Oosterhesselen in oude ansichten deel 1

Oosterhesselen in oude ansichten deel 1

Auteur
:   J.Y. Dijkstra
Gemeente
:   Coevorden
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3966-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Oosterhesselen in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

GEES

Geref. School en Kerk

18. Deze foto moet kort na de opening, in 1923, van de bijzondere lagere school gemaakt zijn. De school op de foto is inmiddels alweer vervangen door een nieuw gebouw aan de overkant van de weg. Op deze plaats staat thans het gebouw "Pluspunt". De gereformeerde kerk, links, uit 1914, is de tweede kerk, die de gereformeerden te Gees bouwden. Op een andere plaats in het dorp staat als merkwaardig kerkhistorisch monument nog steeds de "olde kerk", nu een boerderij, waarin men de kerk nog duidelijk herkent. Op 18 februari 1856 gaf de gemeenteraad voor de bouw van de "olde kerk" een verklaring-vangeen-bezwaar af.

Verlengde Hoogeveensche Vaart te Zwinderen

ZWINDEREN

19. De nu vo1gende drie ansichtkaarten vormen sam en een sfeervolle serie uit het begin van deze eeuw. Voor ons zien we op de toen drukbevaren Verlengde Hoogeveensche Vaart (in deze gemeente beter bekend a1s het Kanaa1) een met turf beladen zeilschip de Zwindersebrug van de oostkant naderen. Aan de zuidkant van het Kanaa1 onderscheiden we, 1angs de in 1864 gereedgekomen weg Hoogeveen-Oosterhesselerbrug-Coevorden, een gedeelte van de boerderij die later door huize ,,'t Muldert" van de familie Lanting zou worden vervangen. De niet her ken bare jonge vrouw met fiets staat op de brug over het Loodiep. Thans bevindt zich hier een dam met duiker.

Zwindersche Brug

20. Hier zijn we dan bij de Zwindersebrug. Brugwachter Albert Kaptein wil onder toezien van zijn familie de brug openen voor een of waarschijnlijk zelfs meer schepen. Bij de brugwachterswoning was en winkel die ook voor varende klan ten bestemd was. Naast de winkel was de jagersstal, waar getrokken schepen van scheepsjager en paard konden wisselen. Geheel links de boerderij van de familie Lanting (meier: Katerberg) die later voor een modernere zou plaatsmaken. Bij de mensen op de foto vestigen wij even de aandacht op de vriendinnen Griet Kaptein, een van de drie zusjes, en Ina Klaassen, smidsdochter, in donkere kleding. We zien hen weer op de volgende foto!

De Brink te Zwinderen

21. Griet en Ina hebben bij de Brink blijkbaar verteld dat de fotograaf op komst is, want behalve beide meisjes willen ook andere dorpsbewoners, onder wie klompenmaker Jacob van der Spoel, bakker Martinus van Wijk en op de wagen Jan Wolting, het gebeuren graag bijwonen. De fotograaf komt op tijd, want om elf uur 's morgens zal volgens oud gebruik de schaapskudde naar de heide worden geleid. Hilbert de Wit, het schepersjong, staat al klaar met zijn schupstok! Op de achtergrand rechts het logement Mensingh en daarnaast het historische Kymrnels- of Schultehoes, beide onherstelbaar verwoest bij de grate dorpsbrand van paasmaandag 1942.

22. Aan het begin van de Markeweg treffen wij bij de boerderij van Hendrik Eising, die bii de grote brand van 1942 eveneens werd verwoest, een groep mensen aan bij de rosmo1en van een geube1, de dorsmachine, die door twee span paarden in beweging werd gebracht. Van de mensen op de foto noemen wij, van rechts naar links, eerste rij: Hendrik Eising, Margriet Hidding, dienstbode bij Mensingh, Roelfien Abbing, dienstbode bij Eising, Lammechien en Wemeltien Hoving, kleine Geert Eising, Jans Eising, Gerrit Huizing met hond, Geertje Eefting-Nijenbanning met twee kinderen en Willemtien Huizing-Spijkrnan met zwarte muts en ondermuts.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek