Oosterhesselen in oude ansichten deel 2

Oosterhesselen in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J.Y. Dijkstra
Gemeente
:   Coevorden
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3967-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Oosterhesselen in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

10. Een mooie studiofoto uit 1917 van de vereniging "Vriendenkring" te Oosterhesselen. Van links naar rechts en van voor naar achter werden gefotografeerd: Cornelis Bekker, Johanna Brinkman, Margien Schuring, Hendrik Havinga, Geessien Snijders, Geert Brinkman, Jan Anninga, Jacob Schoemakers, Lambert Deen, Roelof Havinga en Gezina Bloemen. Evenals de verderop in dit boekje voorkomende rederijkerskamer "Vooruitgang" te Gees, was "Vriendenkring" een toneelclub, Rederijkerskamers en/of reciteerverenigingen waren in onze gemeente al in 1851 aanwezig. In die begintijd zal men zich hebben beperkt tot het houden van samenspraken en het voordragen of "reciteren" van gedichten en andere teksten. Ook toen al was men van oordeel, dat een zich goed uitdrukken via de taal een machtig wapen kan zijn in dienst van de vooruitgang. Vandaar wellicht ook de naam van de rederijkerskamer uit Gees!

11. Een huis, dat vele inwoners van onze gemeente in vroeger tijd wel moeten hebben gekend. Het is de oude dokterswoning, die werd gebouwd door mr. Johannes Petrus Willinge, die van 1850 tot 1889 burgerneester-secretaris van Oosterhesselen en Zweeloo was. Na de dood van mr. Willinge werd de woning door twee van zijn dochters bewoond. In 1917 kreeg onze gemeente haar eerste huisarts. Voor hem huurde het gemeentebestuur een gedeelte van de woning op de foto. De eerste dokter, M.P.M. Moesman, bleef hier slechts kort. Zijn opvolgers waren D. Vrolijk (1918-1920) en M.J. ten Cate (1920-1923). Ouderen weten zich nag te herinneren hoe de jonge dokter Ten Cate bij een tragisch motorongeluk om het leven kwam. In 1926 werd, in opdracht van de gemeente, ter plaatse een nieuwe dokterswoning gebouwd. Arts was toen L.H. van der Velde (1923-1946). Diens opvolger, de tegenwoordige huisarts H.K. Lambers, nam de nieuwe woning in eigendom over.

12. Een haarscherpe foto van rond de eeuwwisseling van een oudere dame, getooid met zwarte muts en ondermuts, aan het spinnewiel. Links van het spinnewiel zien we de haspel en rechts de kroon. Op de achtergrond een zwengelput. De spinster heet Maria Gezina Rigterink, beter bekend als Margien Rigterink. Margien behoorde tot een thans uitgestorven, aanzienlijke familie. Hendrik Rigterink, vader van Marehien en tevens stamvader van de familie, kwam uit Gramsbergen. Hij was van 1811 tot 1861 koster en schoolmeester te Oosterhesselen, De Rigterinks hebben zich in een groot aantal functies voor de gemeenschap verdienstelijk gemaakt. Toen het moment daar was, wisten zij fortuinen te verdienen aan het Drentse zwarte goud, de turf. Natuurlijk was hun kijk op de maatschappij anders dan de onze, maar de Rigterinks bleven eenvoudige mensen en als zodanig worden zij nog gewaardeerd. Wij vonden het nuttig door een plaatje en een praatje even aan hun aanwezigheid te herinneren.

13. Uit de beschikbare onderwijsfoto's kozen wij ook beelden die herinneren aan de gemeenschap rond de scholen. Omstreeks 1930 maakten een paar klassen van de openbare lagere school te Oosterhesselen een uitstapje naar Paterswolde en daar werden de leerlingen gefotografeerd. De hoofddeksels van een aantal kinderen komen uit de reclarne van een ranjafabriek. De kinderen van toen zullen zich op deze foto nog wei herkennen en daarom noemen wij aileen de ouderen, die de reis meemaakten. Van voor naar achter en van links naar rechts herkenden wij: Lucresa Henderika Kip (met modieuze hoed! ), onderwijzeres van 1923 tot 1931, verder Roelof Evenhuis, Geert Anninga, Jantje BoettingSchoemakers, Johannes Bartelds en echtgenote, Gerrit Blaauw, RoelofKarnping en echtgenote, Jantje Zijnge-Stadman, Jan Slaar, Albertien Oving-Luinge, Jansje Bekker-Klomp en meester Hendrik Thiel, schoolhoofd te Oosterhesselen van 1922 tot 1944 en, daaraan voorafgaand, van 1918 tot 1922 te Zwinderen.

Hotel. Welgelegen. Oosterhesselerbrug.

(HIl5)

14. Op bovenstaande foto ziet u de Oosterhesselerbrug met links, aan de Daler kant van het Kanaal, een tolhuis bij de in 1864 gereedgekomen straatweg Hoogeveen-Coevorden. Na de afschaffing van de tol, in 1916, werd dit tolhuis brugwachterswoning. De brug is nog de houten draaibrug van 1903, die in 1915 zou worden vervangen. Rechts van de brug staat "Welgelegen", in de tijd van de trekschuit en de diligence de vermaarde herberg van Van Dalen. In 1861, twee jaar na het graven van het Kanaal door onze gemeente, begon Klaas van Dalen, schipper te Hoogeveen, een trekschuitenveer van Hoogeveen naar Oosterhesselerbrug en in 1871 naar Nieuw-Amsterdam. In ]866 lieten Van Dalen en een compagnon, Thomas, een diligence rijden van Coevorden naar Hoogeveen, Dit was het startpunt van een groot aantal vervoersactiviteiten, tot aan Meppel en Zwolle toe. Toen de trams begonnen te rijden, kwam aan deze bedrijvigheid geleidelijk een einde.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek