Oldebroek in oude ansichten

Oldebroek in oude ansichten

Auteur
:   H.C. Herkert
Gemeente
:   Oldebroek
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3957-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Oldebroek in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

19. Een bijzonder groepje in oud-Veluwse klederdracht omstreeks 1915 in de tuin van metselaar Kl. Veldhoen. We zien hier kleermaker J.W. de Heer met hoge hoed en lange jas. Deze kleding werd aileen gedragen bij trouwpartijen, begrafenissen en zes weken na de begrafenis als men ter kerke ging. Naast hem zijn vrouw, met lange muts en knoopdoekje. In het midden zit zijn moeder met de zondagse kerkkleren aan: tipmuts met bovenmuts, jak en schoenen met zilveren gespen. Naast haar zit mevrouw G. de Heer-Doornewaard. Uiterst rechts staat vader W. de Heer, koetsier en tuinman bij veearts Jac. van Dam, in heel oude kleding, onder andere damastenhemdrok, korte broek met gespen aan de bcnen, kwast aan de pet en zilveren gespen op de schoenen.

Chr. School, Gldebroek

~~?~ /-:

20. De christelijke nationale school met onderwijzerswoning aan de Zuiderzeestraatweg te Oldebroek. Deze school werd in 1865 gebouwd en in 1908 verbouwd door aannemer W_ van Olst voor een bedrag van f 6880,-, tot de vorm zoals wij die nu nog kennen. De toentertijd zeer bekende architect D. Kok uit Harderwijk had bij deze verbouwing zijn inbreng. Voor het doorgang vinden van de lessen tijdens de verbouwing werd door het kerkbestuur het catechisatielokaal - nu jeugdgebouw - beschikbaar gcsteld. In 1966 werd deze school verla ten om intrek te nernen in de nieuwe christelijke nationale school aan de Burgemeester Van Sytzamalaan. Het hoofd der school was toen G. Hop. Nadien is er het bedrijf van E. Spijkerbocr in gevestigd. Uiterst rechts ontwaren we de woning van R. Wentzel (schoenhandel), met daarachter dc herstelp1aats voor schoenen. Deze foto is in het begin van deze eeuw genomen.

21. De eerste klas van de christelijke nationale school te Oldebroek. Deze foto is genomen in 1915, tussen de woning van l.W. v.d. Molen en de school in. Geheellinks staat onderwijzeres Van Dijk en uiterst rechts meester A. van Loo. Enkelen van wie we de naam nog weten zijn: G. van 't Riet. H. Nagelhout, P. Nagelhout, G. Nagelhout, F.A. Veldhoen en R. Klein. Wie herkent er nag meer?

22. Deze foto van de cooperatieve aan- en verkoopvereniging "Ons Belang" is in 1928 genomen. Directeur was toen A.J. Meuleveld. Van links naar rechts herkennen we: W. van Dijk (op de wagen), B. Steert, W. van Dijk sr., A.H. Mendel, W. Schoonderbeek en J. v.d. Streek. W. van Dijk sr. verzorgde met paard en wagen het vervoer van graan en meel en dergelijke voor de cooperatie van en naar de leden. Het vervoer werd bij inschrijving voor een jaar verkregen. Let op de prachtige boerenwagen!

23. Gezicht op de Dorpsstraat (Rijksstraatweg) vanaf Zwolle. Rechts op de voorgrond het woon- en winkelhuis met bakkerij van H. v.d. Weg. Daarnaast (smalle huisje) de wagenmakerij van B. Visser. De waning daaropvolgend is van H. Jonker, tirnmerman en aannemer, die hier oak zijn werkplaats heeft. Geheellinks zien we nag de smederij van B.J. Cornpanjen.

24. Ten behoeve van de in dienst gestelde tramlijn Nunspeet-Zwolle, 01' 2 mei 1908, werd 01' de hoek van de Dorpsstraat en de Van Loosweg een station gebouwd. In het pand waren een kantoor, een waehtlokaal, een goederenloods en een woning voor de stationsehef ondergebraeht. Vroeger stond hier in de berm, tussen beek en straatweg, een gemeentepomp. Geheel rechts is nog juist de woning van D. Sehuurman zichtbaar. 01' de voorgrond zien we Kl. van Eikenhorst, die hier stations chef was van 1913 tot 1920. Hij ging in 1935 in gelijke functie te Wezep met pensioen. In de deuropening bemerken we H. van Beek, spoorbeambte alhier. Waar nu de naam van de huidige "Stationsweg" vandaan komt zal een ieder duidelijk zijn.

25. Boven: een schilderachtig tafereeltje aehter het huis van Kip, voor de schuur. Vader en Moeder KipNagelhout met twee kinderen en dienstbode G. Akster.

Onder: een boerenwoning op het dorp. Het pand werd onder anderen door Egbert Bakker en J. Kip bewoond. In 1939 liet W. Stouwdam het afbreken en liet hier een garagebedrijf bouwen, het huidige bedrijf Stouwdam. Geheel rechts ziet men de zijgevel met raam van het huis W. Vaessen, waarin een snoepwinkcl was gevestigd.

· ::i.~:' .,..

1Vutsennaaisters van Oldebroek

26. Een uitstervend beroep: mutsennaaister. Moesten deze mutsen worden gewassen, dan werden ze eerst uit elkaar gehaald, gcwassen, gestrekcn en weer in elkaar genaaid, Een heel karwei! Van links naar rechts zien we: G. v.d, Bosch, mejuffrouw M. Visch, mevTOUW G. v.d. Brink (met muts) en twee buurrneisjes, respectievelijk J. en S. v.d. Maaten. Deze foto is toentertijd genomen in de steeg tussen de woningen van G. v.d. Brink en J. Rip; nu J. van Putten en C. Gorter.

27. Op de foto hiernaast zien we OIdebroeks laatste naehtwacht E. van der Beek (1850-1937). Hij was nachtwacht in dienst van de gemeente Oldebroek en ontving hiervoor op 20 november 1925 de bronzen eremedaille verbonden aan de orde van Oranje-Nassau. Het was E. van der Beek die's nachts, "gewapend" met klopper, de wacht hield over slap end OIdebroek. De klopper heeft inmiddels een plaats gekregen in de hal van het gemeentehuis te Oldebroek.

28. Een foto uit 1925. Hier zicn we de vijfde klas van de christelijke dorpsschool te Oldebroek met de "meesters" Schroten, Rip en Held. Kunt u hen thuisbrengen? We herkennen, van links naar rechts, op de onderste rij: J. Spijkcrboer, A. v.d. Poll, G. Nagelhout, de gezusters Junte, dan Bovendorp, B. Klok, A. Vaessen en M. Bos. Op de tweede rij: C. v.d. Poll, H. v.d, Streek, Werfhorst, A. Zwep, W. Schoonhoven, H. Kooiman, K. v.d. Streek, Van Dieren en H. Vlieger. Op de derde rij: J. Vaessen, Werfhorst, J. Zandbergen, W. v.d, Werfhorst, B. van Beck, T. van Beek, C. Visser, G. van Beek en H. v.d. Streck. Op de vier de rij: E. van Dieren, R. Kip, P. v.d. Werfhorst, D. v.d, Werfhorst, E. Nagelhout en J. v.d. Streck. Op de achterste rij: H. Morren, G.J. Doornewaard, D.l v.d. Voort, A. van Dijk, M. van Dijk, M. v.d, Wetcring, J. v.d. Wetcring en G. Nagelhout,

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek