Oldenzaal in oude ansichten deel 2

Oldenzaal in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J.H. Molkenboer en mr. G.J.J.W. Weustink
Gemeente
:   Oldenzaal
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0381-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Oldenzaal in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Nadat in 1969 de eerste uitgave is verschenen, kregen we, bijna tien jaar later, de opdracht een aanvulling hierop te verzorgen. Ditmaal prentbriefkaarten èn foto's uit de periode 1890-1940. Vooral na 1945 is er in Oldenzaal niet alleen veel gebouwd, maar ook veel gesloopt en wel in het bijzonder in de binnenstad, dus binnen de vroegere stadsgrachten en -wallen. Tien jaar geleden konden we nog schrijven dat aan het oorspronkelijke, stratenplan nagenoeg niets was veranderd. Nu gaat dit helaas niet meer op. Terecht bestaat bij de bevolking de grote vrees dat men in de binnenstad te veel hoogbouw "pleegt", waardoor de fraaie, monumentale Plechelmustoren en -kerk in de verdrukking komen en Oldenzaal zijn "stadsgezicht" verliest. En wat de straten en straatjes rondom de toren betreft: ze gaven de stad een zekere beslotenheid en sfeer. In de stadsrevue "Daar waar de Boeskool groeit", uit 1932, luidde het refrein van een der liedjes: As ik van 't looden bönneke De binnenstad bekiek, Dan steet gin huuske liek In heel de olde wiek;

De strààtkes drèèjt zoo bochtig En zoo heukig en zoo krom,

o Boeskoolstad, wel bouwde die zoo dom!

Hoe moet het de lezer van dit boekske vergaan, wanneer hij of zij vanaf de uitkijkpost van de grijze toren de stad bekijkt? Ongetwijfeld zal de bezoeker van het .Jooden bönneke" de opmerking maken: "Hoe zou het er vroeger toch hebben uitgezien? "

Vandaar dit boekje.

1. Vanaf het "Jooden bönneke" kijken Jans en Na en de gemeentebode neer op de oude Boeskoolstad. Het waren de heren (van rechts naar links) Jans Borghuis, G. Bruggeman en Joh. Grönefeld.

2. Kijkje vanaf het kruispunt bij Nico van Schoot, in de richting van de Grotestraat. De erepoort is opgericht in verband met de inhuldigingsfeesten van koningin Wilhelmina, in 1898. Rechts het PTT-kantoor, later het woonhuis van de families H.P. Gelderman Dzn., de huisartsen A.G. en J.H. de Bruyn en R.J. Greeven. Nu is er de bloemen- en groentehandel van J. Raeke. Op het winkelpand links is een bordje aangebracht met de tekst "Pas op zakkenrollers". Hier verkocht bakker Kotter 'n heel brood voor twaalf cent.

3. Grote Markt 1896, bij de intocht van een bisschop. De oude pomp staat er nog, maar de muziektent is nog niet opgebouwd. Het pand van de familie Heideman, aan het verbindingsstraatje tussen de Markt en de Waagstraat, heeft nog een houten topgevel. "Het Geveltje" en het pand Schute zijn nog in hun oorspronkelijke staat te zien, evenals café Van der Gouw (later de winkel van Davina). Verschillende dames dragen knipmutsen en vele mannen "ne kips" (pet). Het jongetje in het midden, op de voorgrond, zou ook die dag worden gevormd; het is de latere burgemeester G.H.P. Bloemen.

4. De "Groote Markt" in 1902. Het pand van manufacturenzaak De Jong (midden) toont nog duidelijk zijn houten topgevel, evenals (links) het huis van slager Jules Cohen. Daarnaast (links) het huis van rijwielhersteller Heideman. Eerder was dit perceel het woonhuis en de kleermakerij van de familie Kamerich. Het hoge woonhuis met balkon, rechts, was van de familie Kock (nu N.M.B.). Links hiervan het pand van schoenhandel Telgenkamp. Uiterst rechts de eerste Oldenzaalse coöperatie "Helpt U Zelven", Wat was het er toen nog rustig en landelijk!

5. De Grote Markt en de Kerkstraat met het gemeentehuis in het begin van deze , eeuw. Her pand van manufacturenzaak De Jong (rechts) heeft inmiddels een verbouwing ondergaan (zie het dak). Links aan de Markt het woonhuis van de familie Bloemen, met een winkel in tabaksartikelen (nu apotheek Bloemen). Geheel links woonden onder anderen de families J.H. Batenburg (notaris tot 1911); H.J.G. Baurichter en J. Laan (chirurg). Ook was in dit pand, toen Marktstraat 2, het kantoor van C. & H. Baurichter, kassiers en commissionairs in effecten. Nu is er meubelzaak Seiger gevestigd.

6. Dezelfde markt. Het statige huis, eens bewoond door notaris Stork (zie "Oldenzaal in oude ansichten", deel 1, bladzijde 28), werd ingrijpend verbouwd tot café. Omstreeks 1910 was hier café "Centraal" van de heer J.L.J. van Rossum. Achter de pomp wijnhandel Peese Binkhorst, met een uitstekend dak van (vermoedelijk) een "korenspieker" (opslagplaats voor landbouwproducten), een der oudste Oldenzaalse gebouwen. Daarnaast, achter de geschoren linden, het zogenaamde "Steenhuis"; logement Van der Gouw. De jongens dragen petten en klompen. Het meisje links gaat met een eierkörfke op pad.

7. Zo zag de oostzijde van de Grote Markt er omstreeks 1900 uit. In het huis met de fraaie, hoge gevel woonde eens "richter" mr. A.A.W. van Wulfften Palthe, na hem de familie Boers. In 1965 maakte het huis plaats voor een winkelpand. Rechts woonde de familie F. Banning (boekhandelaar). Dit huis werd ingrijpend verbouwd en is nu bekend als Hotel Frits Muller. Het huis geheel rechts werd bewoond door mejuffrouw Caroline Palthe, die in 1923 overleed. Daarna vestigde zich hier De Twentsche Bank. Omstreeks 1800 bevond zich op deze plaats het woonhuis met daarachter gelegen een textielbedrijfje van fabrikant J.H. Nieuwenhuis (linnen en bombazijn). Het hoog gelegen huis werd "men op" genoemd, omdat vrachtrijders naar boven "op" moesten "mennen" met hun wagens.

8. Links was boekdrukkerij G. Bruggeman gevestigd. Hier werd het Weekblad voor Oldenzaal en Omstreken gedrukt. Ook is de Twentsche Courant hier begonnen. In dit gebouw confereerde wekelijks de grote pionier van de arbeidersbeweging, dl. A. Ariëns; hier schreef hij vele van zijn artikelen. Links van café "Centraal" staat het huis van koperslager H. Fitzthum. Rechts van de drukkerij café Wessels vjh Grobbe vjh Franke. Het gebouw is in 1978 gesloopt. De foto is uit 1906.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek