Oegstgeest in oude ansichten deel 2

Oegstgeest in oude ansichten deel 2

Auteur
:   mr. B.C. van Krieken
Gemeente
:   Oegstgeest
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3954-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Oegstgeest in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

---

39. In het eerste boekie lieten we een foto zien van het huweIijk van mejuffrouw Willink, die op "Oud-Poelgeest" woonde, met baron Van Boetze1aer op 31 juli 1890. Hier zien we de erewacht die ter ge1egenheid daarvan zich voor het kasteel had opgeste1d en die was gevormd uit boeren uit de omgeving, onder wie de pachters van de gronden van "OudPoelgeest". Let op het vaande1 met de wapens van de beide families.

40. In het bos van "Oud-Poe1geest" staat, goed verscholen en dieht bij de boswachterswoning, een oude waterput, daterende van 1550. Vermoedelijk hebben niet vee1 inwoners deze put ooit gezien! Hij kan worden beschouwd als een knap stuk steenhouwerswerk. Het gehee1 is onderverdeeld door middel van drie pilasters en kapite1en, waarop vroeger smeedwerk was bevestigd voor het optakelen van de emmers. In 1953 is de put gerestaureerd.

41. De Haarlemmertrekvaart in de jaren dertig. Zij had nag een landelijke aanblik zonder woonschepen en er is geen auto te bekennen.

42. Nog iets uit het verleden: de boerderij van Treur, officieel boerderij "Melkerslust" geheten, op de hoek van de Poelgeesterweg en de Kwaaklaan. Deze boerderij behoorde bij het kasteel "Oud-Poelgeest". De boerderij is afgebroken en op het terrein bevindt zich nu de dienst gemeentewerken.

43. Oegstgeest laat nu zijn huisvuil verbranden in de grate vuilverbrandingsoven in Leiden. Maar de gemeente was rand 1930 haar tijd vooruit. Zij bezat toen al een vuilverbranding aan de Almondeweg, dieht bij de brug over het Oegstgeesterkanaal. Hier ziet men de installatie, terwijl de gemeentearbeiders Wilbrink en Zandvliet bezig zijn vuilnis over te brengen naar de oven. Het ging wel zeer primitief toe, zodat, begin 1930, de inriehting werd gesloten. Het vuil werd daarna gestort op een terrein in de Brcek- en Sirnontjespolder (nu de Merenwijk).

44. De gemeentelijke sproeiwagen met aan het stuur B. van Abswoude. Zij staat voor de garage aan de Dorpsstraat. De foto is uit 1930.

45. De twee vuilnisauto's die de gemeente in 1939 bezat. Ervoor staan de gemeentearbeiders W. van Leeuwen, G.J. Heeren, D.A. Strayers, W.Th. Zandvliet en K. Wilbrink. In 1956 werd overgegaan op moderner wagens, de zogenaamde trommelauto's.

46. Koninginnedag is in Oegstgeest altijd op feestelijke wijze gevierd. De Oranjevereniging is al jaren op dit gebied actief. Op 31 augustus 1898 werd koningin Wilhelmina achttien jaar en kort daarop werd zij ingehuldigd. Ter ere daarvan was in de Dorpsstraat een erepoort opgericht. De bewoners van het oude dorp hebben zich eronder verzameld om te worden vereeuwigd.

47. De ringrijderij was jarenlang een vast programmaonderdeel bij de koninginnefeesten. Ter gelegenheid van de geboorte van prinses Juliana werd op 17 mei 1909 aan de Rhijngeesterstraatweg een ringrijderij gehouden. In het eerste rijtuig zijn mejuffrouw A.E.A. van Griethuysen en W.A. Ruys gezeten.

48. Ook de aubade ontbrak op koninginnedag niet. Hier ziet u de schoo1jeugd op 31 augustus 1927 voor het raadhuis. J. van Noord, hoofd van de open bare 1agere school aan de Mors, zwaait de dirigeerstok, zeals hij dat elk jaar placht te doen. Op de trap ziet u de burgemeester staan. Ret was het laatste jaar dat het raadhuis het zander leeuw moest doen. Op 23 november 1927 werd in de nis op de linker hoek een leeuw met het gemeentewapen gep1aatst.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek