Odijk en Werkhoven in oude ansichten

Odijk en Werkhoven in oude ansichten

Auteur
:   S.A. van de Gaag
Gemeente
:   Bunnik
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4638-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Odijk en Werkhoven in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

59. Orne Rein Pieek voor zijn boerderij aan de Beverweerdseweg in gezelsehap van zijn vrouw, dochters Grada, Pietje en Marie en zoon Jan (zittend links). De rnilitairen die het gezelsehap eornpleteren waren tijdens de rnobilisatiejaren ingekwartierd in de boerderij van Rein Pieek.

60. Aan 't Zand, nu Beverweerdseweg, stond de boerderij van Pietje Bennekom. Zij woonde daar samen met haar zuster Marie en zij verzorgden gezamenlijk de fruitboomgaard. Marie deed haar werk altijd onopvallend, dit in tegenstelling tot Pietje die een verstokt rookster van sigaren was en dat tijdens haar werkzaamheden in de boomgaard niet achterwege Iiet, De boerderij gelegen aan de rand van het dorp met uitzicht op de School met den Bijbel moest wijken voor de reconstructieplannen ten behoeve van de nieuwbouw van woningen.

61. Aan her Zand (nu geheten Beverweerdseweg) werd op 1 april 1924 de School met den Bijbel in gebruik genomen. Het hoofd van de school was destijds meester Van Es. Na 1945 breidde het inwoneraantal van Werkhoven zich uit en werd een grater aanbod van leerlingen verwacht. Het oude schoolgebouw kon het aantal te verwachten leerlingen niet opnemen, zodat werd besloten op dezelfde plaats een nieuwe en aangepaste school te bouwen. Na het gereedkomen daarvan kreeg het de naam "De Werkhof".

62. De in 1880 gebouwde boerderij van Van Geer in de Herenstraat, gebouwd met een geheel zinken kap, werd in 1891 verkocht aan ene Van Echtelt, die medio 1915 de zinken kap liet vervangen door dakpannen. Gelijktijdig werd het dak een meter verlaagd en verdween het koepeltje. In 1930 werd de boerderij verkocht aan de gebroeders Vernooij, die er een graanmaalderij in vestigden. Van links naar rechts: Dirk v.d. Boogaard, twee onbekenden, Spinhoven, die met de hondekar gist bij de bakkers bracht, Miltenburg, C. Frapier (schilder) en Jan van Leeuwen van 't Zwaantje.

63. In de Herenstraat, naast de oude graanmaalderij, stond de benzinepomp van Hannes de long, (tweede van links). Zijn dochter Anna, die de pomp bediende, moest eerst een vulglas met benzine volpompen waarna de inhoud overgeheveld werd in de tank van de auto. Hier zien we het tanken van een oude Adler automobiel van een passant. Ondanks dat de benzine slechts 9 cent per liter kostte kwamen niet meer dan tien klanten per week tanken.

Heerenstraat. Werkhouen.

64. De Herenstraat rand 1920. In het eerste pand was gevestigd cafe Klokke, daarnaast de winkel van Debets waarin onder andere bakkerijprodukten werden verkocht, gevolgd door de werkplaats van rijwielreparateur De Jong. Op de foto zien we, van links naar rechts: Da, Berta en Ton Klokke, bakker Debets, De Jong en Van Kesteren. Staande midden op straat Molly van Wevers.

65. WABO-bussen tankten ook bij de benzine pomp van Hannes de Jong in de Herenstraat, Melkhandelaar Broekhuizen tapt een kan melk en rechts op de achtergrond is nog net de vrachtauto zichtbaar van bodedienst Hendrik van Rijnsoever.

66. Slager Hannes Roskam en zijn vrouw voor hun slagerij aan de Herenstraat, die was gesitueerd ter hoogte van de Weerdenburgselaan. Het achterhuis van de woning was ingericht voor het slachten van vee. Roskam stond bekend als een bijzonder preciese slager, wat we nu een keurslager noemen. Hij had veel klanten in de stad Utrecht, wat inhield dat bestellingen uit die plaats ook bezorgd moesten worden. Naast de sIagerij deed hij, evenals zijn vader Piet Roskam, in de maand november veel huisslachtingen bij de boeren.

67. De Herenstraat in 1930. Links op de foto de kruidenierswinkel van de weduwe Bresser, ook wel tante Toos genoemd. Zij trouwde later met haar kostganger Wout Aalberse, die hier voor de winkel staat met zijn hondje Nora. In 1935 nam Cor Hillebrand de zaak over van de weduwe Bresser. In Werkhoven was de winkel van Hillebrand een begrip. In hetzelfde pand nam ook haar vader zijn intrek. Hij was eigenaar van een aannemersbedrijf dat zich bezig hield met het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden.

68. De families Gerritsen, Veldhuizen en Mosel met hun kinderen voor hun woningen, genaamd Klein Amsterdam. Deze woningen stonden aan de rand van het dorp aan het einde van de Dorpsstraat. Het waren armzalige woningen, die hen ten dienste werden gesteld door de grootgrondbezitters bij wie ze werkzaam waren.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek