Oldenzaal in oude ansichten deel 2

Oldenzaal in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J.H. Molkenboer en mr. G.J.J.W. Weustink
Gemeente
:   Oldenzaal
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0381-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Oldenzaal in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

9. De "Groote" Markt deed in 1925 ook dienst ais "lappenmarkt". Op de achtergrond ziet men de eerste muziektent, waarin gedurende de zomermaanden concerten werden gegeven. ("Het publiek wordt verzocht tijdens het uitvoeren van de muzieknummers niet heen en weer te lopen", was de wens van dirigent en musici.) Geheel rechts de bank C. & H. Baurichter (later De Twentsche Bank en nu A.B.N.). Het logement Van der Gouw moest plaats maken voor bakkerswinkel en lunchroom H. Th. F. Davina. Doorgaand verkeer was blijkbaar van weinig betekenis.

10. De hervormde kerk (een zogenaamde waterstaatskerk) op de Ganzenmarkt in 1920. In 1934 kwam hier een nieuw kerkgebouw. Links het pand waarin wijkverpleegsters van de diaconie woonden. In het hoekhuis, Paradijsstraat 1, woonde koster E. Evers met zijn gezin. Boven deze huizen is het dak van het Kistenmakerhuis te zien. Later woonden hier onder anderen de families Stolle en Croonen. Rechts een gebouw met een houten topgevel en vakwerk; hierin woonden onder anderen de families Helderman, Broekhuis en Aarnink.

11. De Ganzenmarkt in 1934. Oldenzaal bezit sedert 1049 het recht van markt, verleend aan bisschop Bernoldus van Utrecht door keizer Hendrik 111. Eenmaal per week, op woensdag, mocht er markt worden gehouden. Op de foto ziet men links de inmiddels afgebroken synagoge en muziektent. De zeilwagens, waarmee de biggen werden aangevoerd, moesten plaats maken voor het nieuwe gemeentehuis, dat in 1967 in gebruik werd genomen.

12. De Ganzenmarkt, met de "stangen" waaraan het vee werd vastgebonden, gezien vanaf de Plechelmustoren omstreeks 1940. De panden van wasserij Rozetta Cohen (rechts van het garen- en bandwinkeltje van Eefke Wilmes aan de Marktstraat) zijn verdwenen. Op de voorgrond (midden) het smalle Jöddensträötke met links de synagoge met badhuis en rechts huis en tuin van de familie Heinink van Alstede, na hen van de familie Horsthuis. Geheel rechts een gedeelte van de tuin van de hervormde pastorie. De weilanden op de achtergrond zijn nu vol gebouwd.

13. Op de Eiermarkt, officieel Ganzenmarkt geheten, werden op maandagochtend, zowel door mannen als door vrouwen, eieren verhandeld. Naast het pand van de familie Horsthuis bevond zich de opslagplaats van de firma Heinink van Alstede (grossierderij in koloniale waren en dergelijke). Daarnaast was de "eierhal" gebouwd, een soort afdak dat bescherming tegen de regen bood.

14. Op de trappen voor ons gemeentehuis, omstreeks 1928. Vooraan, van links naar rechts op de eerste trede: de heer Hogeveen (raadslid), wethouder H.A. Spit, mevrouw Vos de Wael-Hustinx, burgemeester N.X.Th.M. Vos de Wael, hun dochtertjes Emmy en Mini en de heer J. ter Ellen (raadslid). Op de tweede trede: wethouder J.G. Braakhuis met links achter hem Cl.H. Kienhorst (raadslid) en achter hem M.J. de Groot (raadslid). Rechts (met bril) een zoon (Gerard) van de burgemeester. Met zwarte hoed gemeentesecretaris J.W.F. van Harten, links van hem W.J. Bourgonje (raadslid) en rechts H. Greven (raadslid). Voor hem zoon Arnold, dochter Alice en zoon Norbert van de burgemeester, dan L.A.M. Bruggeman (raadslid) en iets lager H.P. Gelderman C.Mzn. Bovenaan: ambtenaar G. Bartelink, de raadsleden Van de Zande en F.E. Smits en de agenten Sales, Wevers en Oude Nijhuis. Achter hen de agenten Fleer en Ter Laak met in het midden gemeentebode Van der Zande.

15. Een karakteristiek stukje Oldenzaal. Geheel rechts de rijwielzaak van Heideman en de achterkant van meubelwinkel G. Kistemaker. Nu staat daar de Rabobank. Het voorlaatste pand is van de firma Teggeler; dit huis werd eens bewoond door gemeenteopzichter Bernard van Harten. Gedurende de laatste bezettingsjaren was hier het politiebureau, omdat de ruimte onder het gemeentehuis te klein werd. In het rechter gedeelte van dit gebouw bevond zich de drogisterij van mejuffrouw Jet Bloemen. Na het Vinken straat je bereikt men de meubelzaak van Van Gils; vroeger oefende bakker Heinink hier zijn beroep uit.

16. Tot in de jaren twintig werd er op het gemeentehuis geloot voor de militaire dienstplicht. Deze foto is uit omstreeks 1924 en werd voor het oude raadhuis genomen. Herblot, bijgenaamd "Lombok", was een gepensioneerde Oost-Indiëganger en woonde in het Vinkenstraatje. Hij verkocht speldjes aan de lotelingen om ze aan de revers of aan de petten te hechten. Ook op Koninginnedag bood hij speldjes te koop aan. De jongelui zijn lotelingen uit Groot-Agelo. De tweede van links is bijvoorbeeld slager H. Steinmeijer uit OudOotmarsum en geheel links staat de heer Bruns uit Groot-Agelo.

17. Oldenzalers brengen hulde aan de Marktsteen (1860-1935), die onverbrekelijk bij Oldenzaal hoort. Menig "echt" Boeskoolmenneke heeft er zijn broek op versleten. De personen zijn, vanaf links: H. Meyer, Alb. Siemerink, G. Kistemaker, H. Bruggeman en W. Braakhuis. Op de steen Sophie en Betsy Braakhuis, Paul Bruggeman en Rie Kistemaker en geheel rechts staat de heer Hitgenberg (bijgenaamd "Koelman").

18. In de raadzaal neemt het gemeentebestuur op 30 januari 1935 afscheid van burgemeester N.X.Th.M. Vos de Wael en van een deel van diens gezin. Zittend, op de eerste rij: Mini, Alice, het echtpaar Vos de Wael, Adrienne en Emmy. Achter hen staan, van links naar rechts, de raadsleden: Nieuwenhuis, Visser, Huis in 't Veld, wethouder G.J. Braakhuis, mevrouw Haandrikman-Snijder, wethouder H.A. Spit en de raadsleden M.J. de Groot, J. Bayer en Spits. Op de tweede rij, van links naar rechts, de raadsleden: Hopster, gemeentesecretaris B.H. Hommen, Th.H. Kempers, Vlutters, Bourgonje, Fondse en H.P. Gelderman.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek