Ooltgensplaat in oude ansichten

Ooltgensplaat in oude ansichten

Auteur
:   Th. de Waal
Gemeente
:   Oostflakkee
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3250-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ooltgensplaat in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

27. Nog een foto van de harde winter van 1929. De gebroeders C., W. en Jac. van Nimwegen onderhielden een veerdienst van Ooltgensplaat naar Dinteloord. Met hun motorbootje haalden zij bij laag water ook passagiers van en naar de R.T.M.-veerboot, de "Minister C. Lely". De rivieren zaten dicht en de veerboten moesten hun werk staken. Het Volkerak was een ijsmassa. Flakkee dreigde te worden geisoleerd. De gebroeders Van Nimwegen zochten naar een oplossing om toch passagiers, zakken post enzovoort over te brengen. Van een roeiboot maakten zij een ijsslede en al trekkend en dan weer een eindje varend in open water ging het naar Dintelsas. De nu ongeveer vijfenzestigjarige c.J. van Nimwegen, die te Wemeldinge woont, weet er nog veel van te vertellen. Het was gevaarlijk werk en geldelijk lever de het bijna niets op. V66r in de roeiboot (ijsvlet) zien we de veerschippers Van Nimwegen. De twee heren achterin zijn C.W. en A. Hobbel. Achter hen het kruiend ijs. Het kan nog weI eens voorkomen dat er een dergelijke strenge winter komt, maar we hebben nu gelukkig onze bruggen en dammen, waarmee Flakkee uit zijn isolement is verlost.

Kaai, Ooltgeusplaat.

Drulc en lIitgave JV. Boekhosen, Sommeistiijls;

28. De haven was de hartader van de handel door de verscheping van allerlei landbouwprodukten. Dit kiekje dateert van 1908; de haven ligt vol met houten, maar ook al met ijzeren schepen die toen in opkomst waren. Motorisch scheepvaartverkeer was er bijna nog niet. De los- en laadkade, links, ligt aan de kant van de Schrappolder. Het prachtige raadhuis domineert op deze foto. Rechts staat het hotel Hobbel, waarin veel werd verhande1d en waar ook de handelsreizigers onderdak vonden, Het woonhuis daarnaast is van de familie v.d.Tol en het derde was van schipper H. de Geus (thans kapper P. van de Tonnekreek). Daarvoor was dit het cafe "Haven- en Tramzicht". Het vierde huis was de "scheerwinkel" van M. Kagchelland. Het scheren kostte to en drie en het knippen vijf centen.

Ooltgensplaat

Kaaizicht

I 'j If,

29. Kaaizicht in 1917. Er was een drukke scheepvaart in die tijd. Men voer nog altijd op de zeilen, maar wel werden meer en meer de houten schepen door ijzeren vervangen. Ieder vaartuig had meestal een roeiboot achter zich aan. In die tijd voeren er twee beurtschepen op Rotterdam, namelijk die van H. Waling en H. van Gent, die de winkeliers bevoorraadden, pakjes uit de stad aan particulieren bezorgden en ook wel boodschappen deden. Ook werden door de beurtschippers gedeeltelijk landbouwprodukten vervoerd. In het eerste huis links was de drukkerij van M. Breur & Zonen gevestigd, die later naar de Voorstraat is verplaatst. In het tweede woonde veldwachter Metaal, in het derde C. van Nimwegen, in het vierde M. Kagchelland, in het vijfde Louis van Gent en in het zesde later S. van Veen. De laatste had een winkeltje met allerlei waren voor schippers enzovoort, waarop een uithangbord hing met de tekst: .Jk woon hier op de hoek; wat kan men meerder wensen, Dan zegen van de Beer, en nering van de mensen. " De huizen geheel rechts, waar de was buiten hangt, noemde men "De Koepel".

Ooltgensplaat

Molandijk I ~tJ .

30. Dit kiekje geeft een beeld van het eind van de Molendijk, genomen in 1909. De korenmolen - de enige in Ooltgensplaat - was bezit van de familie Landheer. Deze stenen molen is gebouwd in 1729, op dezelfde plaats waar voorheen een houten molen stond. De romp is nu aileen over en voor de restauratie is er destijds een comite gevormd, tot nu toe eehter zonder resultaat. De wieken zijn bij de sloop overgebracht naar een molen te Biggekerke (Zeeland). Ret hoge huis naast de molen is de vroegere zaadhandel Hobbel, thans de RABO-bank. Ret gebouw daarnaast is van de Landbouwvereniging en waar de lage huisjes staan is nu het kerkgebouw van de gereformeerde gemeente. De heer met de boIhoed op de fiets is doktcr J. Hers en de man op klompen is M. van der Vliet. De vrouw reehts is Adriana Neels, de eehtgenote van Jan Troost. Op de aehtergrond zien we een van de in de inleiding genoemde drie redoutes die door de Duitsers zijn gesleeht. Op die plaats is de ambtswoning van burgemeester W.J. v.d. Harst gebouwd.

31. Dit is een foto van de leerlingen van de openbare lagere school aan het Weespad (thans ingang Prins Bernhardstraat). Hoofd was de heer Meijer, afkomstig uit Dirksland. De klassen staan voor de school op het plein opgesteld met de onderwijzers en onderwijzeressen. Het is ondoenlijk om de namen in dit onderschrift weer te geven; de leerlingen zullen echter zichzelf wel herkennen.

32. Schoolfoto van de openbare lagere school, genomen op 22 juni 1910. Eerste rij (boven) van links naar rechts: Jac. Overbeeke, P. van Kempen, Leen Ras, Abr. de Bruin, Joh, Korteweg, Joh. Breeman, Jan v.d. Welle Czn., Jan van Nimwegen en Gerrit van Rossum. Tweede rij: Adr. van Kempen, N. van Kempen, Ma Huyer, Lena Huyer, Mien v.d, Welle, Han Breeman en Jan H. Korteweg. Derde rij: Betje Breeman, Riek de Lint, Marie van Dam, Mie van Gent, Leentje van Houwelingen, Hanna Paasse, Nees van Gent en Kee Huyer. Onderste rij: Leen Paasse, Willem van Nimwegen, Dirk Doorduyn, Leen van Gent, Koos v.d. Welle, Keetje van Nimwegen en Betje van Kempen. Rechts staat het hoofd der school, de heer Wolters.

33. Dit is de oude "School met den Bijbel" aan de Pieter Biggestraat, (foto uit 1936) gebouwd in 1921, die in 1973 is afgebroken. Op dezelfde plaats is een nieuwe christelijke school gebouwd die de naam draagt van "De Hoeksteen". De eerste steen van deze afgebroken school is gelegd door de toenmalige oudste leerling, H. van Rossum, thans wonende op een boerderij aan het Korteweegje te Dirksland. Het hoofd van de school was de heer A. Klein en verder zijn op de foto herkenbaar de onderwijzeressen Maljaars en Vogelaar en de onderwijzers A.J. van Oosterom, J. Koppenaal en Joh. de Vos. Evenals op afbeelding 31 kunnen we in de kleine ruimte van dit onderschrift niet aIle namen van de schoolkinderen noemen.

34. Dit is een foto uit 1910 met de kinderen en het onderwijzend personeel van de christelijke school aan het Weespad. Deze school is gebruikt tot 1922, totdat de school aan de Pieter Biggestraat klaar was. Thans is de school in gebruik bij het aannemersbedrijf Mosselman en Korteweg. Van links naar rechts vanaf de bovenste rij: Kees Hotting, Jac. Korteweg Jaczn., Jan Hotting, Ries van Dam, Leen van Dam, Klaas van Oostende, Jac. van Oostende, Arend Breeman, Marie Breeman, mevrouw J. Diepenhorst-Donkersloot (met keuvel), Arend Hotting, Aaltje Korteweg, Joh. Hotting, Jannetje van Dam, Kees van Dam Mzn., Jans van Oostende, Pie Snaauw, Klaasje Breeman, mejuffrouw Wieringa (met witte blouse), Marie Breernan, Hanna Verwey, Wijntje Verwey, Martina Verwey, Jana van Dam, Jannetje Snaauw, Teuna Breeman en Willempje Duim. Onderaan: Bram Hotting, Aaltje van Gurp, Marie van Dam Cdr., Marie van Gurp, Leentje Breeman, Klaas Breeman, R. Kiewiet (met zwarte baard) en daaronder, met witte baard, mijnheer Van Dalen.

35. Wij brengen in dit album ook nog een foto van de leerlingen van de bewaarschool uit 1905, waarop u kunt zien hoe de kleuters in het begin van deze eeuw waren gekleed. Het kleuteronderwijs stond toen lang niet op het peil van tegenwoordig; de kinderen werden bezig gehouden en "bewaard", vandaar bewaarschool. De dames zijn juffrouw Boom en juffrouw Kammeraad. Van boven af en van links naar rechts: Joh. Breeman Mzn., K.L. Born, C. Buscop, Jan van Nimwegen, onbekend, Gerrit Berkhout, onbekend, K. van Oostende, Gijs v.d. Stelt, Klaasje Raap, Marie van Dam, Willempje Duim, Jannetje Snaauw, Kee Huyer, Piet Prins, D. Troost, Marie den Braber, Hanna Buth, Hanna Paasse, Corn. Troost, Grieta van Ree, Martiena Verwey, Riekje de Lint en Jaan van Dam. De kinderen bevinden zich in de speeltuin die werd geschonken door notaris mr. Van Weel.

36. Om ook iets van het bestuurlijke uit de gemeente te laten zien brengen we hier een foto van een gemeenteraadszitting uit 1926 onder voorzitterschap van burgemeester W.J. Donkersloot. Van links naar rechts de heren: A. Brinkman, J.C. Vermaas, L. Wittewrongel, L.A. Hobbel, P. van Es, B. Noordijk, burgemeester W.J. Donkersloot, K. Korteweg (gemeentesecretaris, staande), Jac. Jacobs, C. de Vos Johszn., Arie van Rossum, Jan van Nieuwaal en H.P. Waling. Zo was de raadzaal v66r de restauratie. Achter de gaslampen hangt het portret van mr. David van Weel, overleden in 1899, die burgemeester was van 1852 tot 1886.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek