Oegstgeest in oude ansichten deel 1

Oegstgeest in oude ansichten deel 1

Auteur
:   mr. B.C. van Krieken
Gemeente
:   Oegstgeest
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3953-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Oegstgeest in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

38. De brug over de Haagse Schouw in 1910. Tot de grenswijziging in 1966 was het hicr gemeente Oegstgeest. Wanneer men thans de nieuwe noordelijker gelegen brug ziet, kan men zich nauwelijks i nden ken dat 60 jaar geleden deze houten brug alle verkeer tussen Den Haag en Amsterdam kon verwerken.

39. Vlak hierbij bevindt zich het huis Rhijnhof. De foto geeft een bee1d van de toestand omstreeks 1900, toen het bewoond we I'd door de familie Kok. Het huis dient nu als aula voor de vlakbij gelegen begraafplaats Rhijnhof van de hervormde gemeente te Leiden, die Rhijnhof in 1910 voor dit doel aankocht.

40. De Groene kerk met kosterswoning naar de toestand van rond ] 900. Sindsdien is er vee] veranderd. Er is een nieuwe kosterswoning gebouwd, vlak aan de weg. In 1956 is de kerk grondig gerestaureerd. De klimop is bij die gelegenheid verwijderd, daar zij de muren te veel bleek aan te tasten. De kerk heet nu Groene of Willibrordkerk. Zijn naam is onverbrekelijk met de kerk verbonden, daar- volgens de overlevering - Willibrord had toegezegd de kerk te zullen inzegenen. Na zijn dood, toen de kerk klaar was - heeft hij dit ~ volgens de overlevering ook gedaan. De kerk is eigendom der hervormde gemeente.

41. De boerderij Ora et Labora (nog met rieten dak) op de hoek van de Terweeweg en de Waldeck Pyrmontlaan. De familie De Groot heeft vele jaren op deze boerderij gewoond. Een bord inde hoerderij herinnert er aan, dat tijdens de bouw van de "oude" katholieke kerk (circa 1772) hier gekerkt werd. De Waldeck Pyrmontlaan moest nog aangelegd worden.

42. De oude katholieke kerk met pastorie. De kerk werd gebouwd in 1772 en in 1901 afgebroken, toen de nieuwe kerk, waarvan we reeds eerder een afbeeJding gaven, werd gesticht. De architect van de nieuwe kerk was het architectenbureau CuypersStuyt. De pastorie wordt nu gebruikt als jeugdgebouw. Zij staat op de monumentenlijst.

R. c. Kerk en Pastor ie.

Ultg. Nauta. Vel sen.

Groot uit Oogstgecst. 1013.

43. De Rhijngeesterstraatweg met links het Bos van Wyckerslooth. Door de bomen ziet men de toren van de katholieke kerk. Hoeveel is er intussen veranderd.

Oegslgeest.

r·· ..

Geslichl "Duinzicht.«

44. Verder op de Rhijngeesterstraatweg bevindt zieh "Huize Duinzicht", vroeger bekend onder de naam van "R.K. Wees- en Oude Vrouwenhuis", thans in gebruik als damespension en internaat voor kinderen, die de aehtergelegen seholen (Mavo- en Lavo-scholengerneenschap) bezoeken. Het gebouw werd gestieht in 1853 en nadien aanzienlijk uitgebreid. De afbeelding dateert uit 1905. Het was de eerste kloosterlijke nederzetting na de reformatie op Oegstgeester grondgebied.

OEGSTGEEST, - Oud Bisschoppelijk paleis.

Uitg. Nauta, Yelsen, 4236.

45.Het bissehoppelijk pa1eis in het Bos van Duinzieht (nu Bos van Wyekers1ooth) 1angs de Rhijngeesterstraatweg. Het huisje ook wel genoemd het "witte paleisje" werd in 1836 gebouwd en wegens vervallen toestand in 1915 afgebroken. Het heeft gediend tot verblijf van mgr. C. L. baron van Wyckerslooth, heer van Schalkwijk, die in 1832 werd benoemd tot bisschop van Curium.

46. Nogmaals de gemeenteschool aan de Geversstraat, nu met het hoofd me ester De Jong en de leerlingen (1909).

Oreete aft

Ooptl'O"t.

47. Schoolgebouw der hervormde gemeente Oegstgeest, gelegen aan de Endegeesterstraatweg, nu de Koningin Julianaschool (foto omstreeks 1910). Hoofd was de heer B. J. van de Meene. De school is nadien aanzienlijk uitgebreid. Door de excentrische ligging liep het leerlingenaantal de laatste jaren aanzienlijk achteruit, wat tot gevolg had, dat de school in 1971 is opgeheven.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek