Oegstgeest in oude ansichten deel 2

Oegstgeest in oude ansichten deel 2

Auteur
:   mr. B.C. van Krieken
Gemeente
:   Oegstgeest
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3954-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Oegstgeest in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

19. De boerderij en de stalhouderij van Jufferrnans, ge1egen aan de Leidse Buurt, naar de toestand in 1910. De boerderij is in verband met de verruiming van de Leidse Buurt in 1930 afgebroken. De jongens op de foto mochten dienst doen op de rijtuigen als palfreniers. Men ziet nog "gemeente" op de gevel van de gerneenteschool aan de Geversstraat. Deze school staat er nog, al is ze niet meer als zodanig in gebruik.

OEGSTGEEST.

Haagsche straatweg b. d. R. K. Kerk.

20. De Haagsestraatweg bij de Leidse Buurt naar de toestand van 1915. Hier liep de hoofdverbindingsweg van Den Haag naar Amsterdam dwars door de gemeente. De rijksweg ten westen van het dorp werd eerst in de jaren dertig aangelegd. In 1938 was deze weg voltooid. Het zou nu niet meer denkbaar zijn dat alle verkeer tussen deze twee belangrijke steden dwars door de gemeente ging, Er is in betrekkelijk korte tijd wel veel veranderd! De Haagsestraatweg heet nu Rhijngeesterstraatweg. Links is de Oude Rijnzichtweg.

21. De Deutzstraat naar de toestand van 1918. Deze straat was (net als de Van Assendelftstraat) genoemd naar een vroegere bewoonster van Endegeest, jonkvrouwe M.J. Gevers van Endegeest, geboren Deutz van Assendelft. Zij leefde van 1804 tot 1896. De GeversDeutzkleuterschool, die op 1 maart 1975 haar honderdjarig bestaan vierde, werd door haar gesticht. Links staat de school met daarnaast de woning van het hoofd, mejuffrouw C.M. Huge. Op de nog braak liggende grand, links, werden later woningen en winkels gebouwd. In een van deze woningen zou later Jan Walkers worden geboren.

22. Hier zien we de bevolking van de bewaarschool in 1897. Heel wat leden van de Oegstgeester jeugd hebben in de loop der jaren hier hun eerste schreden in een school gezet. Het doel van de stichtster was, zoals dit in de statu ten werd omschreven, "dat jonge kinderen, onverschillig van welk kerkgenootschap, tot het zesde jaar in de bewaarschool zouden worden beziggehouden",

23. Een afbeelding van de locomotief van de tram naar Haarlem met de naam "Oegstgeest" mag zeker niet ontbreken. Op 16 mei 1881 opende de Noord-Zuid-Hollandsche Stoomtramweg Maatschappij een dienst tussen Leiden en Hillegorn, kort daarop doorgetrokken naar Haarlem. De lijn had enkel spoor en er waren in Oegstgeest twee wisselplaatsen; een bij de Pen aan de Leidestraatwweg en een aan de Warmonderdam. De locomotief "Oegstgeest" werd in Zwitserland gebouwd en zij heeft dienst gedaan van 1902 tot 1932. Op 31 december 1932 werd de stoomtram vervangen door een elektrische tram die op zijn beurt in 1949 werd vervangen door een bus.

'OEGSTGEEST, - De Kempenael'8tl'aat.

24. De De Kempenaerstraat, gezien vanaf het kruispunt met de Terweeweg in de riehting van de Geversstraat (rand 1915). De voortuintjes zijn er nog en het verkeer is heel wat rustiger dan op het ogenblik. De straat heette vroeger Lage Voort. Zij is later genoemd naar burgemeester De Kempenaer, burgemeester van 1895 tot 1900.

25. Hier zien we een afbeelding van de Julianalaan op het kruispunt met de Koninginnelaan. De fraaie bank, rechts, is overgebracht naar het Bos van Wijckerslooth.

Willem de Zwijge"rla,m - Oegstgeest

26. De Willem de Zwijgerlaan met reehts de Rehobothkapel (1925). Deze kapel is in 1923 gebouwd door de Gereformeerde Kerk. In 1933 werd zij verkoeht aan de Vereniging van Vrijzinnig-Hervormden, toen de Gereformeerden aan de Mauritslaan een grotere kerk stiehtten. De naam werd gewijzigd in Willem de Zwijgerkerk, De kapel kreeg in 1967 een zakelijke bestemming toen de Vrijzinnig-Hervormden verhuisden naar het door de Hervormde gemeente gestiehte Gemeenteeentrum aan de Lijtweg. De bouwgrondexploitatiemaatsehappij "Prins Hendrik", die veel heeft gedaan voor de uitbreiding van de gemeente, maakt nog reclame.

27. De Mauritslaan met links de villa "Sonnewende" van de familie Dros (thans huis "Tabema" van de Gereformeerde Kerk). De Mauritskerk moet nag worden gebouwd, wat in 1933 plaats vond.

II

28. Het Emmapark rond 1930. Het plantsoentie is opener geworden. Er prijkt nog een mooie brievenbus van oud model.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek