Oegstgeest in oude ansichten deel 2

Oegstgeest in oude ansichten deel 2

Auteur
:   mr. B.C. van Krieken
Gemeente
:   Oegstgeest
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3954-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Oegstgeest in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

OE~STGEEST, - Terweeweg.

29. De Terweeweg met links de Prins Hendriklaan. Er is slechts een auto te zien. Men kon nog rustig links rijden, zoals de fietser doet!

30. Een foto van de houten huisjes aan de Terweeweg nabij de De Kempenaerstraat mag niet ontbreken. Zij werden gebouwd in 1914 en eind 1974 afgebroken. Toen Oegstgeest in 1914 een flinke militaire bezetting had moest er een ziekenbarak komen. Daartoe werd dit gebouwtje gep1aatst, dat voor tijdelijk was bedoeld. Maar zoals meer dingen die tijdelijk moeten zijn had het een lang bestaan. Nadat de militairen waren vertrokken werden in het pand drie woningen gemaakt, die het meer dan vijftig jaren hebben uitgehouden.

31. De Warmonderweg bij de De Kempenaerstraat naar de toestand in 1930. Het is nog een rustige weg met weinig verkeer. Hoe is in korte tijd de toestand veranderd! De verbreding van deze weg vond plaats in 1958.

32. De Hooge Boom op de hoek van de Lijtweg en de Louise de Coligny1aan naar de toestand in 1940. Links is de Wijttenbachweg. De bomen zijn in de oorlogsjaren omgehakt. Hier stond vroeger het buiten van professor Wijttenbach die afkomstig was uit Bern. Op het terrein staat een zuil met het opschrift: Daniel Wyttenbach, Civis Bernas. Hij ligt er begraven met zijn hond. Professor Wyttenbach was hoogleraar te Leiden van 1799 tot 1810 en hij overleed in 1820. Het terrein is eigendom van het "Weduwenfonds der Afgestorven Hoogleeraren der Stad Leiden".

33. Een van de laatste publieke daden van burgemeester Van Griethuysen vond plaats op 5 januari 1930. Toen opende hij de toegang tot het Oranjepark (aan het begin van de Oranjelaan). Dit park was gesticht door de n.v. bouwgrondexploitatiemaatschappij "Prins Hendrik". Deze maatschappij had a1 eerder het Prins Hendrikpark en het Julianapark gesticht en dit was dus het derde park. Op de foto zien we links J .C. Donk, verder wethouder Rubenkamp, de burgemeester en H. Pel van de maatschappij. Als een bewijs van waardering en achting voor de burgemeester werd bij die gelegenheid een plaquette met diens beeltenis aan de gemeente aangeboden. Deze plaquette bevindt zich in het muurtje op het Burgemeester van Griethuysenplein.

34. "Oegstgeest Actief" in 1925! Ter gelegenheid van de in dat jaar gehouden winkelweek werd deze foto gemaakt van de Oegstgeester middenstand met de autoriteiten. Zittend van links naar rechts: De Bruyn, Averdieck, wethouder Rubenkamp, de burgemeester, wethouder Spaargaren, Lubbe en Meijer. Staand onder anderen: Oudshoorn, Donk, Kuiper, dr. Timmermans, gemeenteopzichter Van der Voet, Woestenburg, Van Breda, Van Ingen Schenau, Van der Leeden, architect Kraan, Kortmann, Hienkens en Duyverman. Op de achterste rij onder anderen: Schoneveld, De Graaf, v.d. Burg, Van Egmond, Uittenbogaard en Kranenburg.

35. Vijf jaar later werd er weer een winkelweek gehouden en wel van 27 augustus tot 2 september 1930. En weer liet de middenstand zieh met de autoriteiten vereeuwigen. Zit tend van links naar reehts: Dirkse, Hienkens, Duyverman, Van der Burg (voorzitter), burgemeester Van Gerrevink, Singeling en Nouwens. Staand: Van Nieuwkoop (koster van de Groene Kerk), v.d, Luit, Lubbe, Sehoneveld, Kraan, Pos, Bakker, Van Iterson, Nulle, mevrouw Rubenkamp, Van Egmond, Rubenkamp, Kamsteeg, mevrouw Van Gerrevink, dr. Timmermans, mevrouw Timmermans, Van Breda, gemeenteseeretaris Reitsma, De Rooy, mevrouw Kamsteeg, Donk, Hoogeveen, Oudshoorn, mevrouw Schrijvers, v.d. Heyden, Nouwens jr., Lubach, v.d. Leeden, Van Bellen en Sehrijvers.

36. De eerste rondrit voor ouden van dagen, gehouden in 1928. Men staat gereed om in particuliere auto's te vertrekken. De foto is genomen in het Wilhelminapark. Tussen de ouderen staan mevrouw Kamsteeg en mevrouw Timmermans.

37. We gaan verder op onze wandeling door Oegstgeest en we bevinden ons nu aan de Haarlernrnertrekvaart. Het huis is het huis Holrnaren dat er nu nog zo staat. Toen waren hierin de jachtwerf en de palingvisserij van Spaargaren gevestigd. De foto dateert van het eind van de vorige eeuw en zij is genornen door de in die tijd bekende Leidse fotograaf Goedeljee die in Leiden en omgeving veel voor later heeft vastgelegd.

38. Het kasteel "Oud-Paelgeest", gezien vanaf de Haarlemmertrekvaart, met rechts het jagershuisje. Veel is er niet veranderd. AIleen liggen er nog geen woonboten die de landelijke omgeving danig ontsierden. De twee torentjes op het kasteel zijn pas in de negentiende eeuw aangebracht. De fota dateert van 1902.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek