Oldenzaal in oude ansichten deel 2

Oldenzaal in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J.H. Molkenboer en mr. G.J.J.W. Weustink
Gemeente
:   Oldenzaal
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0381-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Oldenzaal in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

19. Deze foto geeft de woning aan het Kerkplein (nu St. Plechelmusplein) weer van meester Joost van den Bogert, waarvoor leerlingen van zijn dochter Cornelia poseren. Deze jongedames bezochten een meisjesschool; de lessen werden ten huize van de familie Van den Bogert gegeven. Het woonhuis werd later ook bewoond door hoofdonderwijzer J.H. Frielink. Na de schoolwet van 1806 moest er een betere behuizing komen voor de twee openbare lagere scholen. Daarom verrees er in 1839 een schoolgebouw aan het Kerkplein, dat in 1925 werd afgebroken. Een andere school werd gebouwd in 1886, ook aan het Kerkplein, de zogenaamde "Bogertschool". In 1925 werd het de christelijke school; nu is er een kleuterschool. Hoofdonderwijzer Van den Bogert was een zeer gezien en vooruitstrevend mens. Hij overleed in 1894, vijfentachtig jaar oud. Meester J. Croonen volgde hem op. In de Thij is een openbare lagere school naar Joost van den Bogert vernoemd.

20. Het Palthe Huis, Marktstraat 13, gezien van de tuinzijde omstreeks 1900. De laatste bewoonster van dit huis, mejuffrouw G.J. Palthe, vermaakte bij haar overlijden (1929) het huis met tuin en koetshuis aan de Oldenzaalse Oudheidkamer. Het plint van Bentheimer zandsteen en de houten vakwerkconstructie bleven bij de restauratie in 1965 gelukkig intact. Ook de "kinderköpkes"-bestrating is nog aanwezig.

21. Wat óók verdween ... Een karakteristiek stukje Oldenzaal, Het Jöddensträötke met links de tuin en een gedeelte van het huis van de familie Horsthuis. De pomp, links op de voorgrond, verfraaide dit vredige hoekje.

22. Hetzelfde straatje, gezien uit de tegenovergestelde richting. Officieel heette dit de Raadhuisstraat, maar in de volksmond "het Jöddensträötke", want hier was de synagoge. Het dak van de synagoge is te zien boven de gasstraatlantaarn. In het huis links woonden onder anderen de families E. Evers (koster van de hervormde kerk) en L. Melammet (koster van de synagoge, slachter en huisschilder). Rechts het pand Horsthuis, ook eens bewoond door de familie Heinink van A1stede. Nu staat daar sedert 1967 het gemeentehuis. Aan het einde van het straatje ziet men de hervormde kerk; een waterstaatskerkje uit 1809, dat in 1933/1934 werd afgebroken om plaats te maken voor een groter kerkgebouw.

23. Deze foto werd genomen omstreeks 1930 ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Nederlandse Israëlitische Gemeente in Oldenzaal Staande, van links naar rechts: Leo Weijl (Bentheimerstraat), Louis Minco (Bisschopstraat), Sientje Cohen (Kerkstraat), H.M. Cohen (Bentheimerstraat), Henri Kan (Bisschopstraat hoek Molenstraat), wethouder H.A. Spit (Nagelstraat), wethouder G.J. Braakhuis (Kerkstraat) en Willy Kan (Molenstraat). Zittend, van links naar rechts: rabbi M. Klein (Paradijsstraat), mevrouw Klein, Joseph Meyer (Grootestraat), burgemeester N.X.Th.M. Vos de Wael (Bentheimerstraat), opperrabbijn S. Hirsch (Zwolle), W.H. Cohen (vader van H.M. Cohen), S.I. Zwartz (Haerstraat) en Jules Co hen (Kerkstraat). De heer H.M. Cohen nam naderhand de naam Corwin aan.

24. Op deze foto links Willy Kan, directeur van de textielfabriek W. Kan, en rechts Jules Cohen uit de Kerkstraat, slager, die later met zijn zusters Lea en Sientje aan de Ganzenmarkt een was- en strijkinrichting exploiteerde. De heren zijn kennelijk op weg naar de "sjoel" (synagoge), om een joods feest te vieren. Op de achtergrond de oude ingang van garage W. ter Stege en links daarvan het huis dat onder anderen werd bewoond door de families H.P. Gelderman, C. Stolle en Van de Vijver. Later werd hier de Rotterdamsche Bankvereniging gehuisvest.

25. Twee koetsen voor hotel "De Ster" in de Bisschopstraat. Dit hotel was ook een pleisterplaats voor de diligence. Naar de drukte op straat te oordelen waren de aankomst en het vertrek van deze voertuigen nogal een gebeurtenis. Rechts staat zelfs - zeer manhaftig veldwachter Geerdink toe te zien of alles goed gaat. De foto dateert van de jaren voor de Eerste Wereldoorlog.

26. De Bisschopstraat in 1903. De gebouwen vooraan moesten wijken voor de "Singel". Het tweede gebouw links was café "Het Zwaantje" (ook "Het Peurtke" genaamd) van Kempers. Het vooruitspringende pand ernaast was het sigarenmagazijn van Hulskorte met een fraaie gevel, dat eveneens is gesloopt. De ouderwetse hondenkar staat voor de Poortstraat. Rechts het pand van Minco, waar "umleupers" (venters) hun negotie haalden (garen, band, knoopjes en schoenveters).

27. Wegens brandgevaar moesten de smeden in de middeleeuwen en ook nog daarna hun bedrijf buiten de stadspoorten uitoefenen. Zodoende bevond zich buiten de Deurningerpoort de smederij Wansink (later Van Harten), buiten de Steenpoort de smederij Groensruit en buiten de Bisschopspoort de smederij Siemerink. Op deze foto uit 1920 zien we laatstgenoemde smederij met op de voorgrond, rechts, Willem Siemerink. De eerste van links is Graads Ophuis en de tweede van links Frans Siemerink, die naar Heino vertrok. Aan weerszijden van dit pand bereikte men de Oostwal. Links ziet men het gebouw van schilder G. van Harten.

28. Louis van Harten (een zoon van schilder Frits van Harten) en Willem Muller (een zoon van koperslager I.A. Muller, met hoed) op weg van de Bisschopstraat naar de Markt. In die dagen was er nog weinig verkeer!

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek