COVID-19 UPDATE : I.v.m met het Corona virus kan het zijn dat de levering van de Ansichtenboekjes vertraging oploopt. Het is nog steeds mogelijk om het boekje van het dorp of de stad van uw keuze te bestellen. We hebben een groot aantal boekjes op voorraad en deze kunnen direct geleverd worden. Echter boekjes die niet op voorraad zijn worden op dit moment tijdelijk niet gedrukt. Zodra onze drukker weer gaat produceren zullen we deze boekjes alsnog leveren. Houdt u dus rekening met langere levertijden dan er nu op de site vermeld staan. Wij hopen op uw begrip voor deze uitzonderlijke situatie.
Oosterbeek in oude ansichten deel 1

Oosterbeek in oude ansichten deel 1

Auteur
:   H.C.J. Erkens
Gemeente
:   Renkum
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2240-5
Pagina's
:   88
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Oosterbeek in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

"Zaaijerplei' ..? ยท Oosterbeek.

59. In de jaren twintig en dertig werd duideIijker het aanzien gegeven aan het Zaayerplein, waaromheen zogenaamde middenstandswoningen werden gebouwd en in 1928 de christelijke uloschool. De bebouwing in deze omgeving is in de daaropvolgende jaren nag aanmerkelijk verdicht. In het prilJe ontwikkeIingsstadium van het plein, waarvan bovenstaande ansicht getuigt, stond - met twee forse eiken ervoor - rechts nog een boerderijtje, bewoond door de families Berendsen en Erkens. Links ziet u bakkerij Hofstede.

60. Jonkheer L.N. Nedermeijer, ridder van Rosenthal was burgemeester van Renkum van 1907 tot 1917. Ook in die tijd kon Oosterbeek al bogen op een martiaal uitziend politiekorps, met K. de Wit, inspeeteur van politie, als korpsehef. Staande van links naar reehts werden de veldwaehters Sukkel, Everts, Flapper, Rustenhove (de legendarisehe), Den Otter, Snuvering, Tieman, een tweede Den Otter, Jansen (naehtwaeht) en Maassen, opgesteld voor het gemeentehuis, later hun hoofdbureau. Het bureau van politie stond toen aan de Boven-Weverstraat, ongeveer op de plaats van de huidige winkel van de firma Versteeg.

61. We schrijven 1912, to en het postkantoor nog gevestigd was aan de Annastraat, op de plaats van het tegenwoordige telefoonkantoor. Tante Pos was toen in Oosterbeek vertegenwoordigd door, op de voorgrond van links naar reehts, de bestellers: Harmsen (met fiets), Van Mastbergen, Bitter sr. en Gerrits. Verder: Freiters (zonder uniform) en Nijkamp (loketbeambte). Op de achterste rij: Jongboer, Kelderman, De Graaf, Wassink en Hakken.

62. De voorgangster van de nog altijd bestaande Koninklijke Harmonie Oosterbeek, was "Nooit Gedacht", opgericht op 1 november 1897. Van bovenstaande foto, voor de Concertzaal genomen in 1910 of daaromtrent, herkenden hoogbejaarde muzikanten onder anderen nag de heren: Evers, T. van Veelen, Bos, Karel, directeur Van der Kwast, L. van Gazenbeek, H. Beekhuizen, J. Oldenmenger, J. Schuilenburg, Van Delden, B. van Bruggen, Th. v.d. Kamp, H. Snijders, de gebroeders Ploeg, K. Lamers, B. Lamers, J. Snijders en Drijver.

63. In Oosterbeek is door de jaren heen lustig gemusiceerd, al werden de eerste muzikanten dan ook als "Leden van Piep- en Kraaklust" aangeduid. Op 1 november 1894 werd de muziekvereniging "Nooit Gedacht" opgericht, wier naam in 1914 in "De Harmonie" werd veranderd en in 1947 met het predikaat .Jconlnklijke" werd begiftigd. Sindsdien is het de K.H.O. Talloze concerten werden gegeven, vele muzikale rondgangen zijn door het dorp gernaakt, aan tal van concoursen werd deelgenomen. Zo in 1922 aan het muziekconcours in Apeldoorn, waaraan bovenstaande K.H.O.-foto herinnert. De muzikanten waren: liggend voor, links J. van Omme en rechts W. van Zanten. Op de eerste rij, links vanaf de grote trorn, zittend: W. Gerritsen, Am. Hendriks, Th. v.d. Kamp, T. Veenendaal, H. Hendriks, Jansen, A. Jongboer, A. van Brakel, C. Nijholt en N.P. Verhoef. Op de tweede rij van links naar rechts:

B. Degen, J. Drijver, De Boer, K. Lamers, J. Oldenmenger, L. Hesseling, J. Hesseling, B. Holstege, B. Hendriks, W.A. Hendriks, G. Nijholt, G. Reijtenbach en C. v.d. Zee. Staand van links naar rechts: J. v.d. Berg, ChI. Jongboer, A. Liesveld, H. Hesseling, H. Beekhuizen, Joh. van Zoest, G. Hesseling, T. Hoven, A. Versteeg, H. van Woerkom, G. Hendriks (achter het vaandel), Joh. Franssen, de dirigent, een Arnhems adjudant als marsleider, Joh. van Omme, K. van Woerkom, H. Blank, J. van Delden, G. Adams en H. v.d. Wardt.

64. Uit de Christelijke Jongemannen Vereniging ontstond spoedig na de eeuwwisseling een protestants-christelijke harrnonie, "De Eenvoud" genaamd. In de wandeling werd ze het Gravenkoor genoernd, naar E. de Graaf, de koster van de hervormde kerk die er de dirigent van was. "De Eenvoud" repetcerde in het gebouwtje "Bethanie" aan de Benedendorpsweg, tevens brandspuithuisje en zondagsschool. Deze foto dateert van ongeveer 1908. Op de eerste rij, van links naar rechts: G. Nijholt, A. v.d. Kamp, onbekend, ChI. Holstege, P. de Graaf, J. v.d. Kamp, 1. Rijks, A. Rijks, G. Rozeboom en Jansen. Tweede rij van links naar rechts: E. de Graaf (dirigent), T. de Graaf, D. van Heusden, J. v.d. Berg, Joh. de Craaf, ChI. Reijtenbach, W. van Rijn, Van Heusden sr., leden overigens niet aan te wijzen maar wel op de foto waren onder anderen ook nog: J. Aalbers, J. v.d. Gronden en H. van Lathurn,

65. De Oosterbekers zijn altijd erg zanglustig geweest. Zo werd op 1 december 1921 de gemengde geheelonthouders zangvereniging "Concordia" opgericht. Op deze foto van boven naar beneden en van links naar rechts: H. v.d. Berg, Joh. van Zoest, G. Krolz, onbekend, J. v.d. Steeg, mejuffrouw H. Holstege, links naast v.d. Steeg, haar verloofde. Voorts C. Velllnga, Hendriks en Holstege. Op de tweede rij de dames: J. van Rennes, F. Derksen, Borger, G. Holstege, onbekend, J. van Rennes en C. v.d. Helm en de heren E. Eijbersen en W. Wichart. Op de derde rij: de dames C. Vleeming, D. Roestink, Krechting, twee onbekenden, Krol, Dost, Wichart, Roessink, Vellinga, J. v.d, Steeg, Spee, De Weijer, H. Jansen, Mescher, directeur Derks, Spee, Zus Jansen, Coba van Rees en Dost.

66. De mannenzangvererugmg "Kunst Na Arbeid" heeft sinds het begin van deze eeuw een zeer te waarderen bijdrage geleverd aan het culturele leven van het dorp. Meer dan zeventig jaar ook reeds betekent ze een zinvolle vrijetijdsbesteding. "Vit de oude doos" zien we hier: op de eerste rij, knielend van links naar rechts: Van Heek, A. v.d. Kamp, K. Gerritsen, Van den Born en een onbekende. Staand, afgezien van drie onbekenden: J. v.d. Kerkhof, v.d. Kracht, T. Deegens, J. Liesveld, M. v.d. Berg, C. Jongboer, Evers, Kl. Gerritsen, Gerritsen, A. de Ruyter, Liesveld, Hendriks en H. van Heek.

67. Van 1911 tot 1939 heeft de gemengde zangvereniging "Excelsior" een bloeiend bestaan gekend. Het was in die jaren de vereniging - rond dirigent H. Heuterman - waarin vele jongeIieden elkaar vonden, trouw beloofden en zingend door het leven zijn gegaan. Bovenstaande foto stamt uit 1928. Zittend, op de eerste rij, van links naar reehts: H. v.d. Wal, J. de Winkel, G. van Beek, W. Groote, Noppen, G. van Dolderen en J. van Grootheest. Op de tweede rij: de dames L. Joosten en G. v.d. Berg, dan E. Heuterman, mejuffrouw T. Tjepma, H. Heuterman (dirigent), B. v.d. Berg, J. v.d. Helm en de dames T. Rutges, D. v.d. Helm, M. Karel, C. van Rennes en een onbekende. Op de derde rij: de gezusters v.d. Spreng, onbekend, Zus Hoefakker, J. van Dolderen, A. Brouwer, J. van Grootheest, twee onbekenden, E. van Rennes, S. Andre, A. Leutscher, J. Hoefakker, G. Karel, Joosten sr. naar beneden: mejuffrouw J. v.d. Wal, G. Kolder en H. van Rennes. Op de vierde rij: Van Wely, de dames Cl. Grutter, onbekend, M. v.d, Scheur, T. Hendriks, F. Derksen, M. Roessink, J. de Vries, L.A. de Winkel (de latere wethouder), mejuffrouw Goossen, mejuffrouw Jansen, Kl. Gerritsen, onbekend, Nic. Verweij, onbekend, T. Rusch, C. Menting, R. Hendriks en ChI. Jongboer. Ten slotte voor de deuropening: H. Veenendaal en H. Menting en hoog: Goossen en Rosmulder.

68. Roemrucht was in de rooms-katholieke parochie van St.-Bernulphus het kerkkoor, zoals dat zich in de jaren tussen 1897 en 1910 manifesteerde. De heren en een aantaljongensleden van "de zangzolder" plachten niet slechts de liturgische plechtigheden op te Iuisteren, maar ook stevige St-Caeciliafeesten te vieren, zoals ze, ook tijdens de preken, bij kastelein Den Hartog in "Rozande" weI eens snel een borreltje achterover wipten. Op deze foto, vermoedelijk van 1907, ziet u pastoor H.B.M. Berendsen (1897-1908), dirigent J. Bouwman (links van de pastoor), A. Goossens (organist) alsmede onder anderen: K. Anzion, H. Berendsen, B. Degen, J. Erkens, H. Erkens, Joh. Erkens, B. Hendriks, M. Hendriks, 111. Hendriks, N. Hendriks, J. Hendriks, H. Hofstede, W. Hofstede, G. Otten, D. Siakhorst, J. Slakhorst, 1. Weetink (met vaandel), W. Weetink en Fr. Vorstermans.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek