Ooltgensplaat in oude ansichten

Ooltgensplaat in oude ansichten

Auteur
:   Th. de Waal
Gemeente
:   Oostflakkee
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3250-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ooltgensplaat in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

47. Een mooie foto van de Nieuwstraat, in de volksmond De Brak, (1922) met op de achtergrond tussen de bomen door - de toren van de hervormde kerk. Het grote huis links is het ziekenhuisje, waar ernstige zieken werden verpleegd. Het ziekenhuis te Dirksland was er nog niet; dit is eerst in 1934 tot stand gekomen. Het eerste huis rechts is het cafe "Tramstation", de wachtplaats voor de passagiers. De eigenaars, W. Korteweg en echtgenote, staan in de deur. Van de foto herkennen wij nog enkele kinderen van de familie L.c. Raap, van de familie De Bonte en de familie Vermaat. Links Sien van Veen en Lena Vermaat. Naast het tramstation (laag puntgeveltje) is de ingang van de vroegere christelijk gereformeerde kerk (kerkje van Bontje). Daarnaast woonde de alom bekende Chieltje Broere. Vervolgens rechts de woning van de familie Verweij en de familie Van Hassent. De brug op de voorgrond is in 1945 door de Duitsers opgeblazen.

Brandewijnstraat OOL TOENSPLAAT

48. De Brandewijnstraat. De naam van deze straat kwam reeds in 1780 voor. Het is een van de mooiste straatjes uit de gemeente en eigenlijk is het een gedeelte van de Kerkring dat toegang geeft naar de Voorstraat. In het eerste huis links woonde Dirk Ras en rechts achteraan schoenmaker Tuggelman. Het eerste huis en winkel rechts is van bakker Johannes van Ree. Het kiekje is in 1918 genomen.

49. Een kiekje van de Stoofstraat (in de volksmond De Hoek) uit 1916 met op de achtergrond kerk en toren. De straten waren toen bijna aIle met klinkerkeien belegd. De eerste schuur rechts is nog de enige in deze straat; de andere zijn in 1947 verbrand. De man met de fiets is Gerrit Mookhoek en waarschijnlijk wijst hij de jongens erop dat ze stil moeten staan om "geportretteerd" te worden! Het gebouw links, met de zogenaamde houten weeg, is de vroegere meestoof die in 1916 door brand is verwoest.

Achlerweg - Ooltgensplaal

50. Een heel mooi plaatje van de Zuidelijke Achterweg toen er nog een sloot met bruggetjes voor de huizen was! Links staat het woonhuis en de timmermanswerkplaats van J oh, Korteweg Dzn. De vrouw met de keuvel op de brug is de baker vrouw Robbe, die heel wat Plaatse kindertjes op de wereld heeft help en brengen. Het achterste meisje is Betje Korteweg. In het tweede huis woonde G. Mookhoek en het hoge gebouw is de oude gereformeerde kerk. De man op het paardje is bakker Kommer den Braber en de vrouw met keuvel rechts is Adriaantje van Elias Donkersloot. De schuren op de achtergrond in de Stoofstraat zijn op 8 april 1947 afgebrand. De sloot is in 1925 gedempt.

51. Een mooie foto van het echtpaar Pieter Snaauw en Adriana Overbeeke, genom en bij gelegenheid van hun zestigjarig huwelijk op 24 maart 1958. Het echtpaar is eenenzeventig jaar gehuwd geweest, iets wat zelden voorkomt. P. Snaauw, die een lange reeks van jaren ouderling in de gereformeerde kerk is geweest, is vierennegentig jaar oud geworden en hij overleed in 1959. Zijn vrouw werd op een paar maanden na honderd jaar oud. Ze werd geboren in 1866 en overleed in 1966. Zij draagt nog de oude. Plaatse klederdracht: een witte gehaakte muts, een zogenaamd lijfje met knoopjes en een lang schort. Ze zitten beiden te lezen; de oude heer Snaauw heeft de bijbel voor zich. Let op het tafelzeiltje en het servies daarnaast dat is overdekt met een theedoek. Op kousevoeten zitten ze ieder op een plaatstoof, welke stoven bij de huidige moderne verwarming museumstukken zijn geworden. Zij woonden in een klein huisje aan de Molendijk.

52. De Pieter Biggestraat, waarop u de oude christelijke school ziet (die nu door een nieuwe is vervangen), is genoemd naar Pieter (Petrus) Bigge, op 21 april 1678 te Ooltgensplaat geboren. Hij was een welgesteld en invloedrijk man die deel uitmaakte van het college van schout en schepenen en die een belangrijke functie bekleedde in de rechtspraak en het polderwezen. Hij overleed op 25 januari 1721 en hij ligt in de hervormde kerk te Ooltgensplaat begraven. In zijn testament benoemde hij tot zijn enige en universele erfgenamen "de Diacony Armen van Ooltgensplaat en de grate of algemene Huis Armen voor een vierde part" en de "Diacony Armen en de kerke van Den Bommel voor een derde part." De boedel Bigge heeft verschillende boerderijen en honderd tweeenzestig hectare los land. Deze bezittingen zijn - zoals kort omschreven - gelegateerd aan instellingen, speciaal belast met de verzorging van de armen, namelijk de diaconie en de burgerlijke armbesturen. Het bestuur bestond uit de magistraat van De Plaat, een uit de kerkeraad aldaar en een uit de kerkeraad van Den Bommel. Sinds 1956 is de voorzitter burgemeester W.M. van der Harst, AI is de armenverzorging door de bijstandswet weggevallen, het principiele doel van de nalatenschap is gebleven, namelijk het lenigen van die noden waarin op geen enkele wijze kan worden voorzien.

53. Dit kiekje van het oude Spui dateert van 1949. Ret is de uitwatering van gemeente-riolen naar de Spuisluis in de haven. Ret is uitgebaggerd, open water geworden en het riet is verdwenen. Rechts staan de huizen op de Molendijk. De molen van Landheer is duidelijk zichtbaar. Ret lange gebouw, rechts vooraan en afgedekt met golfplaten, is de kerk van de oud gereformeerde gerneente, ingang Molendijk.

54. Het Weespad in 1915. U moet daarnaast eens vergelijken het eerste kiekje dat wij van het Weespad hebben gebracht, dan maakt dat nogal enig verschil. De sloten zijn verdwenen en er is een fraaie bebouwing gekomen. De verharding van de weg is ook verbeterd. Links bij de lantaarn staan de huizen van het "Doeltje". Midden voor zien we Kees van der Veer met zijn tweewielige kar, waarvoor het witbonte paardje dat de naam van "Doornappel" had. Kees was de enige in de gemeente die voor de reinigingsdienst de straten schoon hield. De vrouw links, leunend tegen het hek voor haar huis, is G. van Kempen-den Braber. De man (in de deur met boog) is P. Hoogmoed. De telefoonleiding was nog bovengronds, zoals aan de lange palen is te zien.

Gr-oe.te Uj t OOhg,m-.pla"t.

55. Dit is de Julianastraat in 1916. Op de achtergrond staan de kerk en de toren. Daarvoor is men bezig met de afbraak van de oude kazerne aan het Weespad. Links in de deuropening staan vrouw Lokers en vrouw Van Putten-Schelling. Rechts in de deur zien we vrouw Remus-Kloet en verderop C. Korteweg-In 't Veld. De man met de zijden pet daarnaast is haar vader, P. in 't Veld. De klompen- en pettendracht was toen nog algemeen.

56. Dit heldere kiekje van de Emmastraat is ongeveer in 1936/37 genomen. Op de achtergrond staat de christelijke school aan de Pieter Biggestraat met op de voorgrond tal van schoolkinderen. Links in de deur zien we vrouw Van Putten-Hokke en daarnaast Marie Pieterse. Rechts is J. de Vos van de gemeentelijke dienst herkenbaar. In het huis rechts woonde de postkantoorhouder Verschoor, daarna P. v.d. Wouden, later C. Kamerling en thans J.L. Kom. Het pand met het platte dak is het postkantoor.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek