Oisterwijk in oude ansichten

Oisterwijk in oude ansichten

Auteur
:   P.J.M. Wuisman
Gemeente
:   Oisterwijk
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1824-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Oisterwijk in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Op de plaats waar thans de pastorie staat, yond men vroeger een tweetal huizen, die in 1858 werden afgebroken. Uit datjaar stamt ook het huidige gebouw.

43

Kerkstraat 90, het .xmdste huis" van Oisterwijk voor de restauratie. Het werd gebouwd in 1633 en is sedert 1871 in bezit van de familie De Bakker. In 1910 werd het met steun van onder andere de vroegere gemeente-ontvanger Sjoerd Rijpperda geheel gerestaureerd.

N adat de katholieken hun oude kerk hadden teruggekregen werd in de Kerkstraat een nieuwe hervormde kerk gebouwd, die in 1811 in gebruik kon worden genomen. De zonnewijzer aan de voorgevel werd in 1826 aangebracht. Geheel links ziet men het huis Kerkstraat 70, waarin omstreeks de eeuwwisseling de Oisterwijkse arts F. H. Ophoff woonde.

45

46

Een kijkje in de Kerkstraat vanaf de Rodebrugstraat. In het huis links woonde in de vorige eeuw de verffabrikant Wouter Holleman; later werd het bewoond door dokter F. Desain. Dit pand en de huizen rechts op de foto werden gesloopt voor de doorbraak van de Hoogstraat naar de Baerdijk. Op de achtergrond, met het beeld in de gevel, het fraterhuis St.Hermanus, gebouwd in 1899. Het werd in dat jaar betrokken door een vijftal fraters van Tilburg, die werden belast met het onderwijs aan de jongensschool. Deze school is eveneens op de foto zichtbaar, naast het fraterhuis.

De Kerkstraat gezien vanaf het postkantoor. Links de vroegere viswinkel van Mois (Kerkstraat 3).

47

Oisterwijk. R. K. Kerk gezien van Baardijk

48

De toren van de Petruskerk gezien vanaf de Baerdijk, ongeveer ter hoogte van de huidige Groenstraat. Het hoge gebouw op de achtergrond is de leer- en schoenfabriek van Berkelmans. Daarvoor de zgn. "Putten", waarin onder andere de verffabriek van Holleman de afvalstoffen spuide.

"Weiendaal" aan het begin van de Baerdijk, thans op de hoek van de Groenstraat.

49

Oisterwijk

Voorste stroorn

50

De Vloed of Vloeiweg aan de noordzijde van de Voorste stroom. Rechts de achtertuinen van de huizen aan de Kerkstraat en de looischuur van Verhagen. De huiden uit deze en andere looierijen werden in de stroom gehangen om te spoelen. Diverse Tilburgse fabrieken loosden afvalstoffen in deze stroom, die in de volksmond dan ook "Vuile stroom" werd genoemd. Over de vervuiling van het water zijn onder andere door F. A. Holleman tientallen processen gevoerd. In 1967/68 werd de Voorste Stroom gekanaliseerd en verlegd.

Aan de oude Koestraat woonde in het begin van de 18de eeuw de wolweversfamilie Suys. In de volksmond kreeg dit straatje dan ook spoedig de naam Suisendijk. Later werd de naam officieel Burgemeester Suysstraat. In ]952 werd de naam nogmaals gewijzigd, nu in Burgemeester Verwielstraat en in het uitbreidingsplan Lindepark werd toen een laan vernoemd naar burgemeester Suys. Op de voorgrond de brug over de Voorste stroom.

51

Honsbeeg ,

52

Hotel de Hondsberg in het ge1ijknamige natuurgebied. Toen de bomen in dit natuurgebied omstreeks 1910 dreigden te worden gerooid voor mijnhout, ontstond er een nationa1e actie tot behoud. Voora1 dank zij de medewerking van de "Vereniging tot behoud van natuurmonumenten in Nederland" ver1iep deze actie zeer succesvol. Het gebouw is omstreeks 1800 gebouwd. Vo1gens traditie concerteerde "Asterius" op Petrus en Paulus (29 juni) in de tuinen van de Hondsberg.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek