Oldenzaal in oude ansichten deel 2

Oldenzaal in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J.H. Molkenboer en mr. G.J.J.W. Weustink
Gemeente
:   Oldenzaal
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0381-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Oldenzaal in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

49. De Steenstraat voor 1910. Rechts op de voorgrond het oude postkantoor, dat in 1978 werd afgebroken. De directeur woonde aanvankelijk boven. Links de blauwververij (indigo) van H.P. Gelderman & Zonen. In 1915 werd dit onderdeel nagenoeg geheel gesloopt. Van 1925 tot 1978 stond hier de overdekte bad- en zweminrichting, gesticht door dit bedrijf. In het smalle huis ernaast was de Oldenzaalsche Huistelefoonmaatschappij gevestigd, een particuliere onderneming vanaf 1901 (tot 1918). Het hiernaast gelegen hoekhuis, bewoond door de familie J. Lottgering, was bekend als sigarenmagazijn "El Mundo". In een adresboek uit omstreeks 1920 troffen we een plattegrond aan, waarop het straatje tussen de Steenstraat en de Nieuwstraat als "Elmundosteeg" is aangegeven. De officiële naam tot de komst van het badhuis was echter Zoddenbergsteeg.

50. De Steenstraat wat verderop, in 1917. Links de ijzerwinkel en het woonhuis van de familie Groensmit. Daarnaast de slagerij en manufacturenzaak van de familie Lievendag. Rechts een gedeelte van het voorgebouw van de fabriek van Molkenboer (afgebroken in 1974); dan de Zuidwal, met de smederij van Groensmit (waar indertijd veel paarden werden beslagen). Het witte huis dat boven de smederij uitsteekt was de schoenenzaak van B.G. ten Veldhuis, later rijwielhandel Cameron. Daarnaast, niet te zien, café "De Steenpoort" (Nijlands Feem). Twee brievenbestellers, gehuld in capes, gaan de wijk in.

51. Deze foto van de Steenstraat zal omstreeks 1880 zijn gemaakt. Van links naar rechts: een klein gedeelte van een gebouw, waarin onder meer een herensociëteit was gevestigd, daarnaast het woonhuis van de familie Molkenboer-Trip (waar in de jaren twintig nog een gedeelte werd aangebouwd). Vervolgens de werkplaats en het woonhuis van schilder Frits van Harten en dan een hek met poort, waarachter zich de overtuin van apotheker A.A.F. Nieuwenhuis bevond. Na de Kettwichstraat zien we een huisje met een lessenaarsdak en daarachter een smal pand met verdieping. Op deze plaats werd later café "De Steenpoort" gebouwd. Bij de afbraak van dit café van H.B.H. Nieuwland bleek dit perceel tegen de voormalige stadsmuur bij de Steenpoort te zijn gebouwd.

52. De Steenstraat in feesttooi op 16 mei 1920. Links het pand van schoenmaker P.H. Ankone, nu parkeerplaats naast hotel "De Kroon" (J.H.Mulder). Daarnaast een gedeelte van het woonhuis van de familie H.J. Molkenboer, met tuintje. Vervolgens het sigarenmagazijn van P. Dijkstra, later de wolwinkel van mejuffrouw C. Barske en nu de speelgoedzaak van F. van Benthem. Ten slotte het woonhuis van de familie Frits van Harten, vandaag herenmodemagazijn A. Olde Weghuis. Geheel rechts op de foto de bakkerij van G. Smudde, nu slijterij "De Smorre". Daarnaast de "salon de coiffure" van de heer C.W. Bröcking en het huis "De Halve Maan" van steen- en dakpannenfabrikant Wijnandus Nieuwenhuis. Nu is dit een dokterswoning. In die dagen vertoonde men zich nog niet blootshoofds in het openbaar.

53. De Steenstraat omstreeks 1900. Links vooraan had Sally Cohen een manufacturenzaak. Hij bezat tevens het daarnaast gelegen pand met de houten topgevel. Later had bakker Eshuis er twee winkels: een in kruidenierswaren en een in schoenen. Het derde huis links was de sigarenzaak van de familie L.A. Spit en een snoepwinkeltje van "Spits Marie". Daarnaast bloemist Bult en in het vooruitstekende huis handelde de weduwe H.I. Hekman-Gorte in porselein. Nu is hier een Indonesisch-Chinees restaurant. Vervolgens komen de panden van kapper B. Tithof en van Th. van Schoot (eens bewoond door notaris I.H. Batenburg). Rechts op de voorgrond het huis van bakker A.H. Gerritsen (inmiddels afgebroken) en het herenhuis van de familie J.H. Mulder (paardenhandelaar), nu hotel "De Kroon".

54. Links father Bernard en naast hem father Antoon Mulder, beiden vermoedelijk weer op weg naar de missie. Father Antoon vertrok voor het eerst in 1914; zijn broer was er toen al. De foto is na 1927 gemaakt, want de ruit aan de voorkant van de Ford is vierkant, vèèr dat jaar was die ovaal. De auto was van hotelhouder Henry Vastert. Dit woonhuis aan de Steenstraat is nu de kapperszaak van de heer B. Tithof.

55. De Molenstraat zoals die er in 1903 uitzag. De straat ontleent haar naam aan de Bisschopsmolen, die al in de middeleeuwen bij de Denekamperstraat stond. Links vooraan het verenigingsgebouw van de "Rooms-Katholieke Werkliedenvereniging St. Joseph", gebouwd in 1894 ("'n Bond"). Daarnaast de kazerne van de koninklijke marechaussee. Rechts op de voorgrond de kruidenierswinkel van de heer J. Smudde. De tuin is van de zuster benedictinessen, die zich in 1872 vanuit Osnabrück in Oldenzaal vestigden (Kulturkampf). Men noemde hen "de zusters van het Duitse klooster". Het klooster "Bethlehem" is in 1972 afgebroken. Op de achtergrond hotel "De Zon" van de legendarische kastelein H.Th. Hasewinkel ("'n Haaz'n"), die ook uitvinder was.

56. De Molenstraat in 1929. Het personeel van de gemeentebedrijven heeft in de strenge winter van 1929 een pomp gemaakt, aangezien de watertoevoerleidingen naar de huizen waren bevroren. Een zuster van het rechts daarachter gelegen "Duitse klooster" krijgt haar emmer juist gevuld. Links, met de fiets, de heer H. Freyters; naast hem de heer F. Zoethout, waarnemend directeur openbare werken, en de heer G.A. (Toon) Borghuis, onderwijzer, koordirigent, beiaardier, componist en folklorist.

57. Nog een foto van de waterdistributie in de winter van 1929. Met teilen, emmers en pannen wordt het water gehaald. Op de achtergrond de winkel van "Hanna" Kamerich, Tulpstraat hoek Bentinckstraat. Links woonde de heer Kaufmann, reiziger in wandelstokken. De kinderen lopen op klompen en ook de hoepel ("jaagband") ontbreekt niet.

58. De heer W. Heideman, die in de vorige eeuw uit Duitsland kwam, had achter zijn café "Tivoli" een danszaal en een grote tuin, waar in vroegere jaren een zomerkermis werd gehouden. Ook vonden hier vaak de schuttersfeesten plaats. In de Eerste Wereldoorlog was er een afdeling van de Losserse distributiedienst gevestigd voor onder anderen de Berghuizenaren en bewoners van de Bentheimerstraat. Momenteel heeft de familie Mulder-Schophuis, na ingrijpende verbouwingen, er het hotel en café "Het Landhuis" gevestigd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek