salden en meester 1.M. Dullens. Rij 4: Greta Perebooms, Lei Perebooms, Lens van Mulken, Sjang Hendriks, Maria Stoffels, Tilla Sanders, Liesbeth Toonen, Maria Pelzers en juffrouw 1. De Crau. Rij 5: meester E.C. Schoffelen, Sjeng Perebooms, Bej Houben, Marie Houben, Sjeng van Hensberg, Frits van Henberg, Mia Carvers, Mina Salden en Hub Salden.

21. Twee Obbichtse priesterzonen. Rechts: pater Frits Toonen, Minderbroeder Conventueel te Urrnond, op de dag van zijn eerste H. Mis te Obbicht op 10 augustus 1941. Hij werd op 3 augustus van dat jaar te Wijnandsrade tot priester gewijd en was vervolgens onder andere werkzaam te Leuven, Treebeek, Wijnandsrade en Amsterdam (pastoor-deken). Hij is thans met emeritaat te Treebeek. Links: pater Gerard Pelzers m.s.c. Na zijn priesterwijding te Stein op 19 augustus 1928 vertrok hij op 25 september 1929 naar Brazilie , waar hij na 48 jaar zware missiearbeid op 5 maart 1977 stierf. Op de foto uit 1928 zien wij: een onbekende, Sjang Mevis, pastoor H.M. Grijs, vader Harie Pelzers, de neomist, Wil Pelzers, Max Pelzers, Wim de Bruijn en Piet Pelzers, broers en zwager van de neomist.

22. Een familiefoto uit Papenhoven, omstreeks 1903 gemaakt. Het is de familie Brouwers-Korvers uit de Oude Kerkstraat aldaar. Vanaf links zien wij Willem, Maria, August, Marcel, mevrouw M.C.W. Brouwers-Korvers met de kleine Mathieu op haar schoot en Virginie , rechts naast haar. Mathieu werd op 17 augustus 1930 te Scheut priester gewijd. Van 1932 tot 1961 werkte hij als missionaris (Congregatie van het Onbevlekt Hart van Maria) in Zaire. Vervolgens was hij leraar te Liedekerke en aalmoezenier te Eiseringen. Hij overleed op 3 juli 1979 te Schilde en werd te Papenhoven begraven. Foto rechts: missionaris M. Brouwers.

23. Waar nu "Huize Berlo" in Papenhoven staat, lag tot in het eerste decennium van deze eeuw de kapitale hoeve en brouwerij .Berlo's Hof", waarvan Mathieu Vencken de laatste uitbater was. Ze was ooit een groot!een van het kapittel van Susteren en de Jezuieten van Roermond. In 1777 vond een deling plaats in vier grote !enen die toegewezen werden aan Wintraeken, Huibens en Jan Jennen, Francis Savelcuijl en aan Dierick Huijbens. Wellicht via huwelijk kwam de familie Vencken in het bezit van de "Hoff van Dieteren" , zoals deze hoeve ook wei werd genoemd.

24. Een ogenblik rust op de binnenplaats van de brouwerij .Berlo's Hof", Vanaflinks zien wij achtereenvolgens mevrouw M. C. Vencken-Canoy (1829-1902) moeder van burgemeester Vencken en zus van deken Canoy van Sittard, Leontine Vencken (1861-1940), zus van de burgemeester en gehuwd met L.P.c. Smets uit Roosteren, en Mathieu Vencken (1869-1925), brouwer. Hij was vervolgens van 1898 tot zijn dood burgemeester en sinds 1900 tevens secretaris van de gemeente Obbicht en Papenhoven. Vervolgens twee onbekende personen. Met paard: Jan Moors. Een van beide dames op de achtergrond is Gertrudis Kitzen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek