Ooltgensplaat in oude ansichten

Ooltgensplaat in oude ansichten

Auteur
:   Th. de Waal
Gemeente
:   Oostflakkee
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3250-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ooltgensplaat in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Oottqensplaat. Prins Hendrikstraat

57. De Prins Hendrikstraat in 1922. Dit is een straat die intussen niet veel is veranderd. Er staan veel kinderen op, te ver weg eehter om te herkennen. De vrouw reehts op de voorgrond is M. KreeftHotting en daarnaast staan twee zoons van het raadslid Brinkman. lets verderop, in de deuropening zien we D.C. van Oostende, de opticien die daar zijn zaak in goud en zilver heeft. Van Oostende is thans eenentaehtig jaar en ouderling in de kerk van de oud gereformeerde gemeente op de Molendijk.

58. Het Kerstenweegje. Oorspronkelijk werd deze omgeving "De Vette Hoek" genoemd. Toen deze huizen er in de jaren dertig werden gebouwd, had de straat geen officiele naam, maar omdat er toen enkele S.G.P.-ers woonden heeft men het het Kerstenweegje genoemd, waarschijnlijk naar het S.G.P.-kamerlid dominee G.H. Kersten. Later werd het het "Boomgaardpad". De sloten zijn gedempt, de bruggetjes zijn weg, dus heeft deze straat (waarom pad?) een heel ander en fraaier aanzien gekregen.

59. Dit is de Langeweg die naar Ooltgensplaat voert, gefotografeerd omstreeks 1925. Deze bouw kan onder het eerste uitbreidingsplan van de gemeente worden gerekend. Bouwen was toen, naar onze huidige maatstaven gerekend, goedkoop, maar goedkoop was toen nog duur! In die tijd woonden er van links naar reehts: J.W. v.d. Linden, 1.D. in 't Veld, C. Doorduin, P. Born, 1.S. Korteweg, T.P. Beije, C. in 't Veld en de weduwe J. Korteweg-van Gurp. De Langeweg was de laatste provineiale weg op het eiland die van keislagverharding in een teerweg werd veranderd. De sloten zijn gedempt, de hagen en hekjes verdwenen en iets verderop is het nu een auto-snelweg geworden in de riehting Haringvlietbrug.

60. Rond 1900 werden, onder auspicien van de hervormde kerk te Ooltgensplaat, in de Langstraat godsdienstoefeningen gehouden in een gebouwtje op de dijk. Dit kreeg levensvatbaarheid, zodat in 1922 een kerk en pastorie kon worden gebouwd. De eerste steen van dit kerkgebouw werd gelegd door Alida M. Vetter, een dochter van de hulpprediker T. Vetter. Deze kerk en de kerkeraad ressorteert geheel onder de hervormde gemeente te Ooltgensplaat. De eerste hulpprediker was J.e. Wielhouwer (geboren 1895), later predikant bij de gereformeerde gemeenten in Noord-Amerika. Hij is overleden in 1957. De voorgangers die na hem de kerk in de Langstraat hebben gediend zijn de hulppredikers Hok, Vetter, Neijenhuys en Scheepmaker. De pastorie wordt thans bewoond door de heer A. de Wit, ouderling.

61. Dit is de openbare lagere school in de Langstraat, waaraan velen nog herinneringen zullen hebben. Het was school nummer 2; nummer 1 was te Ooltgensplaat. De school had heel vroeger drie leerkrachten, maar van lieverlede minderde het aantalleerlingen en het liep zelfs terug tot beneden de tien, zodat de gemeenteraad telkenjare dispensatie voor het voortbestaan moest aanvragen. In 1973 is de school gesloten. De gebouwen zijn aangekocht door A.J. Boeter (voorheen onderwijzer aan de openbare lagere school te Middelharnis) en zijn vriend J. Buitendijk, beiden leraar te Dordrecht. Eerstgenoemde woont in het schoolhuis en het voorste gedeelte van de school is nu verbouwd tot woonhuis voor de heer Buitendijk. Het ligt in het voornemen om in het overige deel van de school later lessen in handvaardigheid en in muziek te geven. De school zal dan daarmee toch nog met het onderwijs te maken krijgen.

62. Dit is een foto met schoolkinderen van de openbare lagere school in de Langstraat, ongeveer vijftig jaar geleden. Van boven afvan links naar rechts: P. Koppenaal, Jaas Knops, Jaas Koppenaal, J. van Es, Cor Bruinse (overleden), D. Wittekoek, Joh. Vetter, Simon Koppenaal en Leen Koppenaal. Middelste rij: Jan Knops, M. van Oostende, Aad van Eck, Sijg Bruinse, 1. de Graaf, Keetje van Es (overleden), Betje Kievit, Jans Wittekoek, Trui van Es en Dina Knops. Onderste rij: Willem van Oostende (overleden), Jaap van Oostende, Ant. van Eck, Ida Koppenaal, Marie Koppenaal, Leentje Zwerus, Lina Kievit, Marie Kievit, P. in 't Veld en Cees in 't Veld. Naast de juffrouw (staande) staat Dana Knops. De namen van de onderwijzer en de onderwijzeres zijn ons onbekend.

63. De rooms-katholieken te Achthuizen behoorden tot 1845 onder de parochie te Oude Tonge. De afstand was ver en de wegen slecht, zodat toen door de heren P. Jacobs, J. Jacobs, P. Kamoen en J. van Bavel een dringende oproep werd gedaan tot de kerkelijke overheid voor de bouw van een eigen kerk en pastorie ter plaatse. De financien daarvoor waren weI een groot bezwaar, maar door de hulp van de katholieke Hollandse missie kon de bouw tot stand komen. In het najaar van 1845 werd met de bouw begonnen en op 9 december 1847 werd de nieuwe kerk, die de naam draagt van Onze Lieve Vrouwe Hemelvaart, door de aartspriester J.A. v.d. Haagen plechtig ingewijd. De eerste pastoor was H. van Luenen, naar wie te Achthuizen een straat is genoemd. De pastorie staat naast de kerk, zoals op deze foto uit 1920 is te zien. Het opschrift op de voorgevel van de pastorie luidt: PAX A DEO.

ACHTHUIZEN

St.-Josephgesticht

64. Dichtbij de rooms-katholieke kerk staat het St.-Josephgesticht (vroeger het Liefdegesticht genaamd), gebouwd in 1865. Het kiekje hierboven is genomen in 1928. Het gesticht kwam tot stand onder het bestuur van de zusters franciscanessen van St. Lucia te Rotterdam. Het is gewijd aan St. Joseph, wiens beeld in de voorgevel is geplaatst. Het doel van dit gesticht was voornamelijk het geven van onderwijs en er werd een bewaarschool (zoals toen de kleuterscholen werden genoemd), een lagere school en een naaischool in gevestigd. Deze school werd ook weI door protestanten bezocht. Vooral de naaischool, die een goede naam had, trok uit de gehele omtrek meisjes en ook weI vrouwen aan.

65. Dit is de molen "Windlust" te Achthuizen (de naam staat in de kap), gebouwd in 1852 en sinds 1933 eigendom van de familie Van Reijen. Daarvoor was het molenbedrijf van de firma Boets. Al wordt de molen met meer gebruikt - er wordt machinaal gernalen hij is nog geheel intact. De boom voor het molenhuis is verdwenen. Op de galerij staan onder anderen de echtgenote van Jan van Reijen (Tina), Cornelia van Reijen, kleine Tina, Cornelia Pollernans, Piet Smeets en zijn echtgenote, Jans Boets, en Piet Visscher, de nieuwe knecht. Beneden bij de deur staat Jan van Reijen. De molen geeft, met de toren van de kerk, een fraai aspect aan Achthuizen.

~J . I

66. Een fraai gezicht op de Driesprong te Achthuizen. Op de voorgrond ligt de tuin van de roomskatholieke kerk. De weg links leidt naar de Langstraat, midden voor is de Tramdijk naar de Zuidzijde (station) en rechts is de weg van en naar Ooltgensplaat. Dit was vroeger de verkeersweg richting Oude Tonge-Middelharnis, Thans wordt deze weg niet zo druk meer bereden, omdat de Rijksweg vanaf de Haringvlietbrug langs Achthuizen loopt. Op de beide hoeken van de Tramweg staat een cafe, het linker draagt de naam van "Rust Wat' en het rechter heet "De Goudvis".

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek