Odijk en Werkhoven in oude ansichten

Odijk en Werkhoven in oude ansichten

Auteur
:   S.A. van de Gaag
Gemeente
:   Bunnik
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4638-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Odijk en Werkhoven in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

39. De korenmolen van Werkhoven, gebouwd in 1882, werd gebruikt voor het malen van graan, sojabonen en mais. De molenaar, Jan de Bouter, die om de molen te kunnen laten draaien afhankelijk was van windkracht, bouwde in 1921 een machinekamertje tegen de molen aan en plaatste daarin een elektromotor van 20 pk. De wieken van de molen werden daarna gedemonteerd. In 1986 werd de stichting korenmolen-Werkhoven opgericht, met het doel de romp van de molen te restaureren tot een maalvaardige molen.

40. De oude rooms-katholieke kerk, gelegen aan de Kerklaan, op het landgoed Nieuwendaal. De kerk lag ongeveer 15 minuten lopen van het dorp verwijderd. De kerk werd in 1908 afgebroken en vervangen door een nieuw gebouwde kerk met pastorie aan de Herenstraat.

41. Het uitgaan van de rooms-katholieke kerk rond 1900. Aan de k!eding van de vrouwen werd uitzonderlijk vee! zorg besteed. Speciaal aan de omvangrijke hoeden, veela! kunstzinnig bewerkt met zijden bloemen en veren. Op de achtergrond een Utrechts koetsje, genoemd Katteoogkoets.

42. De pastorie van de oude roorns-katholieke kerk op het landgoed Nieuwendaal. Op de voorgrond huishoudster Leentje. De huisbezoeken die kapelaan Huimink vanuit de pastorie ondernam, stonden bij de parochianen bekend als de borreltoer. Hij beeindigde zijn bezoek namelijk niet eerder dan nadat de ties geheelleeg was. De parochianen zorgden er dan ook voor dat er altijd ecn ties klaar stond, gevuld voor het schenken van maximaal twee borrels.

43. Het Oostromsdijkje nog als grindweg. Rechts de ingang van boerderij Wim de Wit. De weg was voor het grootste gedeelte slecht begaanbaar. Gebruikers met voertuigen moesten deze vaak met vereende krachten uit de kuilen in de weg halen. De kabels voor de elektriciteitsvoorziening van de woningen zijn nog bovengronds.

44. De oude boerderij Spitsbergen aan het Perelaantje. De laatst bekende bewoner is Cis Merkus, die als landarbeider elders in loondienst werkte. Op het land, behorende bij de boerderij, hield hij zich bezig met de teelt van pruimen en peren. Tevens kweekte hij verschillende soorten koolplanten die hij verkocht aan particuliere tuinders.

o L 'chool

erkhoven

45. De openbare lagere school aan de Herenstraat werd in 1897 in gebruik genomen. Nadat in 1922 de wet op de financiele gelijkstelling voor openbaar en bijzonder onderwijs werd aangenomen, werden protestantse en rooms-katholieke scholen opgericht. Al spoedig daarna bleek dat er in Werkhoven geen belangstelling meer bestond voor het volgen van openbaar lager onderwijs. De gemeenteraad besloot dan ook deze school op te heffen. In 1923 werd de school in gebruik genornen voor het geven van rooms-katholiek onderwijs.

46. Na beeindiging van het eerste schooljaar van de rooms-katholieke school, werd op 16 juli 1924 deze klassefoto gemaakt. Na de verbouwing van de school in 1971 kreeg het de naam Pastoor Delteijkschool.

47. De deelneemsters aan het naaikransje, in de volksmond genoemd: "de vette naald", onder leiding van mejuffrouw Kraai, opgesteld voor de rooms-katholieke school. Zij maakten in hoofdzaak onderkleding die door hen gratis beschikbaar werd gesteld aan de arme inwoners van Werkhoven. Met Sint Nicolaas verrasten zij de armen ook met een aantrekkelijke, bruikbare attentie. Van links naarrechts: mejuffrouw De Geer, ? Gasman, een onbekende, de gezusters Vernooy, A. v.d. Boogert, H. de Bouter, B. van Ginkel, mejuffrouw Kraai en B. Beemer.

WerkhoQen. Brink

48. De Brink rond 1920. Rechts tussen de borneo de oude dorpspornp, links op de achtergrond herkennen we de smederij van Van Reeken. In de woning links op de foto woonde mejuffrouw Kraai met haar rnoeder. Zondags was het altijd een gezellige drukte op de Brink. Deze stond dan vol koetsjes van de boeren die ter kerke gingen, Klaas de Kuiper, die aan de Brink een kuiperij bezat, spande de paarden uit en bracht ze naar de stal van cafe 't Zwaantje. De koetsen bleven op de Brink staan.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek