Oosterhesselen in oude ansichten deel 1

Oosterhesselen in oude ansichten deel 1

Auteur
:   J.Y. Dijkstra
Gemeente
:   Coevorden
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3966-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Oosterhesselen in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

8. Nog een foto uit het leven van ailedag en wel een van de vroeger zo zeldzaam voorkomende aetie-foto's. Berend Hidding, reehts, was niet aileen landbouwer, maar ook klompenmaker en broer Jan, die het ambaeht niet uitoefende, wilde wel mee op de kiek. De ruw voorbewerkte populieren "kIos" is in "de krtiep" gezet, zodat de klomp naar de voet van de klant kan worden gevormd. De aehtergevel van de boerderij uit 1868 aan de Edveensweg is nu nog preeies dezelfde. Er waren in het dorp Oosterhesselen vroeger meer klompenmakers, zoals riet- en strodekker Jan Lanting en tolgaarder en seheerbaas Roelf Meijering ("Roelf Tol").

9. Een ansicht van een gedeelte van de buurt Smalthaar. Een aantal buurtbewoners wil graag mee op de foto. We ontmoeten postbode Bekker opnieuw en onderscheiden verder links, statig in het zwart gekleed, Willemtien Vrieling, echtgenote van Roelof Padding (winkelier in de woning links) en aan de andere kant .van de postbode Geesien Brons, echtgenote van schilder Engels uit de middelste woning, waarschijnlijk vergezeld van haar zeven kinderen. De foto moet genom en iijn in of na 1918, want in dat jaar werd de tramlijn Assen-Coevorden in gebruik genom en. Ret dorp Oosterhesselen kreeg to en zijn befaamde tramwegkruispunt.

10. Nog geen dertig jaar geleden kon men aan het eind van de buurt Smalthaar de korenmolen van Strick aantreffen. Op de fota deze malen van de achterkant gefatagrafeerd, met veel heide en een roman tisch slingerend heidepad. De malen van Strick stand ap een plaats, waar lang het malenaarsbedrijf is uitgeaefend. Al in 1835 had Hendrik Jalvingh hier een "vol- en pelmolen". lets meer in westelijke richting stand in die tijd de aliemolen van de familie Draaijers, die al v66r de eeuwwisseling werd afgebroken. Een van de oliernolenaars, Harm Draaijers, was 46 jaar raadslid, van 1833 tot 1879. Een in anze gemeente nag niet geslagen record!

11. Op deze foto zien we scheper Roeiof Keen met zijn kudde op het Voorste Veld onder OosterhesseIen, bij de Boksioot, eens schapenwasplaats. De heide van het Voorste Veld is in de loop der jaren vrijwei verdwenen en een scheper is er in onze gemeente al tientallen jaren niet meer. Wij kunnen niet na1aten U op deze p1aats iets te vertellen over de Hesse1er Markt die van 1853 tot 1941 tweemaa1 per jaar in het dorp Oosterhesse1en vee1 vertier bracht. De markt had a1s schapenmarkt een duidelijke functie. Toen de schapenhouderij in 1865 zijn hoogtepunt bereikte werden er immers aIleen in onze gemeente ai 5443 schaapjes gete1d!

GEES.

12. Een mooie groep "Gieser" met spaden (hier "schoffe!s" genoemd), die bij de nog bestaande boerderij van Keen (voordien Dunning) aan de Lutmarsweg, gereed is voor uitvoering van een boerwerk, waarschiinlijk het geregeld terugkerend onderhoud van wegen. Van de mannen op deze foto uit ongeveer 1909 hebben wij met vrij grote zekerheid herkend, van links naar reehts op de eerste rij: Hendrik Nijenbanning, Hendrik Bos, Roelof Sikken, Gerrit Lahuis en Mans Jansen (de pet die hij draagt is niet een opzichterspet! ). Tweede rij: Hendrik Rozema, Berend Engberts, Hendrik Stevens, Lambert Hoving en Hendrik Kiers.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek