Oldebroek in oude ansichten

Oldebroek in oude ansichten

Auteur
:   H.C. Herkert
Gemeente
:   Oldebroek
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3957-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Oldebroek in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

69. Ingang dorp Oldebroek, komende vanuit Elburg. Rechts zien we de villa van W.e. Landskroon Schouten (plaatselijke huisarts), die deze in het begin van deze eeuw liet bouwen door architect D. Kok uit Harderwijk. In die tijd werden de patienten door dokter Schouten per rijtuig bezocht, A. Visser was zijn vaste koetsier. Over de brug zien we nag een gedeelte van het huis van T. van Tongeren, die in zijn klomphoek dagelijks bezig was de Oldebroekers van klompen te voorzien, Op deze foto is weer eens duidelijk te zien hoe praehtig de Zuiderzeestraatweg in die dagen was, met zijn mooie iepebornen.

70. Huize "Johannesburg", verscholen in het groen, dat ten weston van Oldebroek aan de Zuiderzeestraatweg ligt. Vroeger is het onder anderen bewoond geweest door mevrouw v.d. Werfhorst en haar kinderen, E.D.M. Boeree en H. v.d. Weg. Veel aandacht wordt op deze foto besteed aan de tuin.

Kleederdracht - Oldebroek.

71. Een kiekje van Oldebroeker "Kleederdrachten". We zien een meisje met boerennet met veer, mevrouw L. Dokter met tipmuts en oorijzer, mouwen (jakje) met strik en zilveren gespen op de schoenen, een jongetje met rokken, schort en pet en mevrouw Jac. van Dam met zwarte kap, oorijzer, kraplap met doek en schort met stukje crop.

72. Een kiek van de gebroeders Wolf achter hun ouderlijk huis aan de Broekdijk, nabij huize "Zwaluwenburg". Let u hier op de steunen voor aan de bomen van de hondekar. Deze moesten ingevolge de Trekhondenwet aanwezig zijn, zodat de hond, wanneer hij ging liggen, vrij was van de druk van de kar. Ook moest een drinkbak aanwezig zijn om het dier van water te kunnen voorzien. Regelmatig waren er van gemeentewege keuringen voor de Trekhondenwet. Oproepen verschenen er dan in de plaatselijke bladen: "am met volledig uitgeruste hondekarren ter keuring te verschijnen". Hier met [jets H. Wolf en met hondekar W. Wolf.

tL:iU Moo. 4048. Uitf:'. W,VaasulI Wzn.· O:dt~ro.k.

'0:9

HUi.ze Zwaluwenburg - Oldebroek,

73. Huize " Zwaluwenburg", gelegen te midden van bossen en weilanden ten westen van Oldebroek, was reeds bekend in de twaalfde eeuw, In 1728 is het herbouwd en nam de huidige vorm aan. Huize "Zwaluwenburg" was te bereiken via prachtige oprijlanen vanaf dc Elburg-Eperweg en de Zuiderzeestraatweg. De familie Reigersberg Versluys, die het aan de huidige eigenaar verkocht, gebruikte huize "Zwaluwenburg" als zomerhuis door hier 's zomers twee a drie maanden te vertoeven. Het huis is geheel ingesloten door een gracht met daarbinnen onder andere ecn "wild garden" (wildtuin). Het landgoed "Zwaluwenberg", waarvan het huis deel uitrnaakte, is nu eigendorn van "Het Gelders Landschap". Het huis met tuin kwam in handen van C.H.W. Heusdens uit Stecnwijk en wordt nu voor vele culturele doeleinden gebruikt. Op de "slotgracht" heeft mcnig Oldebroeker het "schaatsen" geleerd. Geen mooier en voor de wind beschutte ijsbaan kon men in de omtrek vinden.

74. Het oprichtingsbestuur van de huidige ijsclub "Nooit Gedacht" te Oldebroek. Deze foto is in de jaren twintig gemaakt op de gracht van huize "Zwaluwenburg", die als ijsbaan mocht worden gebruikt. De leden van het bestuur zijn, van links naar reehts: W. Schuld, Jac. Reurink, M. Bruines, J. Labots, B. Akster en H. Wolf. Een bijzonderheid was, dat beide laatstgenoemden wel bestuurslid waren maar niet konden schaatsen. Let op het model schaats.

75. Huize "Schouwenburg" - na 1974 gemeente Elburg - gelegen in de westelijke uithoek van Oldebroek, is een groot landhuis uit de eerste helft van de negentiende eeuw. Bedoeld landhuis is sinds 1867 in het bezit van de familie Van Sytzama. Huize "Schouwenburg" Jigt in een tuin omgeven door waterpartijen en mooie loofhoutbomen en weilanden. Het is jarenlang bewoond gewcest door mr. M.P.D. baron Van Sytzama, burgemeester van Oldebroek. De laatste bewoonster was J.e. baronesse Van Sytzama, die het in 1975 verliet en te koop aanbood.

c

76. Station Elburg-Oldebroek in de jaren dertig. Let u op de stoomlocomotief! Bij de opening van dezc spoorlijn, in 1863, heette dit station "Elburg-Epe", doch toen de spoorlijn Apeldoorn-Zwolle werd gcopend werd de naam gewijzigd in "Elburg-Oldebroek". Later werd het "Legerp1aats Oldebrock" en nu heet het "Station 't Harde",

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek