Oostburg in oude ansichten

Oostburg in oude ansichten

Auteur
:   M.A. Aalbregtse
Gemeente
:   Oostburg
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2623-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Oostburg in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Oostburg.

15. Markt met ingang Langestraat. Rechts ziet u het stadhuis van 1907. Rechts van de winkel was de apotheek met daarnaast, in volgorde, het vroeger bekende hotel Du Puy en de stadsherberg. De doorgang van de Langestraat was na de verwoesting in 1944 afgesloten door de daarin neergestorte toren van de katholieke kerk. Het midden van de tegenwoordige Markt is ongeveer de p laats van de achterkant van het koor van de verwoeste katho1ieke kerk.

16. De Langestraat omstreeks 1900. V oor de winkel met de twee erkers staan twee stoep palen methetjaartaI1672. Een zo'n paal staat nu in het plantsoen bij de hervormde kerk aan de Erasmusstraat. Het derde gebouw van links was de bewaarschool met evangelisatielokaal. De toren is die van de verwoeste hervormde kerk. De huizen op de achtergrond staan ook op afbeelding nr. 14. Geen gebouw opdeze kaart bleefbij deverwoestingvan 1944 gespaard.

17. Dekatholieke lagere school in juni 1931 aan de toenmalige Raarnstraat, toen reeds verhuisd naar de nieuwe St.-Bavoschool, in 1944 verwoest, bij de Tragel en de weg naar Waterlandkerkje. Ze moest plaats maken voor het nieuwe gedeelte van het ziekenhuis achter het bestaande St.Antoniusgesticht. Tussen de ramen is het wapen van de Gentse familie Breydel aangebracht, de weldoensterder katholieke parochie. Tot] 924 werden er op zaterdagmorgen lessen gegeven aan de voorbereidende klassen vande Rijksnormaalschool ("de Rommel").

Vitg. firm A. J Brons.'ijk Oostburg , Xo. H6H

OO"'TBCRG.

18. De Langestraat met St-Antoniusgesricht in 1902, waar tot 1853 de katholieke pastorie stond. De stichting kwam in 1853 tot stand, doorde schenking van pastoor Van Genk. De eerste operatie vond plaats inoktober 1912. De eerste uitbreidingen werden uitgevoerd in 1910 en 1914/ 1916. In 1932 werd op de achterplaats, waar ook de katholieke lagere school had gestaan, een geheel nieuw ziekenhuis in gebruik genomen, waarna het oude gedeelte het tehuis voor ouden van dagenwerd.

19. De Marktin 1 900 met links het stadhuis,dat in .1907 doornieuwbouw werd vervangen. Nadat het pand uit 1646 met de levensboom in het puiraam door de gemeente was aangekocht werd er het waterschap Het Vrijevan Sluis in ondergebracht, daarop 1 september 1941 de zesenzeventig niet-calamiteuze polders waren verenigd, Het rijtuig, de faeton, is een typisch Cadzands voertuig op vier wielen, waarvan het bovengedeelte altijd wit was en het ondergedeelte op lederen riemen rustte. Alles is verwoest.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek