COVID-19 UPDATE : I.v.m met het Corona virus kan het zijn dat de levering van de Ansichtenboekjes vertraging oploopt. Het is nog steeds mogelijk om het boekje van het dorp of de stad van uw keuze te bestellen. We hebben een groot aantal boekjes op voorraad en deze kunnen direct geleverd worden. Echter boekjes die niet op voorraad zijn worden op dit moment tijdelijk niet gedrukt. Zodra onze drukker weer gaat produceren zullen we deze boekjes alsnog leveren. Houdt u dus rekening met langere levertijden dan er nu op de site vermeld staan. Wij hopen op uw begrip voor deze uitzonderlijke situatie.
Oldebroek in oude ansichten

Oldebroek in oude ansichten

Auteur
:   H.C. Herkert
Gemeente
:   Oldebroek
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3957-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Oldebroek in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

59. De nieuwe, tweede pastorie van de Nederlands Hervormde Kerk te Oldebroek. De pastorie is gelegen aan de Zuiderzeestraatweg in het westelijke gedeelte van het dorp. Voordien stond hier het huis van gemecnteontvanger E. Visch, Thans wordt het bewoond door ds. G. Voordijk, predikant alhier.

60. Links op de voorgrond zien we het huis van H. van Rijssen, klompenmaker van beroep. Het schuine raam in het dak is van de klomphoek. Later werd hierin een rijwielherstelplaats gevestigd. Voor bijvoorbeeld vijf losse eenten kon W. Wolf al een hcle grote .Jngreep" aan uw rijwiel verrichten. Nu drijf't C. v.d. Poll Ezn. hierin een vcevoederhandel, Let op de straatverlichting, een petroleumlantaarn op een houten paal. Deze verlichting werd verzorgd door lantaarnopsteker H. van Dorp. Bij heldere rnaan was er geen straatverlichting. Zoals u ziet: weer klederdrachten, vrouwen met tipmutsen, meisjes met boerennetten met veren en de jongens "gepet". Een mooie foto die dateert van het begin van deze eeuw.

jpgc:ng Dam, Oldebroek·

61. Ingang dorp Oldebroek, komende vanaf Elburg. Links zien we de kapitale boerderij van J. v.d. Werfhorst. Op deze plaats zijn later het woonhuis en het kantoor van de Cooperatieve-RaiffeisenBoerenleenbank verrezen, Rechts zien we neg juist het in aanbouw zijnde huis van G. v.d. Beek, Wij zijn zeer benieuwd, hoe het paard zich zal gedragen bij het naderen of passeren van de tram. Menig paard heeft het op een "hollen" gezet, met de nodige ongelukken, bij het zien en horen van het "ijzeren gevaarte",

62. Het nieuwe postkantoor te Oldebroek. De nieuwe kantoorhouder J.H. Dalhuizen liet dit kantoor bouwen op de hoek van de Zuiderzeestraatweg en de Kostersweg. Hij volgde hiermee kantoorhoudster W. (Wilhelmina) Mulder op, die deze betrekking jaren heeft verrieht in haar woning aan de Zuiderzeestraatweg (Dorpsstraat); nu woonhuis E. Spijkerboer. In p.t.t.-uniform zien we, rechts, G. Lindeboom.

63. Bij het afscheid van zuster Kouffeld, als wijkverpleegster van het Groene Kruis te Oldebrock, werd deze foto genomen van het bestuur van het Groene Kruis en de genodigden. We herkennen, van links naar rechts, staand: J.G. Veening, Jac. Rip, J.e. Kegge, e.A. v.d. Velde, J. van Werven, J. v.d, Werfhorst, A. Herkert, B. Companjen en H.C. Baas. Zittend: J.W. Kanis, J. Fikse, S. Hagen, zuster Kouffeld, A. van Loo, voorzitter H. Vaessen, R. Blaauw en H.J. Harting.

Gereforrn. Kerk en Pastorie - Oldebroek,

64. Deze opname werd gernaakt van de gereforrneerde kerk met pastorie aan de Rustenburgsweg te Oldebroek. De kerk werd gebouwd in 1889, naar voorbeeld van de gereformeerde kerk te Doornspijk, door aannemer H. Jonkers en schilder W. v.d. Weg, beiden Oldebroekers. Voor bestek en begroting zcrgden E. Heerdink en D. Juffer, De raming was f 4000,-. De eikehouten kansel met fraai snijwerk werd vervaardigd door R. Jonker voor f65,-. De kansel is in 1969 verkocht naar Nunspeet, G. van Dieren nam op zich in ,,'t Veld" witte steentjes te zoeken voor de stoep van de pastorie. De grond voor kerk en pastorie werd eerst in erfpacht ontvangen van J.J. Brants voor f 20,- per jaar, doch later geschonken. Eerste predikant was Joh. Lansen, die in 1901 naar Gouda vertrok. Koster was in deze tijd D. Juffer voor 30 cent per week. Later werd R. v.d, Hoop dit voor f 15,- per week. Ook werd hem het stovenzetten in de winter opgedragen. Tot 1969 heeft gereformeerd Oldebroek op deze rustige plek iedere zondag gekerkt; daarna werd een nieuw kerkgebouw, "De Goede Herderkerk", aan de Stationsweg, in gebruik genornen, De "oude" kerk doet nu dienst als zakenpand.

Kleederdracht-OL DEBROEK.

65. Enige vrouwen en kinderen in originele Oldebroeker klederdracht, ongevecr vijftig jaar gelcdcn. Deze foto is genomen VOOI de woning van S. Prins aan de Rustenburgswcg. De vrouwen zijn, van links naar rechts: R. v.d. Werfhorst-Kroon, D. Schoon-Prins en G. Prins-Leu sink. Wie herkent de kinderen?

Oldebroek

Spijker

66. "Spijker" aan de Bovenstraatweg te Oldebroek. Dit is een van de oudste gebouwen - anno 1705 - die Oldebroek nog rijk is. Een bezienswaardigheid, ook al vanwege zijn bijzondere bouwwijze. Volgens overlevering heeft hier de pastoor van Oldebroek gewoond. Thans is er de bakkerij met kruidenierswinkel van J. Jonker in gevestigd. Links met paard J. Jonker, bakker en houthandelaar van beroep (zie houtopslag rechts). De vrouwen in klederdracht zijn, van links naar rechts: A. v.d, Streek, H. v.d. Streek-van Dieren, A. Jonker (zes jaar), B. Jonker-Mol, B. Jonker (vier jaar) en G. Jonker-Vaessen. De houten veestal, aan "Spijker" aangebouwd, is in 1914 vervangen door een stenen,

Oldebroek. Bondshuis Joorzijde ?.

67. Jeugdherberg, N.B.A.S.-bondshuis, aan de Bovendwarsweg. Na de jongste verbouwing wordt het ook gebruikt voor vakantieverblijf voor gehandicapte kinderen. De afkorting N.B.A.S. betekent:

Nederlandsche Bond van Abstinent Studeerenden.

Gereform. School.

68. De gereforrneerde school aan de Zuiderzeestraatweg te Oldebroek met ervoor enkele poserende meisjes. Herkent u ze nog? Het zijn, van links naar rechts: C. Blaauw, L. Hagen, C. Hagen, G. Heerdink, T. van Namen en B. v.d. Streek. De school werd in 1906 gebouwd. In 1973 rnoest deze school plaats maken voor de nieuwe "Timotheus" school aan de Tulpstraat. Het tegenwoordige schoolhoofd is A. v.d. Heide. De oude school doet tegenwoordig dienst als jeugdcentrum.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek