Onderzeeboten in beeld

Onderzeeboten in beeld

Auteur
:   M.H.J.Th. van der Veer
Gemeente
:  
Provincie
:  
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4736-1
Pagina's
:   144
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2-3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Onderzeeboten in beeld'

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

69. Duitsland, U-7 (2). Op 21januari 1915 werd de U-7 op de Noordzee door de U-22 voor een vijand aangezien en getorpedeerd. Er kwamen 28 man om en een man wist zich te redden.

70. Duitsland, V-8. De onderzeeboten van de serie U-5 tim 8 hadden een diameter van maximaal 3.750 meter en de dikte van het staal bedroeg 11-12 mm. Ze waren ontworpen om tot een diepte van ongeveer 50 meter te duiken met een veiligheidsfactor van 2,5.

71. Duitsland, U-9. Deze Duitse onderzeeboot met als commandant Kltz. Otto Weddigen bracht in de morgen van 22 september 1914 op de Noordzee drie Enge!se kruisers tot zinken, de "Aboukir", "Hogue" en "Cressy": schepen van ongeveer 12.000 ton en ieder met een bemanning van ongeveer 755 koppen. Twee Nederlandse stoomschepen de "Flora" en de "Titania" bevonden zich op ongeveer 18 rnijl van het lichtschip "Maas" en zagen op een afstand van 8 mijl een kruiser met vier schoorstenen !angzaam overhellen en zinken. Beide schepen namen overlevenden aan boord. Men schat dat er ongeveer 1300 man zijn omgekomen. Er waren vee! slachtoffers omdat de meeste Engelse bemanningsleden ten tijde van de aanva! van de U-9 nog te kooi !agen te slapen.

72. Duitsland, U-9 (2). Na het tot zinken brengen van de drie Engelse kruisers sloeg de U-9 opnieuw toe. Tijdens een patrouille in het noordelijke deel van de Noordzee in oktober 1914 ontmoette de U-9 de Engelse kruisers "Hawke" en "Theseus". De "Hawke" werd getorpedeerd en zonk binnen vier minuten. De "Theseus" wist te ontkomen. Van de "Hawke" werden een officier en 49 bemanningsleden door een vissersschip gered en in Aberdeen aan land gebracht. 500 man kwamen om.

73. Duitsland, U-9 (3). Van het tot zinken brengen van de drie Engelse kruisers door de U-9 maakten de Duitsers druk gebruik voor propaganda in binnen- en buitenland. Zo werd van de U-9 een herinneringskaart uitgegeven met het portret van Otto Weddigen, de commandant van de U-9. De onderste opname laat het tot zinken brengen van de drie Engelse kruisers zien en de bovenste opname de U-29 die bezig is een onder "vreemde vlag" varend, Engels (!) handelsschip aan te houden.

JIus nm I:)rltlrntl1trn tlrs l{apitallirutnant UIrtitligrn

S }tf. IInlerseeboot 10.

74. Duitsland, U-1O. De U-10 was de tweede van een serie van vier onderzeeboten die bij de "Kaiserliche Werft Danzig" werden gebouwd. De waterverplaatsing boven water bedroeg 493 ton en onder water 611 ton. De lengte 57.4 meter en voor de voortstuwing werd gebruik gemaakt van 2 x 300 pk Korting en 2 x 225 pk Kortingrnotoren. De twee elektrisehe motoren besehikten elk over een vermogen van 580 pk. De sneIheid boven water bedroeg maximaal14.2 knopen en onder water 8.1 knoop. De aetieradius lag bij een snelheid van 14 knopen boven water op 1800 mijl en onder water, bij een snelheid van 5 knopen, op 80 mijl. Als bewapening besehikte de U-lO over twee boeg- en twee hekbuizen van 45 em. Bemanning 29 koppen.

75. Duitsland, U-ll. De onderzeeboten van dit type beschikten over 220 batterijen met een gewicht van 372 kilo; totaalgewicht bijna 82.000 kilo (82 ton)! Het voltage was 210 volt en het vermogen bij een 3,5 uurs ontlading 6300 ampere/uur.

76. Duitsland, U-12. De kosten van de batterijen vonnden een belangrijk deel van de totale kosten van de bouw van een onderzeeboot. Voor het type boot waartoe de U-12 behoorde, bedroegen die toen al ongeveer 220.000 Mark. De levensduur van een set batterijen was ongeveer vier jaar. Het met behulp van takels verwijderen van een set batterijen duurde ongeveer een week; het opnieuw installeren ongeveer veertien dagen.

77. Duitsland, U-13. Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog wilden de Engelsen meer informatie over de Duitse vlootbewegingen. Daarom werd er met zes Engelse oppervlakteschepen een patrouillelijn opgezet in de Helgolandbocht. Op 6 augustus 1914 werden door de Duitsers voor het eerst tien onderzeeboten op expeditie gestuurd. Om de Engelsen te ontwijken moesten ze ver naar het noorden uitwijken. Dit was een riskante operatie, omdat de onderzeeboten nog niet veel ervaring hadden opgedaan. Een verging er al de tweede dag, terwijl de V-15 door de Engelse kruiser "Birmingham" werd overvaren en zonk. Na terugkeer werd de V-13 gemist, die vermoedelijk in de omgeving van Helgoland op een mijn was gelopen.

78. Duitsland, U-14. De U-14 was de schrik van de vissersschepen op de Noordzee. De vissersschepen waren niet aileen belangrijk door de vis die ze vingen, maar ook omdat ze werden gebruikt voor het vervoer van allerlei voorraden en vluchtelingen en ook voor geheime missies. De U-14 slaagde er in om in een week tijd, van 29 april tot 5 mei 1914, zeventien vissersschepen tot zinken te brengen. In juni 1914 werd de U-14 echter zelf tot zinken gebracht.

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek