Odoorn in oude ansichten

Odoorn in oude ansichten

Auteur
:   T. Koops
Gemeente
:   Borger-Odoorn
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3952-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Odoorn in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

I'HOYI:"('IE 1l1l~::'TIlE.

~ Ersl

t/ II

:7 /_._ ... -

'/

: .?..

~d.oul ????? I. 100,0( I-'/ ???? ~I ---:J

J

,. ,

o JI

c

E' II

--------------

2. De samenstelling van de gemeenteraad Odoorn was in september 1916 als volgt. Bovenste rij van links naar rechts: R. Luis, J. Blauw, E. Boerma, A. Groenwold, J. Bosch, J. Hadders Azn., J. Elting Hzn., H. Marissen en J. ter Borgh. Onderste rij van links naar rechts: M. Schaange, M. Tien, J. Spreen, burgemeester J.G. Borgesius, F.H. Rosingh, secretaris A. Vriend en N.J. Rijnsaardt.

3. Bij het ontginnen van de heidevelden tot cultuur- of bosgrond maakte men al vroeg gebruik van tractoren (omstreeks 1920). Deze tractor werd destijds voor dit doel gehuurd van Dubbelboer. Op de schijfegge zitten de heren Huizinga en Regtop,

4. Ben ploeg mensen belast met de aanplant van bossen. Hiervoor werden destijds al zeer jeugdige jongens, en ook meisies, tewerkgesteld. De beloning voor deze werkzaamheden was minimaal. De ouderen moesten de plantgaten maken, waarin de jongeren dan de aanplant plaatsten. Rechts staat de toenmalige boswachter bij staatsbosbeheer, de heer M. Meelker.

Groeten uit Odoorn

S. De situatie aan de Torenweg in Odoorn rond 1920. Op de achtergrond ziet u de Hoofdstraat. In het pand rechts was toen een smederij gevestigd, nu bedrijfspand van S.H. Stevens. Zoals te zien is had men er in die tijd wel een ogenblik voor over om op een foto te komen.

6. De oude Odoorner kerk. Dit gebouw werd in 1856 afgebroken met uitzondering van de consistoriekamer, welke thans nog bestaat. Over het tijdstip van de bouw tast men geheel in het duister, doch de schattingen gaan, wat betreft de consistoriekamer, terug tot de elfde eeuw. Het koor was opgebouwd van rechthoekig bekapte granietblokken met daarboven in ve1dovens gebakken kloostermoppen. In de kleine aanbouw aan de rechterzijde werd, voordat er in Odoorn een school was gebouwd, schoolonderricht gegeven. De kinderen moesten toen dagelijks een turf meebrengen om op die manier voor de nodige brandstof te zorgen.

Ned. Herv. Kerk - Odoorn.

7. De hervormde kerk met aan de voorzijde de eeuwenoude consistoriekamer in 1920.

8. De oude cooperatieve zuive1fabriek in Odoorn, zoals deze voor 1900 in bedrijf was. Aan de linkerzijde van deze foto ziet men de heren B. Zwiers en J. Tingen, beiden werkzaam in de fabriek. Rechts staat de heer G. Siebring en in het midden waarschijnlijk de directeur.

Stoonrzui -elfatlriek "Od,) rn en Omstreken"

9. Wederom de cooperatieve zuivelfabriek aan de Valtherweg in Odoorn, zoals deze er omstreeks 1920 uitzag. De fabriek heeft, vergeleken bij de vorige foto, reeds een beduidende wijziging ondergaan. De laatste jaren heeft de fabriek wederom een belangrijke wijziging ondergaan. Het meest linkse gedeelte, het gedeelte waar voorheen de melk werd verwerkt, is praktisch geheel verdwenen, terwijl rechts een grote ruimte werd bijgebouwd. Rechts staat waarschijnlijk de directeur en in het midden, met pijp, ziet u de heer H. Huizing.

10. Het eertijds zeer bekende hotel Mensingh in volle glorie, in 1910, met in de Hoofdstraat van Odoorn de schaapskudde onder leiding van scheper Harm Enting. Destijds werd men ook hier nog niet belaagd door het, tegenwoordig zeer drukke, voortrazende verkeer. Op de p1aats van hotel Mensingh vindt men thans de garage van de gebroeders Braam.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek