Onderzeeboten in beeld

Onderzeeboten in beeld

Auteur
:   M.H.J.Th. van der Veer
Gemeente
:  
Provincie
:  
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4736-1
Pagina's
:   144
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2-3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Onderzeeboten in beeld'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

29. Nederland, 0-22. De 0-22 wist samen met de 0-21 bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog naar Engeland te ontsnappen. De 0-22, die nog niet helemaal was afgebouwd, werd in Engeland voltooid. Vanuit Dundee verrichtte de 0-22 diverse patrouilletochten naar de Noorse wateren. Naar aile waarschijnlijkheid is de 0-22 op 11 november 1940 door de Duitse onderzeebootjagers UJ-177 en UJ1104 met dieptebommen vernietigd. Dit gebeurde waarschijnlijk tussen Lister en Lindesnes op ongeveer 57.55 N.B. en 06.50 O.L. AIle 42 opvarenden kwamen om.

30. Nederland, 0-23, aanvankelijk K-XXIII. Op 6 april 1938 bij de RDM op stapel gezet. Te water op 5 december 1939. De 0-23 kwam op een vreemde manier in dienst. Bij het uitbreken van de oorlog was de 0-23 nog niet afgebouwd. Toen Duitse para's de Waalhaven hadden bezet, koos de boot een ligplaats in de Lekhaven. Met luiken van binnenschepen werd de 0-23 gecamoufleerd tegen luchtaanvallen. In de nacht van 13 op 14 mei slaagde de 0-23 er in om via de Nieuwe Waterweg naar Engeland te varen. Dit ondanks beschietingen en magnetische mijnen. In Engeland afgebouwd bij Thorneycroft. Daarna patrouilles in de Noorse wateren, konvooibegeleiding tussen Engeland en Gibraltar en patrouilletochten in de Middellandse Zee, Nederlandsch-Indie en Australie, Acht schepenJplm. 34.100 ton werden beschadigdJtot zinken gebracht.

31. Nederland, 0-27, aanvankelijk K-XXVII (ex UD-5). Op 3 augustus 1939 bij de RDM op stapel gezet en te watertijdens de Tweede Wereldoorlog op 26 september 1941. Ze werd door de Duitsers afgebouwd en op 1 november 1941 als UD-5 in dienst gesteld. De boot werd na de capitulatie van Duitsland in Bergen, Noorwegen vrijwel onbeschadigd aan de Engelsen overgedragen. Op 13 juli 1945 nam de Koninklijke Marine haar in Dundee weer van de Engelsen over en werd de boot als 0-27 in dienst gesteld. Op 8 februari 1946liep de 0-27 binnen in Rotterdam en op 10 mei 1947 kwam ze als "inschietboot" (S-807) in dienst. In juli 1949 maakte de 0-27 een trip naar Gothenburg en Trondheim. Op 1 februari 1950 bij de onderzeebootbestrijding en op 23 december voor sloop verkocht aan Jos Desmet te Antwerpen (f 131.000,-).

J(r. jY1s. jY1ijnenlegger flĀ· I

32. Nederland, M-I, ook A-I. Deze onderzeeboot werd door .Vulkan'' in Hamburg gebouwd en op 5 juli 1915 in dienst gesteld als UC-8. Tijdens een tocht van Emden naar Brugge strandde de UC-8 op 6 november 1915 bij Terschelling op de positie 53.23 N.B. en 05.05 O.L. Ze werd door de Nederlandse regering geinterneerd en later van Duitsland aangekocht. Ze werd op 13 maart 1917 in dienst gesteld. De M-1 had geen torpedolanceerbuizen maar kon 12 mijnen meenemen. Voor haarvoortstuwing beschikte de M-1 over een Daimler dieselmotor met een vermogen van 175 APK. De snelheid boven water bedroeg 6.4 mijl en onder water 5.5 mijl, Ze kon tot 50 meter diepte duiken. Het bereik: ongeveer 850 rnijl, Uit dienst in 1931.

Onderzeebooten 09 en 011

33. Nederland, Onderzeeboten bij uitbreken Tweede Wereldoorlog. Bij het uitbreken van deze oorlog beschikte Nederland over ongeveer 27 onderzeeboten, maar die waren niet allemaal operationeel. Na de bezetting vielen zes boten in handen van de Duitsers en HI. Ms. 0-11 lag nog in reparatie ten gevolge van de aanvaring met de sleepboot "Amsterdam". De hier eveneens afgebeelde 0-9 had toen nauwelijks enige operationele waarde. Toch hebben de wei operationele Nederlandse onderzeeboten in die oorlog een belangrijke rol gespeeld.

H. M .?? ONDERZEEBOOT K .? "

34. Nederland, K-I. Op 16 september 1911 bij "De Schelde" op stapel gezet. Te water op 20 mei 1913. In dienst 15 juli 1914. 330/386 ton, resp. boven en onder water. 48.60 meter lang. 2 x 900 APK bij 500 APK, resp. boven en onder water. Snelheid 16 en 8.5 mijl, Drie torpedolaneeerbuizen van 45 em. Bemanning 17 koppen. Onder bevel van jhr. G.L. Schorer van Nieuwediep per sleepboot "Witte Zee" op 12 september 1916 via Duins, Vigo, Malta, Port-Said, Ismaila, Aden en Colombo naar Sabang. Aankomst 6 november 1916. De K-I werd in 1928 uit de sterkte afgevoerd na uitsluitend in Nederlandsch-Indie dienst te hebben gedaan. De K-I was de eerste onderzeeboot van een Europese mogendheid in Zuid-Oost Azie,

35. Nederland, K-I (2). De K-boten, niet te verwarren met de Engelse K-boten, werden speciaal ontwikkeld voor de dienst in Nederlandsch-Indie, Toen de eerste K-boot, de K-I, daar verscheen baarde ze nogal wat opzien en werd ze door de bevolking al snel "kapal ikan", dat is "visschip", genoemd. Later hoorde men ook wei "kapal silam", dat is "duikschip". De K-I beschikte over een "ijsmachine" om de accubatterij koel te houden. Het is echter niet bekend wie als eerste op het idee kwam om deze "ijsmachine" ook voor koeling, dus als een soort "airconditioning" voor de verblijven te gebruiken, lang voordat dit bij de Amerikaanse onderzeeboten het geval zou zijn.

36. Nederland, K-III. Op 15 juli 1915 bij "De Schelde" op stapel gezet en op 12 augustus 1919te water gelaten. In dienst 9 juli 1920. Op 4 september 1920 onder bevel van Ltz.L F.W. Coster van Vlissingen via Ferrol, Algiers, Malta, Alexandrie, Port Said, Suez, Aden en Colombo naar Soerabaja. Aankomst 18 december 1920. In 1934 in Soerabaja uit dienst gesteld en gesloopt.

37. Nederland, Onderzeeboten en de "West". Nederlandse onderzeeboten maakten vaak reizen naar de "West", bijvoorbeeld naar Curacao en ze trokken daar altijd veel belangstelling. Op deze opname een Nederlandse onderzeeer, mogelijk de 0-12 in 1938 "voor de brug" over de Annabaai.

Hr. Ms. Onderzeeboot K. X.

38. Nederland, K-X. De derde boot van de serie K- VII, K-IX en K-X. Op 25 september 1924 naar Indie. Op 8 december 1941 ingezet tegen de Japanse vloot. In Tarakan ingesloten door de Japanse invasievloot. Op 10 januari 1942 zigzaggend met een motor boven water ontsnapt naar Soerabaja. Tijdens tocht gebombardeerd, zelfs een keer met negen bommenwerpers (!) en diverse malen gemitrailleerd. Op 27 en 28 februari ten noorden van Lasem en weer in dienst opnieuw ontsnapt aan de J apanners en op 1 maart weer in Soerabaja. Tijdens de J apanse aanval op Java door de eigen bemanning in het bassin van Soerabaja tot zinken gebracht. In 1942/1943 door de Japanners weer gelicht en gebruikt als bunkerschip. In 1945/46 gesloopt.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek