Oostburg in oude ansichten

Oostburg in oude ansichten

Auteur
:   M.A. Aalbregtse
Gemeente
:   Oostburg
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2623-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Oostburg in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

J'tfarlilsiraal, 6os1bur~

25. De verbinding tussen de Markt en de Nieuwstraat. Ret torentje op de achtergrond is van het oude stadhuis voor 1907. Ret torentje links is van het beursgebouw. Ret tweede gebouw rechts is de openbare lagere school, afgebroken in 1927/28, waar ook de opleiding voor de Rijksnormaallessen plaats had tot 1924; toen kwam er een Rijkskweekschool in Oostburg. Rechts de ingang tot de Nieuwstraat en links tot de Zuidzandseweg. Alles van deze kaart werd in 1944 verwoest.

· Oit,. lima A. I. Brtlnswiit

Photo las. Muss, A stlrda

Markt en Graanbeurs. OO.$TBUR['Jo.

26. Het gebouw links stond naast het gemeentehuis. De voorkant van het gemeentehuis valt nu ongeveer samen met de achterzijde van de tegenwoordige apotheek; de voorzijde van de woningen links valt dus ongeveer samen met de achterrooilijn van de tegenwoordige zuidzijde van de Burchtstraat. Op de achterplaats van het huis midden op de achtergrond is nu ongeveer de plaats, gevonnd door de hoek van de luifel van het nieuwe raadhuis en het bureau van de Rijkspolitie.

6nlhulling Yaendel van "r<armoni~"

)'trarkl, 6os1burs

c~-a---

27. De harmonie ontving in 1904 een nieuw vaandel, dat bij de bevrijding in 1944 verloren ging. Ze vierde het honderdjarig bestaan in 1963 en staakte de werkzaamheden in 1969, behalve de in 1953 gevormde drumband; vaande1 en me dailIes gingen naar het gemeentehuis. Bij de herbouw van de stad werd de Brouwerijstraat doorgetrokken naar het nieuwe raadhuis en kwam de Burchtstraat ongeveer gelijk met het vertikale midden van deze kaart te lopeno

28. Blijkens een nu in de hervormde kerk bewaarde steen uit de voorgeve1 was het gebouw van 1689 tot 1803 W aalse kerk; het was tot 1886 katholieke kerk en daarna beursgebouw. Van 1914 tot 1916 vertoefden er Belgische v1uchtelingen en tot 1918 gemobiliseerden. In 1929 werd het gerestaureerd en was het a1s "Ledel theater" bioscoop. Links het cafe De Witte Leeuw. Tussen beide liep de St.Michielstraat uit op de Markt tegenover de tegenwoordige Erasm usstraat.

BEURSGEBOUW OOSTBURG

"

Molenzicbt. OOSTBt:RG.

r7v¥-

Po,t, i>s. N,ss. All'ste,d<t .

29. De frame stenen korenmolen Het Lam van 1845, gebouwd op de plaats van de vroegere standerdmolen, op de oude stadswal, waar in 1621 reeds een mo1en stand. Hij stond zo centraa1, dat hij in aile straten zichtbaar was. Links staat de gereformeerde kerk. In het houtgewas stand een klein, oud kruittorentje, dat als bestekamer diende voor de molenaarsknechts. Molen en kerk werden in 1944 verwoest. Jammer, dat de molen niet herbouwd is, als aantrekkelijk sieraad in het centrum van de stad.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek