Oldenzaal in oude ansichten deel 2

Oldenzaal in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J.H. Molkenboer en mr. G.J.J.W. Weustink
Gemeente
:   Oldenzaal
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0381-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Oldenzaal in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

29. De Bisschopstraat met rechts, op de hoek van de Poortstraat, café Kernpers. ("Het Peurtke"). Het witte gebouw, eens de smederij van W. Siemerink, werd later de Eerste Oldenzaalse Vishandel van Harry Ophuis. Op het dak van het (inmiddels afgebroken) gebouw is nog net het windvaantje te zien, dat eens op de Bisschopspoort prijkte en dat nu in het Palthe Huis kan worden bewonderd. Op dit vaantje is een bisschop afgebeeld.

30. De Deurningerstraat in 1903. Vooraan, rechts, het huis van A.H.H. Sloot (café, winkel en omstreeks 1930 ook de Eerste Oldenzaalsche Radiocentrale). Het straatje ernaast heette "Op den Koem", in verband met de leerlooiers-koemen (kuipen) die zich hier eens bevonden. Op de hoek woonde de jodenmeester rabbi M. Klein (nu winkel van de familie Willemsen). Het hoge winkelpand van Willemsen is nog niet verbouwd. Op de achtergrond het woonhuis van de familie SJ. Zwartz (later K.J.M.V.-gebouw en "De Elleboog"), dat werd afgebroken omstreeks 1977. Geheel links achteraan hotel "Het Wapen van Amsterdam" (familie A. Weghorst) en daarnaast de huizen van de families G.H.H. Maas (hoofd mulo) en F.G. Jansen (directeur expeditiebedrijf R.S.K.) met het kantoor van de R.S.K. (nu sigarenmagazijn Van Benthem). Het meisje links vooraan staat voor de ijzerwinkel van M. Ottenhof; daarna kwam het pand van horlogemaker Meyer.

31. De bocht in de Deurningerstraat in 1925. Uiterst links een gedeelte van het pand dat eigendom was van mejuffrouw M. Essink, waarin onder anderen tandarts J.H.H. Scholten (uit Borne) zijn praktijk uitoefende en dat later werd bewoond door advocaat en procureur mr. E.P.M.W. Domsdorf. Het huis met de houten topgevel was eigendom van de familie J.I.M. Willemsen; het werd eens bewoond door de drie knipmutsennaaisters Weernink. De "niendeur" verraadt nog het landelijke karakter van Oldenzaal in die jaren. Omstreeks 1925/1926 is het huis afgebroken in verband met het toenemende verkeer! Rechts hotel "Het Wapen van Amsterdam" van de familie A. Weghorst ("Dokters Teunke") vóór de verbouwing. Nu is hier een meubelzaak.

32. Opnieuw de bocht in de Deurningerstraat, nu gezien in de andere richting in 1928. Links het tuintje van de familie Essink, ook wel het "sinaasappeltuintje" genoemd. Groenteboeren hingen er, na een nachtelijke vergadering, sinaasappelen aan een magnoliaboom, zodat het als een lopend vuurtje rondging: "Bie Essink in 'n hof greujt sinaasappel'n an 'n boom." Nu staat er de groentezaak van Van Benthem. Daarnaast bevond zich het bekende café van Witbreuk, nu het woonhuis van de familie Oude Nijhuis. Rechts de galanteriezaak van Van MarIe, voorheen van de gebroeders Ter Hoffstedde. Voordien was hier de tabak-, snoep- en sigarenwinkel van Engbers.

33. Blijkens de opschriften had de heer A.J. de Rijk niet alleen een café, maar ook een handel in landen tuinbouwzaden. Nu is het bekend als café Smudde en is er zowel een ingang aan de Nieuwstraat als aan de Hengelosestraat. Schuin tegenover het café aan de Hengelosestraat was het belastingkantoor, in de voorkamer van het woonhuis van rijksontvanger D.H. Scheffer. Naast het café woonde de gemeentesecretaris B.H. Hommen en daarnaast was de kruidenierszaak van Staal (nu drogisterij Loohuis). De steen en de paal op de voorgrond moesten voorkomen dat de boeren met paard en wagen links door de bocht gingen. Duidelijk zijn de klinkers te zien die het fietspad aangeven. Rechts zijn de voortuintjes met hekken en schampstenen te zien van de zogenaamde Storkshuizen.

34. Voor 1940 stichtte de heer A.H.H. Sloot uit de Deurningerstraat de Oldenzaalsche Radio Centrale (O.R.C. staat er op de werkpetten). Men kon een ontvanger huren ("'n pannekook'n") en zodoende enkele zenders storingvrij ontvangen. Als er een kind zoek was of iets dergelijks, werd het programma onderbroken voor een mededeling. Op de foto (Bentinckstraat) staan, van links naar rechts: de heren Sloot, Riesthuis en Villhaber.

35. De Paradijsstraat met links een gedeelte van de kosterswoning en het jeugdgebouw van de Hervormde Gemeente. Daarachter een houten gebouw van de kegelbaan en een vakwerk gebouwtje van de sociëteit. Alle gebouwen links zijn onlangs verdwenen. Rechts een gedeelte van het Kistenmakers Huis. Op de achtergrond de enkele jaren geleden afgebroken werkplaats van smederij Zwiep, die plaats moest maken voor woningbouw. Verderop zijn in 1977 zogenaamde "grachtenhuizen" gebouwd.

36. Na 1945 is de Vijfhoek geleidelijk aan afgebroken en in de zomer van 1978 zijn de laatste woningen verdwenen. Geheel rechts is de Hofstraat nog te zien. Op de lege plek tegenover de grote huizen stond het lompenpakhuis van Heimenneke Cohen. Op het eind van de Hofstraat was café Hudepohl. Op de achtergrond de Langestraat met de winkel van groenteboer Marks. De straat links heet "In den Vijfhoek". In het midden, met de grote deur, de schuur van hotel Vastert. De heer A. So1ders exploiteerde hier ook een tijdje een zijdeweverijtje. Daarnaast de garage van de heer H. Kormelink. Als men van het midden uitgaat, zijn er inderdaad vijf hoeken te onderscheiden ("In den Vijfhoek"). Aan de Langestraat is in juni 1975 het nieuwe postkantoor in gebruik genomen.

37. Een gedeelte van de Langestraat In den Vijfhoek. De Langestraat (vroeger Lindeboonfstraat) kwam enerzijds uit op de Deumingerstraat en anderzijds op de Vestingstraat. (De bocht naar links, naar de Vestingstraat, is op deze foto uit de jaren dertig goed te zien.) Links vooraan de kolenschuur van de heer Zeiger (later opslagplaats van groenteboer Van Benthem). Op de achtergrond h.et woonhuis met winkel en bakkerij van de heer Van Olffen. Daarnaast woonde "Schèèpersgerrad" (de heer Oude Alink), die een slepersbedrijf had. Vervolgens de slagerij van Fischer en het woonhuis van de familie Mazeland.

38. Tot de wat grotere hotels in het aanvankelijk belangrijke grensstadje, met een vrij druk spoorwegstation, behoorden hotel "De Gouden Leeuw" in de Grootestraat en hotel "De Ster" in de Bisschopstraat. Bij aankomst van de treinen stonden bij het station koetsjes op de hotelgasten te wachten. Deze foto van hotel "De Gouden Leeuw" (H.A. Vastert) werd omstreeks 1915 gemaakt. Oorspronkelijk was hier het café "De Zwarte Arend" van de heer l.F. Vastert. Het gebouw is in mei 1978 gesloopt.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek