Oosterhesselen in oude ansichten deel 2

Oosterhesselen in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J.Y. Dijkstra
Gemeente
:   Coevorden
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3967-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Oosterhesselen in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

25. Een leerlingengroep uit 1929 van de bijzondere lagere school te Gees, die opvalt door de minder strakke opstelling, waardoor de kleding en de haardracht van de kinderen beter tot hun recht komen. Onderwijzeres is Jantina Jacoba Loen, te Gees in functie van 1927 tot 1930. Naast haar staat Willem Frederik George Breekveldt, schoolhoofd van 1928 tot 1931, wiens dochtertje Johanna Aleida (Joke), pas twee jaar jong, mee op de foto mocht, getooid met een grote haarstrikl- Van voor naar achter en van links naar rechts herkenden wij de volgende leerlingen: Egbert Engberts, Hendrik, Hilligje en Eise van der Spoel, Jacob en Berend Euving, Johanna en Engbert Engberts, Roelofje Bouwers, Tina en Albert Wolting, Hendrikus en Johanna Gansekoele, Albert Kamps, Annigje Stevens, Aafje Euving, Jan van Putten, Hendrik en Willemina Kremers, Roelofje en Hendrika Heeling, Jantina en Jan Kamps en Albertje Stevens.

26. Zwinderen. Bovenstaande foto van een groep leerlingen van de openbare lagere school is zeventien jaar ouder dan de voorgaande en dat is aan de kleding van de kinderen duidelijk te zien. Rechts onder zien wij Elisabeth Over, die van 1909 tot 1924 het onderwijs te Zwinderen heeft gediend. Links boven poseert Hendrik Slagter, schoolhoofd te Zwinderen van 1910 tot 1913. Zijn echtgenote, Hinderica Geertruida Groenewout, is rechts boven afgebeeld. Van voor naar achter en van links naar rechts werden de volgende leerlingen gefotografeerd: Jan Frederikus Klaassen, Reinder Waiting, Penna Lamberts, Hendrikje Wolting, Jantje van Wijk, Albertus, Aaltje en Gerrit Eising, Susanna Fenna Klaassen, Jantje Waiting, Hendrikje van Wijk, Hendrikje en Hendrik van der Spoel, Trijntje Lamberts, Grietje Wolting, Lammina van Wijk, Jans en Geert Eising, Roelof van der Spoel en Gezina Eising.

27. Wij zijn bijzonder verheugd u dit ongeveer zeventig jaar oude jachttafereel te kunnen tonen! Van links naar rechts ziet u de jagers Hendrik Lambert Boersma uit Zwinderen, Berend Anninga, kastelein van "De Vriendschap" te Oosterhesselerbrug, Pieter Lanting uit Zwinderen en wilddrager Jan Anninga, die zijn vader als kastelein zou opvolgen. Hazen en patrijzen waren in Zwinderen het meest voorkomend wild. De thans zo bekende fazant is in onze gemeente geimporteerd, of "gepoot", zoals de jagers zeggen. De familie Boersma heeft onze gemeente inmiddels metterwoon verlaten. Hendrik Lambert, een van dejagers op de foto, was de zoon van Theunis Boersma, die van 1851 tot 1887 te Zwinderen onderwijzer was. Hier trouwde hij met Alida Johanna Jacoba Adriana Carsten, dochter van Hendrik Lambert Carsten, telg uit een vooraanstaande Hoogeveense familie, die in Zwinderen landbouwer en herbergier was.

uit Zwinderen (Dr.)

28. Ons eerste boekje bevat een serie van drie sfeervolle dorpsgezichten uit het Zwinderen van rond de eeuwwisseling. Bovenstaande foto sluit hierop uitstekend aan, zij het dan, dat deze foto ongeveer twintig jaar jonger is. In die twintig jaar is het dorpsbeeld ten westen van de brug over het kanaal echter weinig veranderd. Het bovengrondse elektriciteitsnet getuigt van de nieuwe tijd. Geheel links, op de hoek van de Brink, ziet u de in 1943 afgebrande boerderlj van de familie Mensingh, vroeger met logement. Verderop staat, ten westen van en aan de Toldijk, de nog bestaande boerderlj van de familie Boersma, waarin jarenlang een cafe gehuisvest is geweest. Het tussenliggende terrein, thans geheel bebouwd, diende nogal eens als onofficiele woonwagenstandplaats. Ouderen zullen zich de namen van geregeld terugkerende gasten als Willem ten Kate, "Rooie" Hendrik Hendriks en diens vrouw Dora nog weI kunnen herinneren!

29. Uit verschillende gegevens kan worden afgeleid, dat Hendrik Jan Klaassen in 1877 aan de Brink te Zwinderen een smederij began. Hiermee stichtte hij het oudste nog bestaande niet-agrarische familiebedrijf in onze gerneente, Op onze foto uit 1922 ziet u Hendrikus Klaassen, zoon en opvolger van Hendrik Jan, voor een dee] van de smederij, die in 1923 zou worden verbouwd. Niet zichtbaar is de hoefsmederij, die vroeger zo belangrijk was. De familie Klaassen had, tot na de Eerste Wereldoorlog, een wel zeer uitgebreide klantenkring, die in Zwinderen en het gehele westen van de gemeente was gevestigd. "Zand"- en "daI"boeren behoorden ertoe. Op dit laatste duidt waarschijnlijk de aanwezigheid van een wipkar, een boerenwagen die in het zandgebied van onze gemeente niet imheems was. Verder zien wij tal van attributen uit het dagelijkse boerenbedrijf, die nu allang niet meer in gebruik zijn.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek