Onderzeeboten in beeld

Onderzeeboten in beeld

Auteur
:   M.H.J.Th. van der Veer
Gemeente
:  
Provincie
:  
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4736-1
Pagina's
:   144
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2-3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Onderzeeboten in beeld'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

49. Nederland, K-XVIII (2) bij vertrek uit Den Helder. Vermoedelijk werd deze opname gemaakt op 14 november 1934 bij het vertrek van de K-XVIII voor haar wereldreis. Op de Atlantische Oceaan fungeerde de boot als een baken voor de kerstvlucht van "De Snip" van de KLM. Deze en zeven andere opnamen werden gemaakt van glazen platen die onlangs door de auteur op een rommelmarkt in Rotterdam werden ontdekt. Ret is vermoedelijk de eerste keer dat deze opnamen worden gepubliceerd.

50. Nederland, Zwaartekrachtmetingen (K-XVIlI). Monument Den Helder. Op de wereldreis van de KXVIII was prof. Vening Meinesz ook aan boord. Hij verrichtte tijdens deze reis zwaartekrachtmetingen. In totaal werden 22.700 zeemijl afgelegd en steden in vijf werelddelen bezocht. De K-XVIII was na de K-XIII de tweede onderzeeboot die via het Panamakanaal heeft gevaren. Ter herinnering aan de zwaartekrachtmetingen werd in 1938 in Den Helder een monument opgericht. Prof. Vening Meinesz heeft voor zijn metingen tussen 1923 en 1937 per onderzeeboot 100.000 zeemijl afgelegd.

51. Nederland, K-XVIlI (3). Opname machinekamer K-XV of K-XVIlI. De K-XVIII heeftop23januari 1942 het Japanse vrachtschip "Tsuruga Maru" tot zinken gebracht en een dag later nog een Japanse onderzeebootjager. Hierbij raakte de KXVIII beschadigd en moest ze voor herstel terug naar Soerabaja. Op 2 maart 1942 werd de K-XVIII door marinepersoneel van de werf vernield om te voorkomen dat de boot in Japanse handen viel. Die haalden de K-XVIII in 1944 weer boven water en herstelden haar, waarna ze als "Air Warning Picket Hulk" in Straat Madoera werd gestationeerd. Daar werd de K-XVIII op 16 juli 1945 getorpedeerd door HMS "Taciturn". Ze zonk op de positie 06.48 Z.B. en 112.47 O.L. (Opname van glazen plaat. )

52. Nederland, K-XVIII (4).Het is mogelijk dat dit de fotograaf is van de glazen platen die zich voor vertrek (?) Iiet vereeuwigen. Het zou aardigzijn indien te achterhalen viel wie hier is afgebeeld. Voorin is hiervoor een postadres opgenomen.

53. Nederland, K-XVlII of K-XV (5). Deze opname laat vrijwel zeker de duikroeren aan board van de K-XVIII of K-XV zien. (Opname van glazen plaat.)

54. Nederland, K-XVIII of K-XV (6). Opname van de torpedoruimte aan boord van de K-XVIII ofKXV. (Opname van glazen plaat. )

Kazerne van Onderzeedienst - 1)en .7(elder.

55. Kazerne Onderzeedienst, Den Helder. De eerste Nederlandse onderzeeboten werden ondergebracht bij de Torpedobotendienst, maar op 15 november 1912 werd de eerste Chef van de Dienst der Onderzeeboten aangesteld. Tevens werd begonnen met de bouw van een kazerne voor de Onderzeedienst aan de Spoorhaven in Den Helder. Deze kazerne kwam eind 1915 gereed, maar omdat de onderzeeboten toch verspreid lagen op hun mobilisatieposten werd besloten om eerst een compagnie infanterie van de Landstorm in de kazerne onder te brengen. Daarom werd deze kazerne pas op 16 oktober 1919 door de Onderzeedienst in gebruik genomen en heette toen niet "Station", maar Kazerne van de Onderzeedienst.

Helder. Kazerne oriderzeedlenst .

56. Nederland, Kazerne Onderzeedienst Den Helder (2). In het begin van de Onderzeedienst werd de administratie gevoerd aan boord van Hr. Ms. .Koningin Emma", terwijl de "Ardjoeno" als moederschip werd toegevoegd. In 1914 kwam daar het bergings- en depotschip "Vali" bij. De "Cornelis Drebbel", "Moeder Cornelia" werd eerst als logementsschip in Vlissingen gestationeerd. Na het in gebruik nemen van de kazeme in Den Helder bleek deze binnen enkele jaren te klein te zijn. Voor het uitbreiden van de logiesgelegenheid werd gebruik gemaakt van de "Comelis Drebbel" en de "Bellona" en voor korte tijd zelfs van de "Schorpioen".

57. Nederland, Kazerne Onderzeedienst (3). De Spoorhaven in Den Helder werd oorspronkelijk in 1863 aangelegd en was alleen bereikbaar vanuit de Buitenhaven door de Koopvaardijsluis die in 1827 werd aangelegd en via een nauwe brug. Hierdoor ontstond een situatie als vroeger bij de Oosterdoksluis in Amsterdam die voor lange tijd bepaalde hoe groot onze oorlogsschepen konden worden. Ditzelfde gebeurde ook met de onderzeeboten tim de 0-15. De eerste commandant van de kazerne Onderzeedienst werd KHz. J.C. Jager. Deze opname laat, op rij, de onderzeeboten K-XIII, 0-10, 0-9, 0-11 en K-XII zien.

Buitenhaven met Bergingsvaartuig. Den Helder

58. Nederland, bergingsvaartuig .Vali", Onderzeedienst. Hr. Ms. "Ardjoeno" kon in het begin dienst doen als hulpschip bij een ongeval met een onderzeeboot. Later kwam daar het speciaal voor de berging ingerichte Hr. Ms. "VaH" bij.

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek