Oldebroek in oude ansichten

Oldebroek in oude ansichten

Auteur
:   H.C. Herkert
Gemeente
:   Oldebroek
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3957-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Oldebroek in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Boterfabriek, 6ldebiOe~

9. Deze opname werd gemaakt van de boterfabriek in de buurtschap Schutten. Het geheel werd omstreeks 1905 opgezet door W. de Zeeuw en J.E. Schaap, die respectievelijk te Oldebroek en Nunspeet woonden. Later werd het een onderafdeling van de boterfabriek "Van Heel" te Kampen. De melk wordt per paardetractie aangevoerd. Dirk van Loo komt juist met een boomkar met melk aanrijden. Let u er vooral op hoe het paard is ingespannen!

10. Boven: een gezicht op de "Rijksstraatweg" in de buurtschap Schutten. De kippenkoopman, met kippemand op de fiets en naast zich de hondekar, wil "echt" wei even poseren!

Onder: in de Schutten. Gezicht vanaf Zwolle op het kruispunt Mheneweg-Zuiderzeestraatweg (Rijksstraatweg), in de volksmond "de wissel" genoemd. De term "de wissel" is afgeleid van het woord wisselplaats. Bij de komst van de tram in 1908 kreeg Oldebroek hier een wisselplaats met een losspoor. Voordien sprak men over "de tol", in verband met het tolheffen. De laatste tolgaarder hier was H. v.d. Brake. Rechts zien we de woning van G. Klein en daarnaast die van L.J. Dekker, nu de galanteriezaak van Kl. Labots. Daaropvolgend de woning van G. van Loo, waarin eerst een fietsenmakerij en later de slagerij van K. Kanis was gevestigd. Tegenwoordig woont A. v.d. Weg in dit pand, Heel vroeger deed de woning van G. van Loo dienst als tolhuis.

11. Boven: Oldebroeker klederdracht omstreeks 1910. Deze foto is genom en bij "de wissel". Links staat de woning van M. Piette, die wegwerker en kantonnier was. A. Junte volgde hem als wegwerker op. Nu staat hier de woning van G. Klein. De vrouwen zijn links J. aan de Molen-Schootbrugge en rechts L. Stange-Veldkamp. De jongen is A. Stange.

Onder: reparatiewerkzaamheden aan de Rijksstraatweg in de Schutten te Oldebroek. "Schutten" is hier afgeleid van hct woord "schutstal". Dit was een veestal in het "Broek", waarin het loslopende vee werd opgesloten, totdat de eigenaar, tegen vergoeding, zijn vee kwam ophalen. We zien hier, van links naar rechts: op de knieen stratenmaker T. van Beck, naast hem, met schop, wegwerker A. Junte en twee helpers. Hun werk ligt nu verscholen onder een dikke laag asfalt.

12. De Zuiderzeestraatweg in de Schutten met wegwerker en kantonnier M. PIette. Wegwerker PIette liep elke morgen het onder zijn beheer staande traject van de Zuiderzeestraatweg af. Met zijn onafscheidelijke "Schoep" schepte hij dan de paardevijgen van de straat en deponeerde deze in de berm. De foto dateert van vo or 1908, omdat er nag geen tramrails zijn te zien. In de boerderij rechts wonen nu de gezusters Warning.

13. Een boercntafereel aan het Bovcnpad (nu Bovenstraatweg) te Oldebrock. De oude schuur, waarin gereedschap en dergelijke werden opgeborgen, behoorde toe aan de kwekerij van de stichting Feithenhof. De mest hier op de sleepkar, afkomstig van een van de Feithenhof-bocrderijen, is besternd voor bemesting van de kwekerij.

Oroete uit Oldebroek.

14. Huize "Ekelenburg" is een oud herenhuis aan de Mheneweg-zuid. Ruim vijftig jaar geleden koeht K. Drost huize "Ekelenburg" van L. Klaver, die fotograaf van beroep was. K. Drost dreef hier een grote bloemen- en plantenkwekerij. De sehoorsteen aehter het huis is nog het enige overblijfsel van de verwarrning, die nodig was voor het op temperatuur houden van de broeikassen. De huidige bewoonster is de familie Dalhuizen.

15. Deze opname werd gemaakt van de "Bovenmolen". Op de ansicht staat "De Tijd", maar dat is niet juist. De "BovenmoJen" was vroeger geJegen in ,,'t Veen" en bereikbaar via 't Molenpad, nu nog een zijpad van de Bovenheigraaf. H. Blaauw verkocht in 1918 de "Bovenmolcn" aan H. v.d. Weg. In 1936 werd G. Blaauw de nieuwe eigenaar. Deze Jiet in 1938 de moJen afbreken. De "BovenmoJenweg" herinnert er ons aile dagen aan, dat vroeger een molen met die naam hier heeft gestaan.

16. Een praatje van irnkers (bijenhouders) onder elkaar. We zien hier, van links naar rechts: jachtopziener E. Veldhuizen, schilder B. van Dijk, jachtopziener T. Veldhuizen en gemeenteveldwachter J. Schrantee. Let u oak op de zelf gevlochten bijenkorf!

?. DE WOlDBERG", OLDEBROEK

17. Pension-huize "De Woldberg", indertijd staande ten zuiden van de spoorlijn Amersfoort-Zwolle iets ten westen van de Ottenweg. J. Kanis, kantoorhouder van de posterijen in Oldebroek, kocht in 1934 van R. Blaauw de benodigde bosgrond en liet in 1935 huize "De Woldberg" bouwcn. In 1940 werden grond en huis door het Rijk gevorderd voor uitbreiding van het Artillerie Schietkamp. Het huis werd door het Rijk afgebroken. Ten zuiden van de spoorlijn was het indertijd goed toeven. Te midden van prachtige dennenbossen kon men uitgestrckte fietstochten maken over de Noord- of Cultuurweg van 't Harde naar Wezep en ter weerszijden daarvan. Na de vordering door het Rijk werden alle wegen voor het publiek gesloten.

Oldebroek

Beukenoord

18. Huize "Beukenoord", aan de Zuiderzeestraatweg, is vroeger bewoond geweest door onder anderen W.C, Landskroon Schouten, W.J. Rakhorst, H.J. Harting en F.J. van Duinen. De huidige bewoner is H.J. v.d. Bend.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek