Oosterbeek in oude ansichten deel 2

Oosterbeek in oude ansichten deel 2

Auteur
:   H.C.J. Erkens
Gemeente
:   Renkum
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2248-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Oosterbeek in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

OOSTERBEEK

St. Bcmulphcs - Gesticht

69. De zusters van Onze Lieve Vrouw, Moeder van Barrnhartigheid (Moederhuis Tilburg) vestigden zich in het jaar 1902 in de St.-Bernulphusparochie van Oosterbeek. Zij richtten voor de meisjes een leer- en naaischool op en stichtten een kleuterschool. Dank zij de milddadigheid van de familie Schade-Diekman werd voor deze zusters een klooster met kapel gebouwd. Op 7 februari 1907 werd het geheel in gebruik genomen (St.-Bernulphuspad). De zusters verleenden de parochiegemeenschap voortreffelijke diensten, tot zij zich in 1959, door gebrek aan religieuze roepingen, gedwongen zagen hun convent op te heffen.

70. Rond de jaren 1910-1920 werd telkenjare opnieuw de lente ingeluid door een muzikaal trio: een vader, een doofstomme zoon en een dochter. Een voornaarn drietal, niet z6 maar straatmuzikanten, maar hoofse musici, in wie men verarrnde edellieden uit het zonnige zuiden veronderstelde. Telkenjare rond het pinksterfeest kwamen ze per Huis ter Aa-boot "Het Zwaantje" de Rijn af', speelden aan boord, om van tijd tot tijd bij "De Westerbouwing" te belanden en om van daaruit Oosterbeek en omgeving te bezoeken en hun muziek ten gehore te brengen bij het publiek, dat zich bij de verschillende uitspanningen ophield. Operafragmenten, sentirnentele muziek en meeslepende walsen waren hun favoriete nummers. Vader en zoon bespeelden zeer lang uittrekbare harmonika's en de dochter hanteerde een soort xylofoon.

71. In de jaren twintig, direct na de Eerste Wereldoorlog, was het Oosterbeekse politiekorps uitgerust met speurhonden. En hoewel vandaag aan de dag modernere opsporingsmethoden gebezigd worden, vinden in het sportpark "De Bilderberg" nog regelmatig politiehondkeuringen en -prestatieproeven plaats, met deelneming van alom uit den lande. Rond 1920 is deze foto genom en van (rechts naar links): inspecteur K. de Wit met z'n Hollandse herder Bob, gemeenteboswachter Van der Laan met de Hollandse herder Wolf, agent Maassen met de Groenendaler Hector, brigadier Starn met de Hollandse herder Due en agent Molenaar met de Groenendaler Prins.

72. Op 23 april 1923 werd de postduivenvereniging "De Koerier" opgericht. Van die tijd dateert deze foto, waarop van links naar rechts, vooraan: G. Kroon, B. Jacobs, Brattinga, G. Jansen, G. Jacobs, C. Baars, A. Jansen, E. v.d. Born, J. Baars, T. Wessels (met zoontje op de korf), J.A. v.d. Horst (jarenlang voorzitter, later erevoorzitter), E. Jansen (politieagent), mevrouw Wessels, D.A. Kip, M. Jansen en E. Brink. Op de achterste rij, van links naar rechts: W. Hendriks, J. van Zoest en C. van Roekel.

73. In de jaren dertig narn de beoefening van de wandelsport in clubverband ook in ons dorp een grote vlucht. "De Zuidzoomers" was zo'n vriendenclub, gegrondvest in 1933. Deelnemend aan een wandelmars van "De Trekvogels" in Apeldoorn, werd in 1936 deze foto genom en. Staande, van links naar rechts: S. Bergsma senior, Chris Hagen, Jan de Vries, Wiebe Hoefakker, naam vergeten, Jan Hendriks, Kees Zondervan, Wim van Kleef, Jo Beekhuizen en Simon Bergsma (onbekend is de wandelsporter, staande midden achter de vlag), Dames: Nel Bisdonck, Toos van der Scheer, Niemeyer, Lien Oorsprong, Van der Scheer, Marie van Kleef (mevrouw Sukkel) en liggend naast vlag Riek van der Scheer en Lutje.

74. Van 1930 dateert deze foto van de in 1911 opgerichte korfbalclub "Onder Ons", sindsdien een graag geziene gast op alle korfbalvelden. Op de achterste rij staan naast elkaar: Han Hilhorst, Nico Klaassen, Riet Leonards, Jo Klaassen, Riet Kuiters, Gre Westra, Henk Brugmans, Jo Westra, mevrouw Heskes, Jan Heskes en Jan Vellinga. De naam van de twaalfde speler, de zesde dame dus, is jammer genoeg niet meer te achterhalen. Op de voorgrond het twaalftal van een toenmalige tegenpartij.

75. Dit is een gelegenheidsopname van de leden van de Christelijke Jonge Mannenvereniging "Romeinen 1, vers 16a", vermoedelijk uit 1920, gernaakt voor het gebouw "Thabor" aan de Molenweg. Voor de deuren (achterste rij, van links naar rechts: J. Evers, W. Hooijer, Fr. Gerritsen en J. Smit. Tweede rij, staand: C. Baars, Nijholt en een onbekende. Verder zittend: een onbekende jongeling, Jan Heuterman en de overigen zijn niet meer bekend, Voorste ri], van links naar rechts: E. Heuterman, E. Evers, G. Gerritsen, W. Hooijer, Overweg, Potman en een onbekende,

?

,

76. In onze jonge jaren vormden sehoolreisjes telkenjare opnieuw een hoogtepunt in het onderwijsgebeuren van iedere dag, Zo ook zo'n veertig jaar geleden voor de leerlingen van de rooms-katholieke jongenssehool van meester Ten Berge (die honderd een jaar werd! ). Op deze foto, staand van links naar reehts: Jan van Hofwegen, meester H.W. Alferink, Ben Jansen, Gep de Ruiter, Daan Theunissen, Ben Jansen, onbekend, Jan Hendriks, Eef Derksen, onbekend, Sjef Dorpmans, Jan Berendsen, Jan Weijman en meester H.H. ten Berge. Knielend, van links naar reehts: Dik Otten, Piet Rombout, Piet van Hofwegen, Theo Bouwman, Theo Piek, Henk Hesseling I, Gerard Steemers, Gerard Berendsen, Henk Hesseling II, Joop Harbers en Paul Story. Voorste rij, van links naar reehts: Henk Otten, Johan Hesseling, Gerard Rossenberg, Frank Ignatius, Theo Diepenbroek, ? Bouwman, Theo Rondeel, Wim Nagelvoort en Wim Bongers.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek