Oosterbeek in oude ansichten deel 2

Oosterbeek in oude ansichten deel 2

Auteur
:   H.C.J. Erkens
Gemeente
:   Renkum
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2248-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Oosterbeek in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

29. Vanuit een andere gezichtshoek dan gebruikelijk, hier het hotel en cafe-restaurant Stevens, destijds aan de Utrechtschestraatweg, op de oostelijke hoek van de Prins Hendrikstraat. Deze afbeelding starnt uit het begin van de jaren dertig to en het pension de naam "Beau Sejour" droeg. In 1901 was er reeds sprake van een villa van die naam, in gebruik als joods familiepension (eigenaar S. van Beseme) en in 1909 wordt dat familiepension "Beau Sejour" gesitueerd aan de Bildersweg. De heer D.W. Augurkiesman heeft "Beau Sejour" vooral populair gemaakt onder joodse gasten (vanaf 1 juli 1913 "onder rabbinaal toezicht"). De heer Dubbelman droeg als kok in niet geringe mate aan die goede reputatie bij. Een tijdlang na de Tweede Wereldoorlog heeft de (verbouwde) villa dienst gedaan als dubbel winkelpand om nadien onder de slopershamer te va1len.

Pension ?? Dalzicht" f. N: Heinsius. Oosterbeek

30. Huize "Berg- en Dalzigt" aan de Utrechtschestraatweg werd in 1855 gebouwd door de heer Jan van Embden, die er zich vestigde sarnen met zijn echtgenote Wilhelmina Dorothea Lopuyt. "Berg- en Dalzigt" (later "Dalzicht") was - op de oostelijke hoek van de Utrechtschestraatweg-Boven-Weverstraat - omgeven door een parkachtige tuin met fraai geboomte. In 1866 werd Jan van Embden (geboren 23 oktober 1823) benoemd tot burgemeester van Renkum. Tot 1892 bekleedde hij dit arnbt. Hij is overleden op 14 maart 1896 en werd begraven op de oude begraafplaats aan de Fangmanweg. In 1898 werd "Dalzicht" gehuurd door de heer F.N. Heinsius, die er een pensionbedrijf in vestigde. Hij kocht het pand in 1900. In het jaar 1938 beeindigde hij het bedrijf en verkocht "Dalzicht" aan de heren Robbers en Mulder uit Amsterdam. Zij lieten het pand in 1939 slopen, verkavelden het terrein en lieten er winkelpanden op bouwen. Tijdens de Slag om Arnhem gingen die in vlammen op, maar werden nieuw gebouwd. In de garage links werden brandweervoertuigen gestald.

?

Oosterbeeksohs Straatweg met Hotel van der Velde, U1TG· e evn. A ???? AMIOT, 's GRAVENHAGE.

/t:-~~ ~~ ~ te· d. ~

31. Nog voordat de heer J.M. van der Veld en de exploitatie van pension, hotel, cafe-restaurant "Concordia" op zich nam, dreef hij al een soortgelijke onderneming aan dezelfde Utrechtschestraatweg op de westelijke hoek van de Weverstraat. Hij verkocht het pand aan de Rotterdamse Bankvereniging.

OOSTERBEEK. Pension f ikenborst

32. Ook pension "Eikenhorst" aan de Utrechtschestraatweg, hoek Lebretweg, genoot in vroeger tijden, met als exploitante mejuffrouw Ketting, een goede reputatie (uit een advertentie in "Schoon Nederland", uitgave "Groot-Oosterbeek", Utrechtseweg E. 181, Telefoon Arnhem 2009). Tussen de rooms-katholieke kerk en de Lebretweg stonden toen drie villa's. Op de hoek van de Lebretweg-Utrechtschestraatweg "Overdal" van de heer Bax, daarnaast "Eikenhorst" (foto) en vervolgens het huis van ir. Benier. Laatstgenoemd pand, samengevoegd door middel van een tussenbouwsel met "Eikenhorst", vormde na de Tweede Wereldoorlog het bejaardenpension "De Veilige Haven". In de naoorlogse herstelperiode bood het huis ook nog onderdak aan de meisjes van de Gezinshulp. Na de sloop van dit en andere panden oostelijk van de rooms-katholieke kerk werd hier het hervormd bejaardenoord "Overdal" gebouwd.

33. Hier de van 1885 daterende rooms-katholieke kerk aan de Utrechtschestraatweg met nog de ranke toren erop, die in het laatste oorlogsjaar afgeschoten werd om verder afgeknot tot een stompe toren "door 't leven te gaan", Behoudens de grote, zware kastanjeboom, is ook de directe omgeving met de aanleg van de secundaire weg veel veranderd, Rechts het huis dat bewoond werd door architect ir. Benier, naar wiens ontwerp in 1927, onder meer, de huizen van de woningbouwstichting "Veritas" gebouwd werden. De kerk is toegewijd aan de heilige Bernulphus, van 1000 tot 1026 pastoor van Oosterbeek, later bisschop van Utrecht.

Oosterbeek.,./ Q_. 3' K.

C. .pHz- 4/~~

!lin.. c. (:liI1,ou,.1. H. ~r..baftfllr_ Am"t.rdam. [kOOSl:.

J(prk.

34. In het midden van de vorige eeuw kwam het bouwen van grotere woningen - veelal villa's - langs de Utrechtschestraatweg zeer in trek. Wie zichzelf als welgesteld burger respecteerde, zorgde erbij te zijn. Zo ook de heer R.I. Schooneveld, die rond 1845 naast de oprijlaan naar "De Dennenkamp" en de later (in 1885) te bouwen rooms-katholieke kerk aan de villa "Schooneveldsheuvel' - ook weI "Veldheuvel" genaamd - gestalte gaf. Het ernaast (achter) liggende huis "De Dennenkamp" zou in 1859 gebouwd worden. In 1901 had de villa, destijds onder de naam "Schoone Veldheuvel", een pensionbestemming, met als exploitant de heer Klaassen. Blijkens gidsen van de Vereniging tot Bevordering van het Vreemdelingen Verkeer, was die bestemming toen nog dezelfde, namelijk als pension "Silezia" - voorheen "Schoone Veldheuvel", weduwe Stoot-Klaassen. Na de Tweede Wereldoorlog, voordat het pand gesloopt werd, woonde dokter I.T.M. Stuijt er met zijn gezin.

Oosteebeek-Arnhem

Dennenkamp en Ing.n,

35. Ouderen onder ons herinneren zich nog het statige hekwerk rond "De Dennenkamp", met de reeds lang verdwenen indrukwekkende oprijlaan aan de Utrechtschestraatweg. In 1859 werd het grote huis gebouwd door mr. Loopuyt, de gemeentesecretaris en zwager van de latere burgemeester Jan van Embden. De buitenplaats kwam in 1875 in het bezit van ir. J. Lebret uit Delft. Deze familie placht de kinderen uit de minderdraagkrachtige gezinnen jaarlijks op kerstkrentebrood te trakteren, waartoe de bakkers bij toerbeurt de "klandizie" hadden. 's Zomers werd de dorpsjeugd door de familie Lebret op Betuwse meikersen onthaald. Huize "De Dennenkarnp" heeft na de Tweede Wereldoorlog nog dienst gedaan als raadhuis. Na de nieuwbouw van het huis van de gemeente werd het oude huis gesloopt.

36. Op de Utrechtschestraatweg, aan de zuidzijde, zijn hier de winkels te zien van banketbakker Klint (eerder Jacobs, nadien Hofsteenge en Rieken). Op de etalageruit was geschilderd "Salon de Rafraichissernents" en "Patissier". Aan een advertentie uit 1909 ontlenen wij de "verkoop van ijs en die van Oosterbeeksche vanille-sprits in luxe blikjes en per gewicht", Klint was dan ook confiseur, glacier, cuisinier en handelde bovendien in comestibles, koloniale waren en grutterswaren, respectievelijk rookartikelen met als specialiteit sigaren van het merk "Uiltje". Rechts de Ooster Stoomtram.

37. In de septemberdagen van 1944 ging onder meer teloor het hotel-cafe-restaurant "Burgerlust", gelegen aan de Utrechtschestraatweg, daar waar thans de Algemene Bank Nederland haar kantoor heeft. Omstreeks het jaar 1899 werd dit bedrijf geexploiteerd door de heer Staleman. "Burgerlust" was zeer populair als dans- en ontmoetingsgelegenheid voor jonge mensen. De aangebouwde serre bood daartoe speciale gelegenheid en werd dan ook met de naam "Kieteltuin" aangeduid. Frits de Vries met zijn echtgenote, zijn zoons Willy en Ab, alsmede zijn dochter Joke wisten er later met de medewerking van kelner Cees Menting en diens echtgenote als vaardige keukenprinses, een gezellige en genoeglijke sfeer te scheppen. Koninginnedagvieringen en de bijeenkomsten van de AMJO, de vereniging voor jonge middenstanders, beleefden er vele hoogtepunten. Het terras was's zomers pleisterplaats voor de snorders, die met hun rijtuigjes vreemdelingen van de orngeving lieten genieten.

38. Van aanzien en bestemming veranderd is huize "Vreewijk" aan de Utrechtseweg hoek Stationsweg. Aannemer Ritman bouwde dit toch wel karakteristieke pand in 1876. Tot 1899 woonden er de families Lebret, Muller en Uloth. Van 1899 tot 1915 was het eigendom van dr. c.L. Reuvens, die achter het huis in een barak polikliniek hield voor min- en onvermogenden. Jonkheer H.G. van Holthe tot Echten (grootvader van de huidige burgemeester) woonde er van 1916 tot 1921. De heer H.J. Locht, eigenaar van hotel "De Doornenkamp", kocht het huis van de N.V. Gemeenschappelijke Eigendom, liet de kapconstructie veranderen en maakte er een hotel, tevens particulier verenigingscentrum en societeit van. De heer en mevrouw J.N. Kooy-Slotenmaker en later hun familie volgden hem als hoteliers op in 1937. In september 1944 (Tweede Wereldoorlog) was "Vreewijk" afwisselend in Duitse en Engelse handen, tevens dienstdoend aIs noodhospitaaI. Hersteld, gerenoveerd, verbouwd en uitgebreid is het nu een monumentaal kantoorpand.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek