COVID-19 UPDATE : I.v.m met het Corona virus kan het zijn dat de levering van de Ansichtenboekjes vertraging oploopt. Het is nog steeds mogelijk om het boekje van het dorp of de stad van uw keuze te bestellen. We hebben een groot aantal boekjes op voorraad en deze kunnen direct geleverd worden. Echter boekjes die niet op voorraad zijn worden op dit moment tijdelijk niet gedrukt. Zodra onze drukker weer gaat produceren zullen we deze boekjes alsnog leveren. Houdt u dus rekening met langere levertijden dan er nu op de site vermeld staan. Wij hopen op uw begrip voor deze uitzonderlijke situatie.
Oirschot in oude ansichten

Oirschot in oude ansichten

Auteur
:   W. Klaasen
Gemeente
:   Oirschot
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4431-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Oirschot in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

'Xiek!e u"{ OFrschot. 25o:-pschoo(.

rit;. lI. !.I.e Croon .. var Hoel co!$.. tJc~k- ell papiloru:uUh:J. Oir elIOt.

13. SPOORDON KSEWEG

De dorpsschool omstreeks 1905/10 in haar oorspronkeJijke toestand (thans Spoordonkseweg nr. 1 en 3). Personen: schoolmeester Van Mook uit Oostelbeers met zijn echtgenote op bezoek bij het nieuwe hoofd der school meester Belien.

63

64

Huize "Goeree" (kantoor der belastingen van ontvanger Vogel) omstreeks 1915 (thans Spoordonkseweg nr. 5). Rechts (boven het meisje) op een ovaal bord staat de waarschuwing "GEV AARLlJK" (voor de komende S-bocht).

Huize "Sonnevanck" - Oirschot.

Villa "Sonnevanck" omstreeks 1910/15 (thans Spoordonkseweg nr. 16), gebouwd en bewoond door notaris Mertens, later bewoond door de notarissen Stassen en Van de Avert, thans hotel-restaurant.

65

14. SPOORDON K

66

De parochiekerk van de H. Bernadette omstreeks 1945/46 (thans Spoordonkseweg 114).

Oirschot

,,'t tI1olenl/uis" te Spoordonk;

Het Molenhuis omstreeks 1915/20, meer dan honderd jaar in het bezit van de molenaarsfamilie van Esch (thans Spoordonkseweg 130). Het water voor het huis is de "Voorslag", waar Jan van Esch, Jinks, en olieslager A. de Kroon (Janeke Maantjes), rechts, vanuit een bootje staan te vissen,

67

68

De watermolen van Van Esch omstreeks 1915/20. Links voor de oliemolen met paard en kar de eigenaar-rnolenaar Toon van Esch.

De Kapel van de H. Eik voor 1907, (thans Proosbroekweg nr. II). Deze kapel werd opgericht in 1854 op de plaats van een oudere uit het begin der 15de eeuw, die in het midden der 17de eeuw was gesloopt.

O!!bCHOT. KAPEl VA:,< O. L VROUM VA;'" DE. HEll< ..

70

De kapel van de H. Eik na 1907 (na de verbpuwing en vergroting). De boogstelling van 4 zuilen (uit circa 1500) vormde v66r de instorting van de toren der Sr.-Pieterskerk een deel van het oksaal in laatstgenoemde kerk.

15. STRATEN

Kasteel Bijsterveld omstreeks 1900, bewoond door John Turing van Ferrier (thans Montfortlaan 12). Tot 1831 was het kasteel in het bezit van de farnilie Sweerts de Landas, Daarna ging het achtereenvolgens in verschillende handen over. In 1903 verkocht Vrouwe Weisz, douairiere van de heer John Turing van Ferrier, het kasteel aan de Vereniging van Maria in Limburg. Thans is het in het bezit der Paters Montfortanen.

71

72

De St.-AntoniuskapeI omstreeks 1915120 (thans Straten nr. 12). Links cafe Bullens, op de voorgrond veldwachter Willem Smulders met zijn hond "Markie". De oorspronkelijke kapel van St.-Antonius werd opgericht in 1557 uit dankbaarheid voor de bevrijding van de pest. Deze oude kapeI werd in 1648 door niet-katholieken afgebroken en kon pas in 1853 wederom op dezelfde grondmuren worden opgebouwd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek