Oisterwijk in oude ansichten

Oisterwijk in oude ansichten

Auteur
:   P.J.M. Wuisman
Gemeente
:   Oisterwijk
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1824-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Oisterwijk in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Aan het Klompven verrees in 1919 het grote hotel "Bosch en Ven" met vijftig karners en zeventig bedden. Eigenaar was H. v. d. Biggelaar. Hier logeerde onder andere koninginmoeder Emma bij haar bezoek in 1930. "Bosch en Ven" wordt thans gebruikt als vakantietehuis voor personeelsleden van de Algemene Bank Nederland.

63

Oisterwijk Gemulhoeken weg

64

De landelijke GemuUehoekenweg in 1927, gezien vanaf de huidige Vennelaan. Het enige verkeer wordt gevormd door een Brabantse "aardkar". Veertig jaar later moest deze weg in verband met verkeersopstoppingen gedurende de zomermaanden tot eenrichtingsweg worden verklaard.

.. _.~ _ .? ~. ..'l...;.... ~'.. .;: ....

... Viti.'Electr. {irukk",rij van 'A·illICln~ van Eupen, Boxtet. "...

Cafe J?esta:J;:r ni "de 8emulhoek.en , Oisiermijk:

De naam "Gemullehoeken" bestond reeds in de 18de eeuw. Ze werd overgenomen door een uitspanning, die in het midden van de vorige eeuw aan de Oirschotse baan stond en tot op heden is blijven bestaan. In de tuin concerteerde in de zomermaanden "Asterius". F. C. J. van Opstal, jarenlang eigenaar van het restaurant, ijverde voor de verharding van de baan. Deze kwam in 1920 tot ongeveer "de Gemullehoeken" tot stand.

65

66

Bij de "Gemullehoeken" werd op 25 februari 1928 de eerste Oisterwijkse boomplantdag gehouden. Deze en volgende boomplantdagen hadden tot doe! de kinderen kennis en liefde tot de natuur bij te brengen. Hoewel de kinderen in grote getale aanwezig waren, blijkt hiervan op de foto niets. Burgemeester Verwiel plant de boom. Achter de boom J. Bergmans, tuinarchitect. Op de voorgrond kapelaan Aalen.

Villa .Domrerny'', een der eerste villa's aan de Oirschotse baan, die later de naam Gemullehoekenweg kreeg. Op de voorgrond een zgn. .Jroogkar".

67

Oirscbotscbe baan Ois:erwijk

68

Villa "Nemerhof' aan de Gemullehoekenweg 50.

Gemullehoekenweg 59 met cafe "Schoonoonr. Naderhand werd in dit pand de schoenfabriek van Janssen gevestigd.

69

70

Weyenberg, de naam van een middeleeuws Brabants leengoed, bleef bestaan in dit pand aan de Gemullehoekenweg. Omstreeks 1952 werd bet verbouwd tot restaurant, doch bet brandde op 9 juli 1959 ten gevolge van blikseminslag geheel af. Thans vindt men op deze plaats het nieuwe restaurant "Weyenberg".

6roelen uil Oisierwij ~~

J~r~~

Aan de Voorste stroom, ter hoogte van de nog bestaande "Waterhoef', stond de watermolen van het oude leengoed "ter Borch". Tot ongeveer 1885 was de molen in gebruik, doch daarna verviel het geheel tot de bouwval, die we zien op deze foto van rond de eeuwwisseling. Na 1920 werd de ruine geheel afgebroken.

71

6isterll1iik

Villa Park

72

Aan de Heusdense baan, die omstreeks 1854 werd bestraat met "Vilvoordse keien" verscheen na 1910 het villapark "Oisterwijk Hoog". Hier afgebeeld de villa op de hoek van de Heusdense baan en de Haarense weg,

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek