Oegstgeest in oude ansichten deel 2

Oegstgeest in oude ansichten deel 2

Auteur
:   mr. B.C. van Krieken
Gemeente
:   Oegstgeest
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3954-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Oegstgeest in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

59. De Groene Kerk rond 1920. In 1955-1956 is deze kerk grondig gerestaureerd, waarbij de klimop is verwijderd omdat deze de muren ernstig bleek aan te tasten. Na de restauratie is de naam gewijzigd in Groene of Willibrordkerk. Links staat het grafmonument voor jonkheer mr. D. Th. Gevers van Endegeest, overleden op 27 juli 1877. Hij was onder andere minister van buitenlandse zaken en president-curator van de Leidse universiteit.

<J OJ o ?..

o

60. Het interieur van de Groene Kerk naar de toestand van 1915 tot 1954. De kerk werd toen gerestaureerd, waarbij het inwendige totaa1 werd veranderd doordat het koor bij de kerkruimte werd getrokken. Het koorhek is toen in de Oude Kerk van Scheveningen gep1aatst. De zich links op de foto bevindende bank voor de Leidse burgemeesters is bij die gelegenheid naar de rechterzijde verp1aatst.

61. De kerkeraad van de Hervormde Gemeente. Deze foto is gemaakt ter gelegenheid van het afscheid van ds. T.J. Jansen Schoonhoven die hier van 1924 tot 1942 predikant was. Zittend van links naar rechts: N. Heertjes, drs. G.A. Janssen, ds. Jansen Schoonhoven en de ouderlingen H.G. Verhulst en M. Meijer. Staand: W.A. de Bruyn, mr. P.A. van Toorenburg, hulpprediker A.P. van der Haas en de diakenen W. Handgraaf en mr. B.C. van Krieken.

62. Op 4 juli 1931 werd de eerste steen gelegd voor de bouw van de Pau1uskerk aan de Warmonderweg. Dit geschiedde door mejuffrouw H.E. Drost die de grond had geschonken. De kerk was oorspronkelijk eigendom van een vereniging. Op 12 maart 1947 kon zij worden overgedragen aan de kerkvoogdij van de Hervormde Gemeente. Op de eerste rij zien we onder anderen: mevrouw Oorthuys, mevrouw Van Riessen, mejuffrouw Drost en mevrouw Jansen Schoonhoven. Op de tweede rij: Verhaar, ds. Hennemann, Van Doorn, Van den Worm, Rubenkamp, ds, Jansen Schoonhoven, Zandbergen, Crommelin, ds. Ruys, Van Riessen en Wassenaar (geheel rechts), Achter hem staat de architect, Ferd. G. Jantzen. Schuin achter staat dr, Van Arkel, de directeur van de toenmalige christelijke h.b.s, aan de Kagerstraat.

63. Voordat de rooms-katholieken een eigen kerk hadden (1772) kerkten zij in de boerderij "Ora et Labora" aan de Terweeweg (hoek Waldeck-Pyrmontlaan). Een bord in deze boerderij herinnert nog aan dit feit en in het bijzonder dat hier de eucharistieviering plaatsyond. "Publicanen" in de eerste regel betekent tollenaars (vergelijk Lucas 19: 1-10). ,,0 bedendom" in de achtste regel is ontleend aan II Samuel 6: 11 en 12: .Daarom wilde David de ark des Heren niet bii zich nemen in de stad Davids, maar liet haar onderbrengen in het huis van den Gattiet Obed-Edom. En de ark des Heren bleef drie maanden in het huis van den Gattiet Obed-Edom, en de Here zegende Obed-Edom en zijn gehele huis ",

64. Van 1889 tot 1924 was W.F. Roozen (geboren 1<S'f") pastoor van C1e roorns-katholieke kerk. Hij deed veel voor de bouw van de nieuwe kerk in de Leidse Buurt. Op 15 augustus 1894 vierde hij zijn vijfentwintigjarig priesterjubileum. De kerk en de omgeving waren feestelijk versierd. Hier zien we de versieringen voor de kerk en de pastorie.

65. Het interieur van de oude rooms-katholieke kerk, gebouwd in 1772 en afgebroken in 1901. Zoals men ziet moest het plafond worden gestut.

66. De boerderij van Heemskerk aan de Rhijngeesterstraatweg in 1960. Nadien is zij verbouwd tot een modern woonhuis. Bovendien is de gehele omgeving volgebouwd.

67. Een foto van de zweminrichting "Poe1meer", gemaakt in 1931. Van links naar rechts: ve1dwachter Krijger, Collee, Donk, mevrouw en dr. Timmermans, dr. Sermondt, mevrouw Vos, De Bruyn, Koelman, ds. Eringa, Vas en - geheel rechts - badmeester Leget.

68. De boerderij van De Groot aan de Endegeesterstraatweg tegenover "Endegeest". Deze boerderij is in 1908 afgebroken.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek