Ooltgensplaat in oude ansichten

Ooltgensplaat in oude ansichten

Auteur
:   Th. de Waal
Gemeente
:   Oostflakkee
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3250-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ooltgensplaat in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

37. Deze foto geeft een beeld van het veertigjarigjubileum van notaris A.J.C. van Weel in 1912. U ziet de grijze notaris hier de hulde van de bevolking, voor zijn huis op de Voorstraat, in ontvangst nemen. In de deur staat zijn huishoudster Boekholt en in 't midden zien we de dienstbode Lena Kammeraad (met witte sehort en witte muts). Het wapen van de familie Van Weel, met de drie eenden, ziet u reehts in de rijk met groen versierde voorgevel en links hangt het wapen van Ooltgensplaat. De heer met de hoge hoed, die een buiging maakt, is burgemeester Joh. G. van Putten en links, met bolhoed, staat M. Breur. De vrouw geheellinks is Kee den Braber, gehuwd met Dirk v.d. Stelt en de vrouw met de keuvel voor haar is vrouw Elias Donkersloot. Geheel rechts, met de hand voor haar mond, staat Lena Huyer. Naast haar A. Oosters en met de witte gehaakte muts de weduwe H. de Bonte-van Dam. De sehoolkinderen zongen bij deze gelegenheid het volgende versje:

Leve de notaris, leve mijnheer Van Weel.

Leef nog vele jaren, voorspoed zij uw deel; Laat de juichtoon klinken tot de verste straat, Heden is het feestdag voor heel Ooltgensplaat!

38. Ter gelegenheid van het tevoren genoemde jubileum van notaris A.J.C. van Weel werd een allegorische optocht in het dorp gehouden. Hier ziet u een versierde landbouwwagen; ook de paarden, nog met oogkleppen, zijn rijk met groen omhangen. Op dit ogenblik is er door de deelnemers blijkbaar intense aandacht voor de fotograaf. Het gehele dorp deed enthousiast aan het feest mee. Op de foto zijn te herkennen: Bram v.d. Welle, Corn. de Vos, Jan Troost, Bram de Vos, Gerrit Wielaard, Hein Kievit, M. Korteweg, Kees Lokers, Koos Overbeek Lzn., Koos Overbeek Jzn., Jacob Raap Azn., Adam v.d, Veer, Jacob Beijer, Bram Buscop, L.A. van Dam Czn., Van Oostenbrugge en Jan Hotting. Aan de leidsels zit K. Beijer en daarnaast Jac. v.d. Mast, kleermaker. Mogelijk dat de ouderen zich als jongen of meisje 66k op deze foto terugvinden, Of hun vader of grootvader!

39. Hier hebben we een foto van het fanfarekorps D.D.!. ("Uitspanning Door Inspanning") in de jaren twintig. Bovenaan van links naar rechts: A. Huyer, A. van Nimwegen, 1. Ras, C.P. Beije, CP. Hokke, 1. Paasse A.Rzn., R.C. van Putten, J. van Ree, P. v.d. Stelt en T.F. Beije. Tweede rij: K. Kreeft, 1. Paasse Czn., directeur J. Bol, A. van Hassent, D. de Koning, W. Paasse en M. Dorsman. Derde rij onderaan: R. Jansen, Jac, Huyer, J. van Nieuwaal, A. Kamp, S. v.d. Welle, A. Kreeft, W. Troost en D. Vermaat. De muziekvereniging D.D.1. is opgericht in 1893.

40. Hier maakt de muziekvereniging V.D.I. op 28 juli 1922, ter gelegenheid van een schoolfeest, een rondgang door de gemeente. Ook de zangvereniging is vertegenwoordigd. Zij bevinden zich mer op de Molendijk. Mogelijk is dit kiekje vanaf de molen van Landheer genomen. Alle personen te noemen is niet mogelijk; we herkennen ze ook niet allemaal. Links op de voorgrond staan Dingeman de Geus (met hoed), Jan van Nieuwaal (trommeldrager) en achter hem, met pet, de trommelslager C. Beye. Met strohoed (achter de trommel) is L.T. Ras en daarnaast, met zwarte pet, W.B. de Vos en H. Vis. Naast de trommel zien we L. Paasse, dan A. van Hassent, de man met de sigaar in de hand is B. Noordyk, de statige heer met strohoed is dirigent Bol en in uniform zien we de bekende Plaatse gerneenteveldwachter L. Jordaan. Hij bekleedde deze functie van 1909 tot 1944 en hij overleed in 1972, op de leeftijd van tweeennegentig jaar. Het hoge huis rechts is de zaadhandel van A. Hobbel, welk pand later is omgebouwd tot kerk voor de gereformeerde gemeente.

41. Dit is een mooie, duidelijke foto van de zangvereniging "Van Ongenoegen Vrij", genomen in het begin van de jaren dertig. Van bovenaf van links naar rechts: Rikus Jansen, J. Jordaan, Y. Neels, H. Tiggelman, Joh. de Vos, C. Hokke, L. van Kempen, G. van Dam, S. van Ree, J.W. Duim en L. Neels. Tweede rij: Anna v.d. Berg, Jan Leijdens, L. Birkhoff, Truus Breeman, Bertha Verburg, L. van Ree, Louise Holleman, Dien en Lien v.d. Welle, R. Kamp, M. Duim, Joh, Fun, Jans v.d. Welle en J. v.d Welle. Derde rij: R. v.d. Vliet, J. Groenendijk, J. de Vos, C. van Nirnwegen, Johs. van Putten, C.P. Beije, P. de Vos, direeteur Joh. Bol, Jae. van Ree, A. van Hassent, C. van Nieuwaal, Gre en M. de Vos. Onderaan: Annie Holleman, Franc. Buysse, N. en T. van Nirnwegen, M. Korteweg, Riek Breeman, L. Markus, L.A. Bruggeman, H. de Bonte, P. de Vos, F. van Ree, A. van Nimwegen en S. Troost.

Slikdyk - Ooltgensplaat

42. Dit is een interessant kiekje van de Slikdijk waar, wat de bouw betreft, nog weinig is veranderd. In het eerste huis woonde de weduwe Dorsman-Van Ree, in het tweede huis beurtschipper A. Waling en het hoge huis, dat u recht voor ziet, was het postkantoor. In het huis rechts met de blind en woonde de familie D. Korteweg en in het huis met de gaslantaarn begon P. Mans zijn klompenmakerij. Het hoge huis op de hoek werd bewoond door metselaar K. van Ree. De jongen met de brief in de hand is P. Kortweg Mzn., de eerste vrouw in het danker is Adriana Korteweg en v66r het huis van Waling staan respectievelijk mevrouw Waling, dochter Rika en nichtje C. Korteweg. Verder zien we Fransje en Grieta van Ree.

43. De klompenmakerij is op Goeree-Overflakkee een uitgestorven ambacht. In 1887 kwam Anthonie Mans als klompenmaker uit Aalburg naar Ooltgensplaat. Hij bracht twee ongehuwde broers mee, Peter en Kasper, die respectievelijk trouwden met Tannetje van Hassent en Liesbeth van den Berg. Van de drie broers vestigde Peter zich te Middelharnis en Kasper zich te Oude Tonge, beiden als klompenmaker. Zij kochten zelf bomen aan, zaagden die aan blokken en maakten de klompen met de hand "van boom tot klornp". Peter Mans - de zoon van Ant. Mans - begon in 1915 een klompenmakerij op de Slikdijk en later vestigde hij zich aan het Weespad, Men ziet hem hiernaast aan het werk. De lei, waarop de namen van de "pofklanten" werden geschreven, ziet u op het bord achter zijn rug; daarnaast staat z'n pakje pruimtabak. Hierboven ziet u de heer Mans op latere leeftijd, zoals velen hem zullen hebben gekend. Hij overleed in 1963. Zijn zoon A. Mans heeft de zaak voortgezet in een winkel aan de andere zijde van het Weespad; handel in schoeisel en klompen. De klompenmakerij is daar nog aanwezig, maar er worden geen klompen meer met de hand gemaakt.

44. De zaadteelt en zaadhandels te Ooltgensplaat gaven vroeger veel bedrijvigheid en werkgelegenheid. De grootste zaadhandel was die van A. Hobbel aan de Noord Achterweg. In de winter waren daar soms tachtig man werkzaam. Men had ook proeftuinen, waar de meeste zaadsoorten werden uitgezaaid om de soort te onderzoeken. Jammer genoeg is deze zaak,na de ramp.in 1954 verplaatst naar Vlijmen. U ziet hier de directie met een deel van het personeel voor de zaak. Bovenaan van links naar rechts: A. van Putten, L. Buscop, B.W. de Vos, A. Remus, C. Kamp Jzn., C. Fun, H. Remus, C. Kamp, M. Korteweg, Jan Kamp, Joh. de Vos, J. Bakker, A. Braber, K. Kamp, S. Korteweg, D. Kamp, Anth. Kamp, Jac. Fun, P. Pieterse, Joh. de Vos, D. de Vos, W. de Vos, W. Fun, P. van Kempen, A. Hobbel (zoon van de directeur), C. de Vos, W. Beijer en Dina Hobbel. Zittend van links naar rechts: Van Oudgaarden, burgemeester W.J. Donkersloot, C.W. Hobbel, A. Hobbel, H. Ras en A. van Rossum. De jongens onderaan zijn: Kees Pieterse, Joh. van Putten en W. de Vos.

45. Voor het pakhuis van zaadhandel A.D. Hobbel aan de Molendijk ziet u hier twaalf man van het personeel. De zaadhandels in De Plaat gaven vroeger aan velen werkgelegenheid; in totaal werkten hier soms veertig man. De zaadhandeI A.D. Hobbel is na de oorlog, in 1945, naar Zevenbergen verplaatst. Het gedeeIte van het personeel dat u hier ziet is van links naar rechts: C. v.d, Welle, C. Duim, A. de Bonte, R.C. van Putten, Jan van Nieuwaal, P. van Nieuwaal, A. v.d. Welle, Jan Hotting, W. Nattekaas, Job Duim, C. Buscop en Jac. van Nieuwaal. De linkerzijde van het gebouw is later aangekocht door de gereforrneerde gemeente en is tot kerk verbouwd.

46. Dit is een kiekje van de uienbollenschuur van zaadhandel A.D. Hobbel. In de tijd dat de bollen van het veld moesten ging 's avonds de omroeper door het dorp met de uitroep: "Wie juunbollen wil snijden, kan zich melden bij ... " en dan volgde de naam waar men zich moest melden. "Mand en mesje en brood voor een gehele dag meebrengen! ", riep hij er bij. Bij de rietmatten staat Jacob van Nieuwaal, op de trap A. de Vos en in de droogschuur zien we C. Buscop.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek