Oegstgeest in oude ansichten deel 1

Oegstgeest in oude ansichten deel 1

Auteur
:   mr. B.C. van Krieken
Gemeente
:   Oegstgeest
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3953-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Oegstgeest in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

18. Het punt, waar nu de Deutzstraat uitkomt op de Geversstraat, naar de toe stand in 1895. Het cafe rechts staat er, zij het verbouwd, nog steeds. Links het St.-Janshof, afgebroken in 1916. Hiervoor was een kolfbaan.

19. Hetzelfde punt maar nu tien jaar later. De nieuwe kathoJieke kerk is gebouwd. De verbreding van dit smalle gedeelte van de Geversstraat vond eerst in 1934 plaats.

20. Nude toestand in 1930 iets verder in de Geversstraat. Er is nag geen auto te zien. Bakker de Groot staat rustig te kijken naar de fotograaf, die zich midden op de straat he eft opgesteld. Ook de heer Caspari komt even naar buiten. Verder is er nag een pand te huur. De goede Dude tijd? In ieder geval minder luchtvervuiling.

OITG. NAUTA, VELiE)!.

4n9.

OEGSTGEEST, - Weg naar Leiden.

21. De Geversstraat met links de oude gcmeentcschool gebouwd in 1879. Later is hier het poJitiebureau geweest. Voor de school staat Hendrik Gordijn. Rechts het wachthokje van de tram. Toestand ornstreeks 1903. De elektrische tram naar Katwijk kwam eerst in 1911.

22. Hetzelfde punt weer maar nu gezien in de andere richting met de nieuwe katholieke kerk gebouwd in 1902. Links weer het wachthuisje met ernaast de baanwachter De long. Deze moest waarschuwen als de tram de rijksweg. die ging van Den Haag naar Amsterdam en dwars door ons dorp liep, passeerde.

Oegstgeest.

R. K. Kerk

23. Vrijwel hetzelfde punt, maar nu vele jaren later. De tram naar Leiden> het blauwe trarnmetje - is er nog op te zien (circa 1928).

Uitgave !ch. Schone'eld.· No. 7183 Groeten uit OEG TGEES'l'.·

!P- ~tAt.~~!bl<U!l:. ~_fid ~~ ~04~frM,.~.-

24. We komen nu op de hoek van de Leidse Buurt, waar Rhijngeesterstraatweg en Geversstraat samenkomen, Allereerst een beeld uit 1903 met de boerderij van Juffermans. Rechts de slagboom, die neergelaten werdals de tram de weg passeerde. Des avonds werd er een lantaarn met rood licht aangehangen.

25. Een hele gebeurtenis was de hooibergbrand op I juli 1910. Een beeld van de boerderij, zoals deze er na de verbouwing in 1913 uitzag. In 1930 werd de boerderij afgebroken in verband met de verbreding van het kruispunt. Het naderen van de tram werd aangegeven met een belsignaal (zie rechts boven de weg).

26. De Rhijngeesterstraatweg met links de Schoolstraat en rechts cafe Zomerlust omstreeks 1900. Het blok huizen, dat zich in het midden bevindt, werd in 1964 afgebroken. Dit was de R ijksstraatweg, waar aile verkeer tussen Den Haag en Amsterdam tangs kwam.

27. Een foto van het blok, zoals het er uitzag.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek