Oisterwijk in oude ansichten

Oisterwijk in oude ansichten

Auteur
:   P.J.M. Wuisman
Gemeente
:   Oisterwijk
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1824-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Oisterwijk in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Villa Park

Heusdense baan. Op de voorgrond nummer 2/4. Het witte gebouw links op de achtergrond is .Rustoord". Dit werd gebouwd in 1874 en onder andere bewoond door George Perk. Sinds 1927 is het in gebruik aIs kindertehuis.

73

"iilap~r~ ,J{eof'. 6jslerwji~

74

Pension Rozenhof in 1918. Thans George Perklaan 6. Pensionhoudster was mej. Ingelse; na haar werd het pension beheerd door J. van Delft.

Na al onze omzwervingen zijn we weer teruggekomen op de Lind. Aan het eind van de Lind stond hotel "de Linde", dat onder andere werd beheerd door G. Oirbans en later door J. Brosius. Het was een der eerste panden met aansluiting op het telefoonnet en hotel "de Linde" was omstreeks 1920 dan ook telefonisch te bereiken onder nummer 4. Bij de bouw van de Johanneskerk werd dit pand in gebruik genom en als pastorie. Op de achtergrond het markante huis Lind 54, hoek Boxtelse baan.

75

Parochiekerk St. Joannes van Oisterwijk.

In 1926 werd besloten in Oisterwijk een tweede parochie te stichten; architect H. Valk bouwde aan het eind van de Lind de nieuwe kerk, toegewijd aan Johannes van Oisterwijk, een der martelaren van Gorcum. Pas to or werd J. van de Weerden. Op 3 juni 1928 werd de kerk door Mgr. A. F. Diepen geconsacreerd. Naar oude plannen werd de kerk in de jaren 1951/53 voorzien van een toren en voorgebouw.

Eind van de Lind, noordzijde. Links het restaurant van W. Meys, later bekend als "Het Wapen van Oisterwijk". In het witte huis achter het fietsenrek woonde Jan Rijpperda. Op de achtergrond weer het hoekhuis van de Lind en de Boxtelse baan. Op de plaats van dit huis stond in de 16de eeuw het geboortehuis van Anthonis Sgrooten, een der stichters van het Oisterwijkse oude-mannenhuis.

77

Hotel de Linde

Oisterwijk

78

Zo speelden aan het begin van deze eeuw de kinderen op de Lindenberg (Lindeind). Links het hotel "de Linde", rechts de koetsstalling van dit hotel. Deze stalling werd in 1927 afgebroken voor de bouw van de Johanneskerk,

De oude lindeboom, waar we onze wandeling begonnen zijn, Door verschillende ingrepen werd de boom, die vorige eeuw reeds was afgeschreven, gered. Hij heeft niet meer zo'n omvang als vroeger en behoeft de nodige ondersteuning, doch hij is voor Oisterwijk bewaard gebleven. Op de achtergrond midden: het winkelpand nummer 61 aan de noordzijde vande Lind.

79

We zagen Marinus Johannes Couwenberg reeds als een der oudste tamboers van het gilde; hier treedt hij op als Oisterwijks laatste dorpsomroeper of klepperman. Deze functie heeft hij vanaf 1914 tot zijn tachtigste jaar in 1932 vervuld. Hij overleed in 1935. De klapper - oorspronkelijk ook gebruikt door de nachtwacht wordt nog op het gemeentehuis bewaard. Na 1945 heeft men gepoogd de oude traditie van dorpsomroeper te herstellen, echter zonder erg veel succes.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek