Oegstgeest in oude ansichten deel 1

Oegstgeest in oude ansichten deel 1

Auteur
:   mr. B.C. van Krieken
Gemeente
:   Oegstgeest
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3953-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Oegstgeest in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

8. Een fotovan de Endegeesterlaanmetde Paardenbrug over de Zandsloot. Deze sloot liep vanaf Leiden langs de weg, die nu Geversstraat heet. Woningen in het Wilhelmina park zijn in aanbouw. De laan is eigendom van de gemeente Leiden en wordt door deze gemeente onderhouden. De vroegere naam was H Doge V oort.

ViUa aan den weg naar Endeqeest ie Oegsfgeest. 1Ji~g. G. __ au Egmond. Katwij k.

9. Hier nogrnaals de Endegeesterlaan met het pand, dat zich op de hoek van de Geversstraat bevindt.

Leidscbe buurt.

OEG TGEEST.

10. De Geversstraat (vroeger Rijnsburgerweg) met rechts - de paal duidt het aan! - de toegang tot de Lage V oort (nu de De Kempenaerstraat). Links weer de Paardenbrug. Rechts het cafe vanouds het Wapen van Oegstgeest (ook weI genoemd cafe Kortekaas). Als het druk was werden er op de brug tafeltjes en stoeIen gepIaatst.

II. Woningen langs de Geversstraat aan de kant van het Wilhelminapark. De Zandsloot is er nog. Deze is gedempt in 1910. De voorste brug is de zogenaamde Wilhelminabrug, die toegang gaf tot het Wilhelminapark.

12. De Rijnsburgerweg (nu Geversstraat) omstreeks 1900 in de richting Leiden, In het huis met de markies was tot J 906 het postkantoor gevestigd.

Uitg. J. P', N::lUta te Vel sen, [Holland]. Oestgeest, Weg van Leiden. N.316 .

. ~ r-~ ~/ ?/. d: ~

13. Weer de Rijnsburgerweg (Geversstraat) maar nu in de omgekeerde riehting.Links de toegang tot de tuinmanswoning van Endegeest. Daarachter de Paardenbrug.

14. De Zandsloot is gedempt. Hier huize De Olmen (bakkerij Hoogeveen). De bornen, waarnaar het pand genoemd is, zijn nog niet verwijderd. De toegang tot de De Kempenaerstraat is nog even smal als nu. Er waren aileen maar wandelaars en fietsers op de weg.

OEGSTGEtsrr, - Gevel'Ss~raat.

IS. Weer de Geversstraat met links de tuinmanswoning van Endegeest. De elektrische tram naar Katwijk en Noordwijk rijdt al. In 1911 werd de stoomtram naar Katwijk en Noordwijk vervangen door een elektrische tram. De kaart is nit 1915, wat blijkt uit de rnilitairen die midden op de straat staan. Indat jaar (tijdens de Eerste Wereldoorlog) was een groot aantal militairen in Oegstgeest gelegerd.

16. Een afbeelding van het postkantoor aan de Rijnsburgerweg (nu Geversstraat), in het pand waar tot voor kort een zaadhandel gevestigd was. Op 1 augustus 1906 werd het postkantoor overgeplaatst naar een door de gemeente in het Wilhelminapark gesticht nieuw gebouw.

17. We gaan nog even terugnaar de Rijnsburgerweg, naar het gedeelte dat tot [920 grondgebied was van Oegstgeest. Halverwege beyond zich een tol, met als beheerder een zekere Beyer. De foto is genomen in de richting Oegstgeest, De tol is opgeheven in 1910, toen de Zandsloot werd gedempt en de trambaan naar de andere zijde werd veriegd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek