Oisterwijk in oude ansichten

Oisterwijk in oude ansichten

Auteur
:   P.J.M. Wuisman
Gemeente
:   Oisterwijk
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1824-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Oisterwijk in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Aan koningin Emma werd bij gelegenheid van haar bezoek een foto aangeboden van de oudste trommelslager van het St.-Barbaragilde, de 75-jarige Marinus Johannes Couwenberg. Oisterwijk bezat vroeger een viertal schuttersgilden: St.-Joris, St.-Catharina, St.-Sebastiaan en St.-Barbara, waarvan aileen de beide laatste nog bestaan.

24

Op de hoek van de Stationsstraat en de Dorpsstraat stand het stationskoffiehuis of hotel "Wilhelmina". Het werd beheerd door C. van Opstal en later door vrouwke Sanders. Het hoekpand, waar in later jaren een bijkantoor van de Uniebank en daarna van de Rotterdamse bank was gevestigd, werd in 1970 afgebroken.

De Dorpsstraat in 1911. Rechts het stationskoffiehuis. Een gedeelte van dit pand werd later restaurant "Adriaen Poirters", naar de 16de eeuwse in Oisterwijk geboren Jezuiet en schrijver. Op de plaats van dit hotel stond tot 1817 het zegelhuis van het Wollenambacht, waar de in Oisterwijk vervaardigde wollen lakens werden gekeurd en gezegeld.

25

26

Dorpsstraat, gezien naar de Lind. Links het huis "het Hof" van notaris Breda van Kelkhoven. Thans is dit huis omgebouwd tot een tweetal winkelpanden met de huisnummers 29 en 31.

_ De dorpstraat

6isterwiik

Dorpsstraat, gezien vanaf het postkantoor. Links de touwslagerij en drogisterij van J. van Loon, thans nummer 21. Rechts de waning van de dierenarts A. Paimans, thans het winkelpand nummer 24.

27

poslkanloor, Gislerwiik

28

Het "Koninklijk Postkantoor" omstreeks 1920. In de 19de eeuw droegen veel postkantoren in het land het predikaat "Koninklijk". Toen de naam "Koninklijke Posterijen" werd vervangen door het "Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie", verdwenen allengs de "Koninklijke" postkantoren, doch in Oisterwijk heeft men de oude naam als enige in het land gehandhaafd. Het witte huis rechts was tot het begin van de 19de eeuw de pastorie. Later werd het bewoond door de familie Roosen-de Bakker.

Hoogstraat nummer 22. De alhier gevestigde openbare school werd in 1921 opgeheven. Nadat het pand tijdelijk was gebruikt door de vakschool voor schoenmakers,werd het in 1928 door gemeentearchitect B. Vriens omgebouwd tot de huishoudschool Si.-Martha. Bij gelegenheid van de opening op 17 oktober 1928 werd deze "statiefoto" gemaakt. Op de achterste rij, derde van links: Mej, C. Peters, directrice.

29

30

Op de Hoogstraat, naast de openbare school, yond men de in 1745 opgerichte Oisterwijkse Brandweer. Tot in het begin van deze eeuw werkte men met de "zestienmander", een handperspomp, die door 16 brandweerlieden bediend moest worden. Tijdens de MITO (Middenstandstentoonstelling Oisterwijk) in 1933 werd het oude brandweermateriaal weer eens tevoorschijn gehaald. Van links naar rechts: A. v. d. Wouw, M. Michels, A. Evers, A. v. d. Breugel, Mutsaerts, Rokven, W. v. d. Oetelaar en A. v. d. Horst.

HOOGSTRAAT

OISTERWIJK

Een kijkje in de Hoogstraat vanaf de Gasthuisstraat. Hoewel een der oudste straten van Oisterwijk, bleef de Hoogstraat na de verschillende branden en verwoestingen van de 16de eeuw lange tijd onbebouwd. Eerst in de vorige eeuw verrezen hier weer woningen. Rechts zien we nummer 141, de oude kruidenierswinkel vanJ. Klerks.

31

R. i. Gaslhuis, 6islHwijk

32

Aan de Udenhoutseweg werd in 1879, vooral door toedoen van pastoor Van Beugen, een tehuis gebouwd voor oude mannen en vrouwen, en zieken. Het werd in 1912 uitgebreid. Tijdens de mobilisatie 1914-1918 werd het tijdelijk ingericht als hospitaal voor het leger. Het rooms-katholieke gasthuis werd enkele jaren geleden gesloopt en vervangen door het in 1970 gereed gekomen bejaardentehuis "ten Bijgaarde".

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek