Oegstgeest in oude ansichten deel 2

Oegstgeest in oude ansichten deel 2

Auteur
:   mr. B.C. van Krieken
Gemeente
:   Oegstgeest
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3954-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Oegstgeest in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

49. De leerlingen van de open bare lagere school aan de Terweeweg staan vaal' het raadhuis gereed vaal' de aubade op 31 augustus 1932. Links staan het hoofd, J.W. van Leeuwen, en mejuffrouw De Thouars, D.G. Sanders, bestuurslid van de Oranjevereniging, heeft zich achteraan opgesteld.

50. Leden van het koninklijk huis hebben enkele malen een bezoek gebracht aan Oegstgeest. Op 13 juli 1922 herdacht het Nederlands Zendelinggenootschap zijn honderd vijfentwintigjarig bestaan in het Zendinghuis aan de Leidsestraatweg. Koningin Wilhelmina lOU de plechtigheid bijwonen, maar zij was plotseling verhinderd. In haar plaats kwam koningin-moeder Emma. Hier ziet u haar in gesprek met professor dr. H.M. van Nes. Rechts is de voorzitter, ds. G. van der Giessen (x), in gesprek met de kamerheer, graaf van Limburg Styrum (xx).

51. Een winters gezicht in het bos van "Duinzicht", nu Bos van Wijckerslooth (circa 1895). U ziet nog het zogenaamde Witte Paleisje waarin de bisschop van Curium, C.L. baron van Wijckers1ooth, heer van Scha1kwijk en huisprelaat van de paus, van 1834 tot 1851 heeft gewoond. Nadat het in het begin van de eerste were1doorlog nog onderdak had verleend aan militairen is het pand in 1915 afgebroken. Op de foto staat links dr. Biljouw, arts te Oegstgeest aan het eind van de vorige eeuw, en reehts zien we Van Dillen, rector van "Duinzieht". Dr. Biljouw bewoonde "Klein Curium".

52. Huize "De Grunerie", gezien vanaf de Rhijngeesterstraatweg. In de jaren vijftig werd de grond tussen deze weg en het huis volgebouwd, waardoor het grotendeels aan het gezicht is onttrokken. Een mooi gezicht was het wanneer in de bollentijd het land voor het huis vol tulpen of hyacinten stond. Het huis is genoemd naar de heerlijkheid La Grunerie in Henegouwen die in de familie kwam van de latere bewoner van "De Grunerie", Jean Mamuchet, heer van Houdringe te De Bilt. Deze bewoonde rond 1660 een ruimer huis dat op deze plek stond. Hij was de schenker, in 1662, van de preekstoel die zich in de Groene of Willibrordkerk bevindt.

53. Huize "Curium" aan de Rhijngeesterstraatweg, tegenover de rooms-katholieke kerk. Zo zag het huis er rond 1900 uit, voordat er een verdieping werd opgebouwd.

.' .

~(ze ,~U>M': ~~~,

54. Huize "Veldzicht" aan de Rhijngeesterstraatweg was vele jaren in gebruik als pastorie van de Hervormde Gemeente. Dit pand is nog bewoond geweest door J.W. de Malnoe van Noort, burgemeester van Oegstgeest van 1815 tot 1849.

55. Toen de rijksweg Den Haag-Amsterdam nog niet was aange1egd ging aIle verkeer dwars door de gemeente. Voora1 op de bollenzondagen was er een druk verkeer, zoals uit deze foto blijkt. We zien hier een file auto's op een zondag in het voorjaar van 1930 op de Rhijngeesterstraatweg.

56. Op 6 februari 1906 vierde Adrianus Olsthoorn, veehouder, in zijn huisje aan de Dorpsstraat - achter huize "Bijdorp" - zijn honderdste verjaardag. Dat werd een groot feest. De Dorpsstraat was versierd, er was feestverlichting, een erepoort en's avonds werd er vuurwerk afgestoken. Ret Leidsch Dagblad van 5 februari 1906 had een artikel van twee kolommen gewijd aan de honderdjarige. Olsthoorn was eenenveertig jaar lid van de raad geweest, Zelf zei hij ervan: "Zij waren het niet altijd met mij eens - burgemeester Terwee ook niet - maar ik was vaar recht". Toen hij tachtig werd had hij gemeend te moeten bedanken. Vroeger had hij tweeenzestig jaar op de hoeve van Endegeest gewoond. Ret feestcornite, dat te zijner ere was gevormd, gaf hem in verband met zijn doofheid een nieuwe hoorn. Hij overleed op 9 januari 1907 in de "eerbiedwaardige" ouderdom van honderd jaar en elf maanden en hij werd begraven op de rooms-katholieke begraafplaats.

gl'oel uil Oeg.sigee.sl ..

He: oede dorp.

57. Het oude dorp in de jaren rand 1930. Er zijn nog geen draden van de e1ektrische tram naar Haarlem, zodat de stoomtram nog reed. Eerst in 1932 kwam de e1ektrische tram. In de verte is een auto te zien, maar overigens voor alles rust!

1

1 1

58. De blauwe tram op de brug over het Oegstgeesterkanaal! In de verte staan de Groene Kerk en de boerderij Haaswijk. De blauwe tram reed tussen Leiden en Haarlem van 1932 tot begin 1949.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek